Розклад занять
 • Захист бізнесу
   • 9.00-10.30Категорії корпоративних спорів: абетка захисту
   • 11.00-12.30Забезпечення позову в корпоративному спорі: двосічна зброя
   • 14.00-15.30Актуальні проблеми вирішення корпоративних спорів
   • 16.00-17.30Судовий захист корпоративних прав від рейдерства
   • 9.00-10.30Проблеми судового захисту нематеріальних активів: честі, гідності, ділової репутації
   • 11.00-12.30Захист активів у справах про визнання угод недійсними
   • 14.00-15.30Інструменти примусового звернення в дохід держави активів в рамках кримінального процесу
   • 16.00-17.30Судовий захист активів у господарських, банківських і корпоративних спорах
   • 9.00-10.30Розмежування юрисдикцій у справах про оскарження реєстраційних дій
   • 11.00-12.30Спори, пов'язані з реєстрацією іпотеки
   • 14.00-15.30Особливості оскарження окремих реєстраційних дій
   • 16.00-17.30Антирейдерська комісія vs суд: вибір способу захисту
   • 9.00-10.30Правовий режим іноземних інвестицій
   • 11.00-12.30Податки та митні платежі
   • 14.00-15.30Виплата дивідендів і виведення інвестицій: концепція бенефіціарного власника, повернення надміру сплачених сум податку на доходи нерезидентів
   • 16.00-17.30Контроль за здійсненням іноземних інвестицій
   • 9.00-10.30Кримінальні провадження в рамках корпоративних конфліктів
   • 11.00-12.30Кримінально-правові наслідки податкових порушень
   • 14.00-15.30«Нові» інструменти тиску на бізнес
   • 16.00-17.30Case-study. Особливості захисту іноземних клієнтів та ефективна взаємодія з ними на прикладі реальних проектів
 • Спори за участі банків
   • 9.00-10.30Правові позиції ВСУ в суперечках про стягнення заборгованості перед банками
   • 11.00-12.30Судова практика обчислення строків та нарахування відсотків у кредитних спорах
   • 14.00-15.30Заміна кредитора. Спори з факторинговими компаніями
   • 16.00-17.30Транскордонний розшук активів боржників
   • 9.00-10.30Взаємозалік зустрічних вимог. Позиція судів
   • 11.00-12.30Оскарження зміни процентної ставки
   • 14.00-15.30Визнання кредитних договорів недійсними
   • 16.00-17.30Визнання кредитних договорів припиненими
   • 9.00-10.30Способи звернення стягнення на предмет іпотеки. Законодавчі прогалини і судова практика
   • 11.00-12.30Розмежування юрисдикцій в іпотечних спорах. Правові позиції Верховного Суду
   • 14.00-15.30Припинення іпотеки в судовому порядку. Новели Верховного Суду
   • 16.00-17.30Проблеми придбання іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки. Типові помилки при реалізації предмета іпотеки
   • 9.00-10.30Правові позиції ВСУ в суперечках з поручителями в кредитних правовідносинах
   • 11.00-12.30Подвійне стягнення
   • 14.00-15.30Підстави для визнання поруки недійсною
   • 16.00-17.30Визнання договорів поруки припиненими
   • 9.00-10.30Наслідки шахрайства співробітників банку
   • 11.00-12.30Відповідальність топ-менеджменту банку
   • 14.00-15.30Майнова відповідальність пов'язаних з банком осіб
   • 16.00-17.30Кримінальна відповідальність бенефіціарів та пов'язаних з банком осіб
   • 9.00-10.30Взаємозалік зустрічних вимог. Позиція судів
   • 11.00-12.30Визнання угод нікчемними в процедурі ліквідації банків
   • 14.00-15.30Оскарження дій уповноваженої особи ФГВФО / Оскарження рішення про неплатоспроможність банку. Пов'язані з банком особи
   • 16.00-17.30Можливість заліку зустрічних вимог у зовнішньоекономічній діяльності
   • 9.00-10.30Об'єднання майнових вимог до боржника в рамках проваджень про банкрутство
   • 11.00-12.30Права банку в процедурі банкрутства боржника
   • 14.00-15.30Оскарження банком рішень комітету кредиторів, арбітражного керуючого // Зловживання процесуальними правами в банкрутстві
   • 16.00-17.30Реалізація майна в процедурі банкрутства. Оскарження результатів аукціону
 • Нові процесуальні кодекси
   • 9.00-10.30Концептуальные основы процессуальной реформы. Ориентация на лучшие практики
   • 11.00-12.30Проблемные вопросы разграничения юрисдикций
   • 14.00-15.30Исключительное право адвоката на судебное представительство: оформление отношений с адвокатом
   • 16.00-17.30Какими механизмами будет обеспечиваться единство судебной практики. Роль Верховного Суда
   • 9.00-10.30Ключові новели адміністративного процесу
   • 11.00-12.30Нові орієнтири адмінпроцесу - провадження у зразкових і типових справах
   • 14.00-15.30Форми адміністративного судочинства
   • 16.00-17.30Нюанси апеляційного та касаційного провадження
   • 9.00-10.30Особливості апеляційного та касаційного перегляду рішень
   • 11.00-12.30Зловживання процесуальними правами: дії, які суперечать завданням судочинства, та їхні наслідки
   • 14.00-15.30Експертне забезпечення правосуддя: процесуальні можливості інституту експертів з питань права
   • 16.00-17.30Від форми до змісту: особливості загального, спрощеного, наказного провадження у господарському процесі
   • 9.00-10.30Ключові новели цивільного процесу
   • 11.00-12.30Нові правила підтримки міжнародного арбітражу в Україні
   • 14.00-15.30Що потрібно знати для перемоги в цивільному спорі
   • 16.00-17.30Особливості апеляційного та касаційного перегляду рішень
   • 9.00-10.30Реформа процесуального законодавства. Кримінальний процес
   • 11.00-12.30Особливості розгляду корупційних справ
   • 14.00-15.30Діджиталізація правосуддя
   • 16.00-17.30Нові правила касаційного перегляду справ у Верховному Суді
   • 9.00-10.30Особливості провадження у справах за конституційними скаргами: правила прийнятності та забезпечення
   • 11.00-12.30Як правильно підготувати юридичне обгрунтування для конституційної скарги
   • 14.00-15.30Зміни конституційного провадження у світлі нового ЗУ «Про Конституційний Суд України»
   • 16.00-17.30Конституційне судочинство. Виступ у Конституційному Суді України
 • Новели корпоративного законодавства
   • 9.00-10.30Останні зміни в корпоративному законодавстві: погляд зсередини
   • 11.00-12.30Новели корпоративного законодавства. Корпоративні договори і корпоративне управління
   • 14.00-15.30Новели корпоративного законодавства. Концепція ownershippolicy
   • 16.00-17.30Новели корпоративного законодавства: закон про squeeze-out та sell-out
   • 9.00-10.30Підготовка статуту компанії: на що звертати увагу при підготовці на основі нового закону
   • 11.00-12.30Нюанси укладання та оформлення угод акціонерів
   • 14.00-15.30Внутрішні регламенти та політики: як вибудувати ефективну систему бізнесу
   • 16.00-17.30Корпоративний комплаєнс. Особливості адаптації глобальних комплаєнс-програм до національної специфіки
   • 9.00-10.30Вибір організаційно-правової форми для ведення спільної діяльності: чому іноземні холдинги краще українського ТОВ
   • 11.00-12.30Закон про ТОВ: особливості прийняття, компроміси і основні зміни
   • 14.00-15.30Особливості управління ТОВ за новим законом
   • 16.00-17.30Новели регулювання операцій зі статутним капіталом і частками
   • 9.00-10.30Міжнародне податкове структурування в епоху BEPS: коротко про складне
   • 11.00-12.30Як Україна впроваджує план BEPS
   • 14.00-15.30Які кроки необхідно зробити українському бізнесу з огляду на імплементацію плану BEPS
   • 16.00-17.30Що робити українському бізнесу після деофшоризації
 • Злиття і поглинання
   • 9.00-10.30Як "вичавити" максимум з аудиту: практичні поради
   • 11.00-12.30Що і навіщо перевіряємо, як оформити результати аудиту, як правильно організувати аудит та імплементувати його в угоду
   • 14.00-15.30Do’s and don’ts юридичного аудиту
   • 16.00-17.30Юридичний аудит в M&A
   • 9.00-10.30Актуальна практика укладання угод купівлі-продажу акцій. Інші варіанти структурування угод M&A
   • 10.45-12.15Опційні угоди в M&A
   • 13.00-14.30Угоди акціонерів як елемент структурування угоди. Частина 1
   • 14.45-16.15Угоди акціонерів як елемент структурування угоди. Частина 2
   • 16.30-18.00Структурування транскордонної угоди. Вибір юрисдикції
   • 9.00-10.30Правовий ризик-менеджмент
   • 11.00-12.30Як уберегтися від помилок у транскордонних M&A-угодах: практичні поради
   • 14.00-15.30Базові питання при купівлі-продажу бізнесу в рамках транскордонних M&A-угод
   • 16.00-17.30Стадії M&A-процесу та взаємозв'язок між ними. Роль юридичного консультанта в процесі M&A
   • 9.00-10.30Інвестування в стартапи
   • 11.00-12.30Вивід інвестицій: порівняння можливих механізмів
   • 14.00-15.30Що таке фонд прямого інвестування і як він працює
   • 16.00-17.30Особливості українських M&A-угод за участі фондів прямого інвестування
   • 9.00-10.30Нове положення АМКУ про концентрації
   • 11.00-12.30Узгодження концентрацій європейськими антимонопольними органами
   • 14.00-15.30M&A в банківському секторі
   • 16.00-17.30Регуляторні вимоги до комерційної діяльності в контексті M&A
   • 9.00-10.30Спори, що виникають із M&A-угод: компетентні форуми та інструменти дозволу
   • 11.00-12.30Права міноритаріїв в пост-M&A-спорах
   • 14.00-15.30Антимонопольна амністія. Український досвід
   • 16.00-17.30Досудове врегулювання пост-M&A-спорів
 • Корпоративні відносини
   • 9.00-10.30Shareholders Agreement vs Корпоративний договір
   • 11.00-12.30Підготовка статуту компанії (АТ, банк, інвестфонд та ін.)
   • 14.00-15.30Внутрішні регламенти та політики. Покрокова інструкція підготовки та впровадження
   • 16.00-17.30На що звертати увагу при оформленні рішень загальних зборів
   • 9.00-10.30Межі розкриття інформації відповідно до українського законодавства
   • 11.00-12.30Відповідальність за порушення вимог про розкриття інформації / Особливості розкриття інформації про бенефіціарів у банківському секторі
   • 14.00-15.30Практичні аспекти доведення бенефіціарності одержувача доходів. Практичний кейс
   • 16.00-17.30Особливості розкриття інформації про бенефіціарів у медіасфері
   • 9.00-10.30Захист міноритарних акціонерів – як не довести суперечку до суду (ТЕМА УТОЧНЮЄТЬСЯ)
   • 11.00-12.30Похідний позов як інструмент захисту прав міноритаріїв
   • 14.00-15.30Як працює squeeze-out та sell-out
   • 16.00-17.30Реструктуризація бізнесу
   • 9.00-10.30
   • 11.00-12.30
   • 14.00-15.30
   • 16.00-17.30
   • 9.00-10.30Правове регулювання купівлі-продажу корпоративних прав
   • 11.00-12.30Трансакції по обміну корпоративними правами (ТЕМА УТОЧНЮЄТЬСЯ)
   • 14.00-15.30Опціони в корпоративних відносинах
   • 16.00-17.30Особливості придбання корпоративних прав нерезидентом України
   • 9.00-10.30
   • 11.00-12.30
   • 14.00-15.30
   • 16.00-17.30
   • 9.00-10.30Спадкування корпоративних прав (ТЕМА УТОЧНЮЄТЬСЯ)
   • 11.00-12.30Спадкування часток в ТОВ
   • 14.00-15.30Спадкування холдингу / трасту. Специфічні положення іноземного законодавства
   • 16.00-17.30Судові спори про спадкування корпоративних прав
 • Структурування бізнесу
   • 9.00-10.30Структурування бізнесу. Загальні принципи (ТЕМА УТОЧНЮЄТЬСЯ)
   • 11.00-12.30Структурування бізнесу. Огляд юрисдикцій
   • 14.00-15.30Структурування бізнесу. Розкриття інформації
   • 16.00-17.30Міжнародне структурування бізнесу: фінансові і юридичні аспекти виходу на ринки ЄС
   • 9.00-10.30Особливості роботи іноземних представництв в Україні. Правовий статус і резидентність
   • 11.00-12.30Особливості роботи іноземних представництв в Україні. Працевлаштування іноземців
   • 14.00-15.30Особливості роботи іноземних представництв в Україні. Оподаткування / Особливості роботи іноземних представництв в Україні. Особливості виходу з України
   • 16.00-17.30Ведення бізнесу в Україні через комерційне представництво: pros and cons
 • Пряме оподаткування бізнесу
   • 9.00-10.30Планування податкового навантаження. Оптимізація
   • 11.00-12.30Порядок обчислення податку на прибуток. Зменшення бази оподаткування. Пільги
   • 14.00-15.30Актуальні податкові консультації з податку на прибуток
   • 16.00-17.30До чого призведе заміна податку на прибуток податком на виведений капітал
   • 9.00-10.30Рента при видобутку нафти і газу. Законодавче регулювання та судова практика
   • 11.00-12.30Можливості легальної мінімізації рентних платежів
   • 14.00-15.30Зміна правил оподаткування (ренти) в контексті угод про захист інвестицій
   • 16.00-17.30Оскарження підвищення ренти
   • 9.00-10.30
   • 11.00-12.30
   • 14.00-15.30
   • 16.00-17.30
   • 9.00-10.30
   • 11.00-12.30
   • 14.00-15.30
   • 16.00-17.30
   • 9.00-10.30
   • 11.00-12.30
   • 14.00-15.30
   • 16.00-17.30
   • 9.00-10.30
   • 11.00-12.30
   • 14.00-15.30
   • 16.00-17.30
 • Непряме оподаткування
   • 9.00-10.30Зміни в порядку адміністрування ПДВ
   • 11.00-12.30Як покращити структурування операцій з ПДВ
   • 14.00-15.30Управління ризиками при адмініструванні ПДВ
   • 16.00-17.30Звільнення від оподаткування ПДВ
   • 9.00-10.30ПДВ. Відшкодування
   • 11.00-12.30ПДВ. Блокування накладних
   • 14.00-15.30Дискреційні повноваження органів ДФС в процесі відшкодування ПДВ
   • 16.00-17.30ПДВ. Відшкодування
   • 9.00-10.30Актуальні правові позиції у справах, пов'язаних з нарахуванням і відшкодуванням ПДВ
   • 11.00-12.30Докази реальності і товарності господарських операцій
   • 14.00-15.30
   • 16.00-17.30Актуальні правові позиції у справах, пов'язаних з нарахуванням і відшкодуванням ПДВ
  • 02/05/2018
   Акцизи
   • 9.00-10.30
   • 11.00-12.30Структурування операцій з підакцизними товарами
   • 14.00-15.30Зміна ставок акцизу в контексті угод про захист інвестицій
   • 16.00-17.30
   • 9.00-10.30Оптимізація митної оцінки та оформлення
   • 11.00-12.30
   • 14.00-15.30
   • 16.00-17.30Судова практика по митних спорах
 • BEPS та деофшоризація
   • 9.00-10.30Деофшоризація і впровадження плану BEPS в Україні
   • 11.00-12.30Коротка характеристика дій плану BEPS (частина 1)
   • 14.00-15.30Коротка характеристика дій плану BEPS (частина 2)
   • 16.00-17.30Глобальні ініціативи щодо розкриття даних про бенефіціарів, міжнародний автоматичний обмін податковою інформацією
   • 9.00-10.30Концепція деофшоризації в Україні
   • 11.00-12.30Впровадження плану BEPS в Україні: удосконалення заходів по боротьбі з податковими зловживаннями, боротьба зі зловживаннями при застосуванні угод про уникнення подвійного оподаткування
   • 14.00-15.30Впровадження плану BEPS в Україні: перегляд вимог до підготовки документації з трансфертного ціноутворення, удосконалення механізмів вирішення спорів, розробка багатостороннього інструментарію для внесення змін у двосторонні угоди
   • 16.00-17.30Які кроки необхідно зробити українському бізнесу з огляду на імплементацію плану BEPS
 • Податкова система України
   • 9.00-10.30Новели Податкового кодексу України
   • 11.00-12.30Зміни в адмініструванні податків
   • 14.00-15.30Ключові новації для бізнесу
   • 16.00-17.30Перспективи введення податку на виведений капітал
   • 9.00-10.30Облік платників податків. Постановка і зняття з обліку
   • 11.00-12.30Резидентність в податкових правовідносинах. Підтвердження резидентності
   • 14.00-15.30Електронний кабінет
   • 16.00-17.30Уникнення подвійного оподаткування
   • 9.00-10.30Права і обов'язки платників податків
   • 11.00-12.30Повноваження податкових органів
   • 14.00-15.30Компетенція податкових органів
   • 16.00-17.30Особливості притягнення до відповідальності
   • 9.00-10.30Межі надання інформації податковим органам
   • 11.00-12.30Представництво в податкових правовідносинах
   • 14.00-15.30Як отримати індивідуальну податкову консультацію. Формулювання запиту
   • 16.00-17.30Особливості використання індивідуальних і узагальнюючих податкових консультацій
   • 9.00-10.30Особливості заповнення та подання податкових декларацій
   • 11.00-12.30Терміни подання податкової звітності
   • 14.00-15.30Типові порушення та їх наслідки
   • 16.00-17.30Підстави і порядок внесення змін до податкової звітності
Партнери
Медіа-партнери