Timetable
ДатаШколаБлокМодуль
14.11.2018SCHOOL OF CORPORATE PRACTICE AND M&AКорпоративное управление(Ua) Наглядова рада
ProgramTeachers
 • (Ua) 10:00-11:15 - (Ua) Ефективна наглядова рада міжнародної компанії: кращі практики корпоративного управління. Формування та робота ради та її комітетів за участю незалежних директорів
 • (Ua) 11:30-12:45 - (Ua) Особливості формування наглядових рад у компаніях публічного та приватного права. Міжнародний досвід та українські проблеми
 • (Ua) 13:00-14:15 - (Ua) Наглядові ради у новому законі про ТОВ. Порядок формування та компетенція
15.11.2018SCHOOL OF CORPORATE PRACTICE AND M&AКорпоративное управление(Ua) Виконавчі органи. Корпоративний секретар
ProgramTeachers
 • (Ua) 11:30-12:45 - (Ua) Корпоративний секретар на підприємстві. Ч.1
 • (Ua) 13:00-14:15 - (Ua) Корпоративний секретар на підприємстві. Ч.2
16.11.2018(Ua) Стратегічна сесія: Doing Business in POLAND
ProgramTeachers
 • (Ua) 10:00-12:00 - (Ua) Корпоративне право Польщі через призму реєстрації компанії іноземцем
 • - (Ua) Набуття права власності на нерухоме майно іноземцем у Польщі
 • - (Ua) Податкова система Польщі, податкові спори та застосування конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Польщею
 • - (Ua) Податковий та бухгалтерський облік у Польщі, помилки українських інвесторів
 • - (Ua) Судова система Польщі, розгляд спорів у судах
 • - (Ua) Трудове та міграційне право Польщі, найбільші помилки українців
  16.11.2018SCHOOL OF JUDICIAL PRACTICE(Ua) Досудове врегулювання спорів
  ProgramTeachers
  • (Ua) 14:00-15:00 - (Ua) Врегулювання спорів за участю судді в господарському процесі
  • (Ua) 15:15-16:15 - (Ua) Претензійний порядок вирішення господарських спорів. Комунікація з контрагентом
  • (Ua) 16:30-17:30 - (Ua) Роль судді в досудовому врегулюванні спору. Стратегія і тактика проведення нарад зі сторонами
  17.11.2018SCHOOL OF JUDICIAL PRACTICE(Ua) Альтернативне врегулювання спорів. Медіація
  ProgramTeachers
  • (Ua) 10:00-11:00 - (Ua) Секрети успіху медіації або чому медіація працює у «безнадійних» ситуаціях
  • (Ua) 11:15-12:15 - (Ua) Можливості практичного застосування компетенцій медіатора при підготовці сторін до переговорів та врегулюванні конфліктів
  • (Ua) 12:30-13:30 - (Ua) Юрист у медіації: покрокова інструкція
  • (Ua) 13:45-14:45 - (Ua) Порядок застосування медіації. Особливості правового регулювання медіації в Україні та країнах ЄС
  19.11.2018(Ua) LHS Discussion Hub «Арбітражний керуючий — головна фігура у процедурі банкрутства. Перевірка стану готовності до неминучих змін»
  ProgramTeachers
  • (Ua) 10:00-12:00 - (Ua) Нові повноваження арбітражних керуючих: полегшення чи відповідальність
  • - (Ua) Розшук рахунків та майна боржника. Процедурні і технічні питання
  • - (Ua) Проблемні питання банкрутства фізичних осіб та їх вирішення: входження до житла чи володіння особи; доступ до приватних речей та цінностей, доступ до рахунків, спільне майно подружжя, права неповнолітніх
  • - (Ua) Об’єднання арбітражних керуючих у саморегулівну організацію. Додатковий (потрійний) контроль. Врахування досвіду самоорганізації адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців та інших
  19.11.2018(Ua) Основні новели Кодексу України з процедур банкрутства
  ProgramTeachers
  • (Ua) 12:30-13:45 - (Ua) Банкрутство фізичних осіб: підстави та правила реструткуризації боргів. Наслідки для особи. Прогнози ефективності з огладу на іноземний досвід
  • (Ua) 15:30-17:00 - (Ua) Корпоративне банкрутство. Що зміниться для кредитора та боржника. Майбутнє уже відкритих проваджень
  • (Ua) 17:15-18:15 - (Ua) Досудова та судова санація боржника: нові ефективні інструменти подолання неплатоспроможності
  20.11.2018Школа кримінальної практики(Ua) Особливий захист суддів та їхня відповідальність
  ProgramTeachers
  • (Ua) 09:00-10:15 - (Ua) Судова практика за статтям 376, 377—379 КК України. Реальні вироки
  • (Ua) 10:30-11:45 - (Ua) Проблеми кваліфікації дій проти судді як спеціального об’єкта: чи може бути злочин проти судді кваліфіковано за побутовими статтями?
  • (Ua) 12:00-13:15 - (Ua) Особливості кваліфікації дій суддів за статтями 375 та 3761 КК України. Проблеми доказування
  20.11.2018(Ua) Майно боржника
  ProgramTeachers
  • (Ua) 14:00-15:00 - (Ua) Розпорядження майном боржника. Що нового?
  • (Ua) 15:15-16:15 - (Ua) Ліквідація та реалізація майна боржника
  • (Ua) 16:30-17:30 - (Ua) Електронна торгівля борговим майном: організаційні, технічні та юридичні аспекти
  21.11.2018(Ua) LHS Discussion Hub «Повноваження судді адміністративного суду: межі дискреції»
  ProgramTeachers
  • (Ua) 10:00-13:00 - (Ua) Повноваження судді при постановленні рішення в адміністративній справі: чи всі спори з суб’єктами владних повноважень мають підлягати судовому контролю
  • - (Ua) Баланс між принципом розподілу влади та правом особи на звернення до суду з будь-якого питання
  • - (Ua) Обмеження повноважень суду дискрецією іншого суб’єкта владних повноважень: чи можна наділяти суддів правом ухвалювати рішення замість органів влади?
  • - (Ua) Право судді адміністративного суду вийти за межі позовних вимог та обрати найбільш ефективний спосіб захисту: чи можна заради верховенства права переймати повноваження органу виконавчої влади?
  • - (Ua) Питання повноважень суду у спорах щодо виборчих питань: чи може суд «коригувати» волю народу?
  • - (Ua) Спори з представницькими органами влади: суд чи перевибори, що більше відповідає інтересам громади?
  • - (Ua) Право суду інспектувати рішення органів влади з вузькоспеціалізованих питань: технічні дозволи, регламенти, ліцензії тощо
  • - (Ua) Межі повноважень суду у спорах з контролерами: податковими, митними та іншими державними органами
   21.11.2018(Ua) Арбітражний керуючий: новий статус та повноваження
   ProgramTeachers
   • (Ua) 14:00-15:00 - (Ua) Повноваження арбітражного керуючого: нові та оновлені права та обов'язки
   • (Ua) 15:15-16:15 - (Ua) Види відповідальності арбітражного керуючого та процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності. Стягнення за порушення
   • (Ua) 16:30-17:30 - (Ua) Порядок призначення арбітражного керуючого у справі. Проблемні питання для кредитора
   • (Ua) 17:45-18:45 - (Ua) Саморегулювання як шлях підвищення рівня професії
   22.11.2018Школа кримінальної практики(Ua) Окремі види злочинів
   ProgramTeachers
   • (Ua) 09:00-10:00 - (Ua) Невиконання судового рішення — норма життя чи стаття КК України?
   • (Ua) 10:15-11:15 - (Ua) Свідок як підсудний — попередження можливого порушення статей 384, 385 КК України. Поради захисника
   • (Ua) 11:30-12:30 - (Ua) Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування — проблеми кваліфікації дій
   • (Ua) 12:45-13:45 - (Ua) Відповідальність слідчих та прокурорів за статтями КК України
   22.11.2018Школа кримінальної практики(Ua) Базові права людини у сфері кримінального правосуддя
   ProgramTeachers
   • (Ua) 14:00-15:00 - (Ua) Право на свободу. Особливості захисту від порушення. Досвід адвоката (статті 371 та 1461 КК України)
   • (Ua) 15:15-16:15 - (Ua) Принцип отруйного дерева: протистояння використанню показань, отриманих силоміць. Рішення ЄСПЛ у справі «Фефілов проти Росії»
   • (Ua) 16:30-17:30 - (Ua) Порушення права на захист: стаття 374 КК України проти Конвенції
   23.11.2018Школа кримінальної практики(Ua) Захист захисників
   ProgramTeachers
   • (Ua) 09:00-10:00 - (Ua) Розслідування справ за статтями 397—400 КК України: проблеми кваліфікації дій
   • (Ua) 10:15-11:15 - (Ua) Особливості доказування у злочинах проти захисників
   • (Ua) 11:30-12:30 - (Ua) Особливий порядок притягнення адвоката до кримінальної відповідальності. Практика реалізації та типові помилки на користь захисту
   • (Ua) 12:45-13:45 - (Ua) Як нейтралізувати кримінально-правові ризики адвокатської діяльності сьогодні та у майбутньому: поради з особистого досвіду
   23.11.2018(Ua) Зміни судового розгляду справ про банкрутство
   ProgramTeachers
   • (Ua) 14:00-15:00 - (Ua) Відкриття провадження у справі про банкрутство. Підстави. Строки. Повноваження суду на стадії підготовчого провадження
   • (Ua) 15:15-16:15 - (Ua) Баланс інтересів кредитора та боржника: кого захищає новий Кодекс
   • (Ua) 16:30-17:30 - (Ua) Майнові та інші спори в процедурах банкрутства. Процедура розгляди справи про банкрутство та порядок оскарження судових рішень
   • (Ua) 17:45-18:45 - (Ua) Проблеми у забезпеченні вимог кредиторів на стадії судового розгляду справи. Мораторій
   26.11.2018(Ua) ТМ-менеджмент
   ProgramTeachers
   • (Ua) 10:00-11:15 - (Ua) Створення ТМ. Умови отримання правового захисту. Як зареєструвати екзотичні ТМ (звукова, рухова, мультимедійна, кольорова, позиційна etc.) в Україні
   • (Ua) 11:30-12:45 - (Ua) Реєстрація ТМ за кордоном (огляд популярних юрисдикцій)
   • (Ua) 13:00-14:15 - (Ua) Міжнародна реєстрація ТМ і реєстрація Community trademark
   26.11.2018School of tax practice(Ua) LHS Discussion Hub «BEPS: чи готовий бізнес?»
   ProgramTeachers
   • (Ua) 15:00-17:00 - (Ua) Зарубіжний досвід реалізації плану BEPS. Які труднощі постали перед компаніями з міжнародною структурою?
   • - (Ua) Українські реалії імплементації ключових зобов’язань, взятих Україною при приєднанні до BEPS
   • - (Ua) Ключові новації законопроекту: оподаткування КІК, зміни до ТЦУ, статус постійного представництва, нові правила звітності у розрізі країн тощо
   • - (Ua) Погляд бізнесу на запропоновані новели. Чи є ризики зловживань фіскальними органами за новими правилами
   • - (Ua) Деофшоризація та автоматичний обмін інформацію: на що звертати увагу
   • - (Ua) Директива ЄС щодо інформування фінансових органів податковими консультантами стосовно транскордонних податкових моделей. На що вже треба звертати увагу
    27.11.2018(Ua) ТМ у комерційному обігу
    ProgramTeachers
    • (Ua) 10:00-11:15 - (Ua) Як протидіяти недобросовісній конкуренції: рецепти IP-юриста
    • (Ua) 11:30-12:45 - (Ua) ТМ у зовнішньоекономічній діяльності. Реєстрація в митному реєстрі
    • (Ua) 13:00-14:15 - (Ua) Істотні умови ліцензійних договорів щодо ТМ
    • (Ua) 15:00-16:15 - (Ua) Правовий супровід франчайзингу та ліцензування
    • (Ua) 16:30-17:30 - (Ua) Кримінально-правове переслідування порушників прав на ТМ (*заняття перенесено з модуля «Судовий захист ТМ»)
    28.11.2018(Ua) Захист ТМ у мережі інтернет
    ProgramTeachers
    • (Ua) 10:00-11:15 - (Ua) Практичні поради щодо припинення неправомірного використання ТМ в інтернеті (соцмережі, метадані, контекстна реклама etc.)
    • (Ua) 11:30-12:45 - (Ua) Взаємодія правовласників та маркет-плейсів у боротьбі з розповсюдженням контрафакту
    • (Ua) 13:00-14:15 - (Ua) Case study. Ефективні рішення щодо захисту брендів у мережі інтернет
    • (Ua) 15:00-16:15 - (Ua) Практика Єврокомісії щодо обмежень онлайн-торгівлі окремими ТМ
    29.11.2018(Ua) Судовий захист ТМ
    ProgramTeachers
    • (Ua) 10:00-11:15 - (Ua) Landmark ТМ cases-2018
    • (Ua) 11:30-12:45 - (Ua) Особливості доказування у спорах щодо ТМ
    • (Ua) 13:00-14:15 - (Ua) Експертна підтримка у спорах щодо ТМ
    • (Ua) 15:00-16:15 - (Ua) Case study. Особливості судового захисту добре відомої ТМ (на прикладах алкогольної сфери)
    03.12.2018(Ua) LHS Discussion Hub «Зловживання процесуальними правами»
    ProgramTeachers
    • (Ua) 09:00-11:00 - (Ua) Чи довели свою ефективність норми ЦПК України, спрямовані на протидію зловживанням процесуальними правами
    • - (Ua) Як протидіяти зловживанням правом на звернення до суду
    • - (Ua) Проблема процесуальних зловживань з боку судді
    • - (Ua) Протидія затягуванню строків розгляду справ
    • - (Ua) Правомірні процесуальні диверсії
    • - (Ua) Заходи процесуального примусу та відповідальність за процесуальні зловживання
    03.12.2018(Ua) Цивільне судочинство
    ProgramTeachers
    • (Ua) 11:30-13:00 - (Ua) Особливості апеляційного та касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах
    • (Ua) 13:30-15:00 - (Ua) Процесуальні фантоми: можливості перегляду судових рішень за ініціативою не учасників процесу
    • (Ua) 15:15-16:45 - (Ua) Практика Верховного Суду щодо підсудності справ судам цивільної юрисдикції
    04.12.2018(Ua) Доказування та забезпечення цивільних позовів
    ProgramTeachers
    • (Ua) 10:00-11:15 - (Ua) Особливості подання доказів у цивільній справі
    • (Ua) 11:30-12:30 - (Ua) Тактика роботи зі свідками. Письмове опитування
    • (Ua) 12:45-13:45 - (Ua) Вжиття заходів забезпечення позову та зустрічного забезпечення за ЦПК України
    04.12.2018School of tax practice(Ua) Практика інвестиційного арбітражу з податкових спорів
    ProgramTeachers
    • (Ua) 14:00-15:00 - (Ua) Зміна правил оподаткування в контексті угод про захист інвестицій
    • (Ua) 15:15-16:15 - (Ua) Права інвесторів в Україні: вирішення адміністративних та податкових спорів // Case study. Аналіз «українських» рішень інвестиційних арбітражів щодо питань оподаткування
     04.12.2018School of tax practice(Ua) Форс-мажор у податкових правовідносинах
     ProgramTeachers
     • (Ua) 16:30-17:30 - (Ua) Доведення форс-мажору в податкових правовідносинах у судовому порядку
     • (Ua) 17:45-18:45 - (Ua) Порядок засвідчення форс-мажорних обставин в Україні та за кордоном // Кібератаки на бізнес як форс-мажор. Податкові наслідки
     05.12.2018(Ua) Альтернативне врегулювання спорів
     ProgramTeachers
     • (Ua) 09:00-10:00 - (Ua) Процесуальні можливості врегулювання спору за участю судді. Права та інтереси третіх осіб
     • (Ua) 10:15-11:15 - (Ua) Новели ЦПК України щодо судової підтримки міжнародного комерційного арбітражу в Україні
     • (Ua) 11:30-12:30 - (Ua) Визнання та виконання рішень МКА в Україні
     • (Ua) 12:45-13:45 - (Ua) Оскарження, визнання та виконання рішень третейських судів
     05.12.2018School of tax practice(Ua) Преюдиція в податкових спорах
     ProgramTeachers
     • (Ua) 14:00-15:00 - (Ua) Особливості адміністративної преюдиції. Специфіка паралельного розгляду податкових спорів в адмінсуді та кримінального провадження
     • (Ua) 15:15-16:15 - (Ua) Наслідки визнання вини за статтею 205. Вирок щодо контрагента
     • (Ua) 16:30-17:30 - (Ua) Практика спростування судових преюдицій з метою захисту платників податків
     06.12.2018School of tax practice(Ua) Транскордонні податкові спори
     ProgramTeachers
     • (Ua) 14:00-15:30 - (Ua) Транскордонні податкові спори та міжнародне співробітництво при розгляді податкових суперечок
     • (Ua) 15:45-16:45 - (Ua) Спори щодо уникнення подвійного оподаткування
     • (Ua) 17:00-18:00 - (Ua) Спори з ТЦУ
     10.12.2018Школа кримінальної практики(Ua) LHS Discussion Hub «Невидима загроза: кримінально-правові питання з віртуального світу»
     ProgramTeachers
     • (Ua) 09:00-11:00 - (Ua) Захист інформації як пріоритет діяльності кожного суб’єкта правовідносин та державні стандарти
     • - (Ua) Які цілі переслідують хакери і хто зазнає найбільших збитків
     • - (Ua) Чи достатньо чинних норм КК України для протидії хакерам та іншим кіберзлочинцям
     • - (Ua) Що треба виправити у процесуальних нормах для ефективного розслідування та засудження «віртуальних» злочинців?
     10.12.2018Школа кримінальної практики(Ua) Проблеми кваліфікації дій хакерів
     ProgramTeachers
     • (Ua) 11:15-12:15 - (Ua) Хакер як суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
     • (Ua) 12:15-13:15 - (Ua) Віруси, спам та фішингові повідомлення як знаряддя злочину. Питання на стадії відкриття провадження
     • (Ua) 13:30-14:30 - (Ua) Цифрові докази — проблеми збору та верифікації
     10.12.2018SCHOOL OF CORPORATE PRACTICE AND M&AКорпоративное финансирование и ценные бумаги(Ua) Корпоративне фінансування
     ProgramTeachers
     • (Ua) 15:00-16:00 - (Ua) Передекспортне фінансування
     • (Ua) 16:15-17:15 - (Ua) Залучення фінансування в M&A-угодах
     • (Ua) 17:30-18:30 - (Ua) Структурування лізингових відносин як способу залучення інвестицій / Особливості залучення венчурного та приватного фінансування
     11.12.2018Школа кримінальної практики(Ua) Окремі питання відповідальності у сфері кібербезпеки
     ProgramTeachers
     • (Ua) 10:00-11:00 - (Ua) Кваліфікація дії «фінансових» хакерів за статтею 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)
     • (Ua) 11:15-12:15 - (Ua) Практичні питання, що виникають у суддів під час розгляду справ про кіберзлочини
     • (Ua) 12:30-13:30 - (Ua) Міжнародні аспекти боротьби з кіберзлочинністю: коли виникають і як вирішуються
     11.12.2018SCHOOL OF CORPORATE PRACTICE AND M&AКорпоративное финансирование и ценные бумаги(Ua) Зміна статутного капіталу
     ProgramTeachers
     • (Ua) 15:00-16:00 - (Ua) Основні правила формування та зміни статутного капіталу в різних типах товариств. Юрисдикційні відмінності
     • (Ua) 16:15-17:15 - (Ua) Регуляторні вимоги щодо статутного капіталу. Алгоритми погодження правочинів щодо змін статутного капіталу
     • (Ua) 17:30-18:30 - (Ua) Особливості реінвестування прибутку
      12.12.2018Школа кримінальної практики(Ua) Відповідальність за розкриття інформації
      ProgramTeachers
      • (Ua) 10:00-11:00 - (Ua) Банківська таємниця як об’єкт кібератаки. Особливості кваліфікації дій за статтями 231—232 КК України через злам системи
      • (Ua) 11:15-12:15 - (Ua) Незаконне використання інсайдерської інформації як супутній злочин несанкціонованого доступу до інформації з обмеженим доступом
      • (Ua) 12:30-13:30 - (Ua) Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Практика судів
       12.12.2018SCHOOL OF CORPORATE PRACTICE AND M&AКорпоративное финансирование и ценные бумаги(Ua) Цінні папери
       ProgramTeachers
       • (Ua) 15:00-16:00 - (Ua) Новели правового регулювання фондового ринку в Україні
       • (Ua) 16:15-17:15 - (Ua) Правові аспекти професійної діяльності на фондовому ринку / Операції з цінними паперами. Правові позиції Верховного Суду / Перший досвід проведення squeeze-out / sell-out
       12.12.2018SCHOOL OF CORPORATE PRACTICE AND M&AКорпоративное финансирование и ценные бумаги(Ua) Дивіденди
       ProgramTeachers
       • (Ua) 17:30-18:30 - (Ua) Виплата дивідендів за новим законом про ТОВ / Виплата дивідендів в АТ / Актуальна судова практика щодо виплати дивідендів
       • (Ua) 18:45-19:45 - (Ua) Податкові та валютні аспекти виплати дивідендів
        13.12.2018SCHOOL OF CORPORATE PRACTICE AND M&AКорпоративное финансирование и ценные бумаги(Ua) Підготовка до ІРО
        ProgramTeachers
        • (Ua) 15:00-16:00 - (Ua) Структурування бізнесу для цілей IPO
        • (Ua) 16:15-17:15 - (Ua) Особливості вибору майданчика та умов випуску
        • (Ua) 17:30-18:30 - (Ua) Юридичний супровід на різних етапах IPO
        21.01.2019School of tax practiceBEPS и деофшоризацияBEPS на международной арене
        ProgramTeachers
        • 10:00-11:30 - Деофшоризация и внедрение плана BEPS в Украине
        • 12:00-13:30 - Краткая характеристика действий плана BEPS (часть 1)
        • 14:00-15:30 - Краткая характеристика действий плана BEPS (часть 2)
        • 16:00-17:30 - Глобальные инициативы по раскрытию данных о бенефициарах, международный автоматический обмен налоговой информацией
        22.01.2019School of tax practiceBEPS и деофшоризацияДеофшоризация и внедрение плана BEPS в Украине
        ProgramTeachers
        • 10:00-11:30 - Концепция деофшоризации в Украине
        • 12:00-13:30 - Внедрение плана BEPS в Украине: усовершенствование мер по борьбе с налоговыми злоупотреблениями, борьба со злоупотреблениями при применении соглашений об избежании двойного налогообложения
        • 14:00-15:30 - Внедрение плана BEPS в Украине: пересмотр требований к подготовке документации по трансфертному ценообразованию, усовершенствование механизмов разрешения споров, разработка многостороннего инструмента для внесения изменений в двусторонние соглашения
        • 16:00-17:30 - Какие шаги необходимо предпринять украинскому бизнесу ввиду имплементации плана BEPS
        14.11.2018 - (Ua) Наглядова рада
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Ефективна наглядова рада міжнародної компанії: кращі практики корпоративного управління. Формування та робота ради та її комітетів за участю незалежних директорів
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Особливості формування наглядових рад у компаніях публічного та приватного права. Міжнародний досвід та українські проблеми
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Наглядові ради у новому законі про ТОВ. Порядок формування та компетенція
        15.11.2018 - (Ua) Виконавчі органи. Корпоративний секретар
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Корпоративний секретар на підприємстві. Ч.1
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Корпоративний секретар на підприємстві. Ч.2
        16.11.2018 - (Ua) Досудове врегулювання спорів
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Врегулювання спорів за участю судді в господарському процесі
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Претензійний порядок вирішення господарських спорів. Комунікація з контрагентом
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Роль судді в досудовому врегулюванні спору. Стратегія і тактика проведення нарад зі сторонами
        16.11.2018 - (Ua) Стратегічна сесія: Doing Business in POLAND
        • (Ua) 10:00-12:00 – (Ua) Корпоративне право Польщі через призму реєстрації компанії іноземцем
        • – (Ua) Набуття права власності на нерухоме майно іноземцем у Польщі
        • – (Ua) Податкова система Польщі, податкові спори та застосування конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Польщею
        • – (Ua) Податковий та бухгалтерський облік у Польщі, помилки українських інвесторів
        • – (Ua) Судова система Польщі, розгляд спорів у судах
        • – (Ua) Трудове та міграційне право Польщі, найбільші помилки українців
        17.11.2018 - (Ua) Альтернативне врегулювання спорів. Медіація
        • (Ua) 10:00-11:00 – (Ua) Секрети успіху медіації або чому медіація працює у «безнадійних» ситуаціях
        • (Ua) 11:15-12:15 – (Ua) Можливості практичного застосування компетенцій медіатора при підготовці сторін до переговорів та врегулюванні конфліктів
        • (Ua) 12:30-13:30 – (Ua) Юрист у медіації: покрокова інструкція
        • (Ua) 13:45-14:45 – (Ua) Порядок застосування медіації. Особливості правового регулювання медіації в Україні та країнах ЄС
        19.11.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «Арбітражний керуючий — головна фігура у процедурі банкрутства. Перевірка стану готовності до неминучих змін»
        • (Ua) 10:00-12:00 – (Ua) Нові повноваження арбітражних керуючих: полегшення чи відповідальність
        • – (Ua) Розшук рахунків та майна боржника. Процедурні і технічні питання
        • – (Ua) Проблемні питання банкрутства фізичних осіб та їх вирішення: входження до житла чи володіння особи; доступ до приватних речей та цінностей, доступ до рахунків, спільне майно подружжя, права неповнолітніх
        • – (Ua) Об’єднання арбітражних керуючих у саморегулівну організацію. Додатковий (потрійний) контроль. Врахування досвіду самоорганізації адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців та інших
        19.11.2018 - (Ua) Основні новели Кодексу України з процедур банкрутства
        • (Ua) 12:30-13:45 – (Ua) Банкрутство фізичних осіб: підстави та правила реструткуризації боргів. Наслідки для особи. Прогнози ефективності з огладу на іноземний досвід
        • (Ua) 15:30-17:00 – (Ua) Корпоративне банкрутство. Що зміниться для кредитора та боржника. Майбутнє уже відкритих проваджень
        • (Ua) 17:15-18:15 – (Ua) Досудова та судова санація боржника: нові ефективні інструменти подолання неплатоспроможності
        20.11.2018 - (Ua) Майно боржника
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Розпорядження майном боржника. Що нового?
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Ліквідація та реалізація майна боржника
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Електронна торгівля борговим майном: організаційні, технічні та юридичні аспекти
        20.11.2018 - (Ua) Особливий захист суддів та їхня відповідальність
        • (Ua) 09:00-10:15 – (Ua) Судова практика за статтям 376, 377—379 КК України. Реальні вироки
        • (Ua) 10:30-11:45 – (Ua) Проблеми кваліфікації дій проти судді як спеціального об’єкта: чи може бути злочин проти судді кваліфіковано за побутовими статтями?
        • (Ua) 12:00-13:15 – (Ua) Особливості кваліфікації дій суддів за статтями 375 та 3761 КК України. Проблеми доказування
        21.11.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «Повноваження судді адміністративного суду: межі дискреції»
        • (Ua) 10:00-13:00 – (Ua) Повноваження судді при постановленні рішення в адміністративній справі: чи всі спори з суб’єктами владних повноважень мають підлягати судовому контролю
        • – (Ua) Баланс між принципом розподілу влади та правом особи на звернення до суду з будь-якого питання
        • – (Ua) Обмеження повноважень суду дискрецією іншого суб’єкта владних повноважень: чи можна наділяти суддів правом ухвалювати рішення замість органів влади?
        • – (Ua) Право судді адміністративного суду вийти за межі позовних вимог та обрати найбільш ефективний спосіб захисту: чи можна заради верховенства права переймати повноваження органу виконавчої влади?
        • – (Ua) Питання повноважень суду у спорах щодо виборчих питань: чи може суд «коригувати» волю народу?
        • – (Ua) Спори з представницькими органами влади: суд чи перевибори, що більше відповідає інтересам громади?
        • – (Ua) Право суду інспектувати рішення органів влади з вузькоспеціалізованих питань: технічні дозволи, регламенти, ліцензії тощо
        • – (Ua) Межі повноважень суду у спорах з контролерами: податковими, митними та іншими державними органами
        21.11.2018 - (Ua) Арбітражний керуючий: новий статус та повноваження
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Повноваження арбітражного керуючого: нові та оновлені права та обов’язки
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Види відповідальності арбітражного керуючого та процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності. Стягнення за порушення
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Порядок призначення арбітражного керуючого у справі. Проблемні питання для кредитора
        • (Ua) 17:45-18:45 – (Ua) Саморегулювання як шлях підвищення рівня професії
        22.11.2018 - (Ua) Базові права людини у сфері кримінального правосуддя
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Право на свободу. Особливості захисту від порушення. Досвід адвоката (статті 371 та 1461 КК України)
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Принцип отруйного дерева: протистояння використанню показань, отриманих силоміць. Рішення ЄСПЛ у справі «Фефілов проти Росії»
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Порушення права на захист: стаття 374 КК України проти Конвенції
        22.11.2018 - (Ua) Окремі види злочинів
        • (Ua) 09:00-10:00 – (Ua) Невиконання судового рішення — норма життя чи стаття КК України?
        • (Ua) 10:15-11:15 – (Ua) Свідок як підсудний — попередження можливого порушення статей 384, 385 КК України. Поради захисника
        • (Ua) 11:30-12:30 – (Ua) Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування — проблеми кваліфікації дій
        • (Ua) 12:45-13:45 – (Ua) Відповідальність слідчих та прокурорів за статтями КК України
        23.11.2018 - (Ua) Захист захисників
        • (Ua) 09:00-10:00 – (Ua) Розслідування справ за статтями 397—400 КК України: проблеми кваліфікації дій
        • (Ua) 10:15-11:15 – (Ua) Особливості доказування у злочинах проти захисників
        • (Ua) 11:30-12:30 – (Ua) Особливий порядок притягнення адвоката до кримінальної відповідальності. Практика реалізації та типові помилки на користь захисту
        • (Ua) 12:45-13:45 – (Ua) Як нейтралізувати кримінально-правові ризики адвокатської діяльності сьогодні та у майбутньому: поради з особистого досвіду
        23.11.2018 - (Ua) Зміни судового розгляду справ про банкрутство
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Відкриття провадження у справі про банкрутство. Підстави. Строки. Повноваження суду на стадії підготовчого провадження
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Баланс інтересів кредитора та боржника: кого захищає новий Кодекс
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Майнові та інші спори в процедурах банкрутства. Процедура розгляди справи про банкрутство та порядок оскарження судових рішень
        • (Ua) 17:45-18:45 – (Ua) Проблеми у забезпеченні вимог кредиторів на стадії судового розгляду справи. Мораторій
        26.11.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «BEPS: чи готовий бізнес?»
        • (Ua) 15:00-17:00 – (Ua) Зарубіжний досвід реалізації плану BEPS. Які труднощі постали перед компаніями з міжнародною структурою?
        • – (Ua) Українські реалії імплементації ключових зобов’язань, взятих Україною при приєднанні до BEPS
        • – (Ua) Ключові новації законопроекту: оподаткування КІК, зміни до ТЦУ, статус постійного представництва, нові правила звітності у розрізі країн тощо
        • – (Ua) Погляд бізнесу на запропоновані новели. Чи є ризики зловживань фіскальними органами за новими правилами
        • – (Ua) Деофшоризація та автоматичний обмін інформацію: на що звертати увагу
        • – (Ua) Директива ЄС щодо інформування фінансових органів податковими консультантами стосовно транскордонних податкових моделей. На що вже треба звертати увагу
        26.11.2018 - (Ua) ТМ-менеджмент
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Створення ТМ. Умови отримання правового захисту. Як зареєструвати екзотичні ТМ (звукова, рухова, мультимедійна, кольорова, позиційна etc.) в Україні
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Реєстрація ТМ за кордоном (огляд популярних юрисдикцій)
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Міжнародна реєстрація ТМ і реєстрація Community trademark
        27.11.2018 - (Ua) ТМ у комерційному обігу
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Як протидіяти недобросовісній конкуренції: рецепти IP-юриста
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) ТМ у зовнішньоекономічній діяльності. Реєстрація в митному реєстрі
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Істотні умови ліцензійних договорів щодо ТМ
        • (Ua) 15:00-16:15 – (Ua) Правовий супровід франчайзингу та ліцензування
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Кримінально-правове переслідування порушників прав на ТМ (*заняття перенесено з модуля «Судовий захист ТМ»)
        28.11.2018 - (Ua) Захист ТМ у мережі інтернет
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Практичні поради щодо припинення неправомірного використання ТМ в інтернеті (соцмережі, метадані, контекстна реклама etc.)
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Взаємодія правовласників та маркет-плейсів у боротьбі з розповсюдженням контрафакту
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Case study. Ефективні рішення щодо захисту брендів у мережі інтернет
        • (Ua) 15:00-16:15 – (Ua) Практика Єврокомісії щодо обмежень онлайн-торгівлі окремими ТМ
        29.11.2018 - (Ua) Судовий захист ТМ
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Landmark ТМ cases-2018
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Особливості доказування у спорах щодо ТМ
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Експертна підтримка у спорах щодо ТМ
        • (Ua) 15:00-16:15 – (Ua) Case study. Особливості судового захисту добре відомої ТМ (на прикладах алкогольної сфери)
        03.12.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «Зловживання процесуальними правами»
        • (Ua) 09:00-11:00 – (Ua) Чи довели свою ефективність норми ЦПК України, спрямовані на протидію зловживанням процесуальними правами
        • – (Ua) Як протидіяти зловживанням правом на звернення до суду
        • – (Ua) Проблема процесуальних зловживань з боку судді
        • – (Ua) Протидія затягуванню строків розгляду справ
        • – (Ua) Правомірні процесуальні диверсії
        • – (Ua) Заходи процесуального примусу та відповідальність за процесуальні зловживання
        03.12.2018 - (Ua) Цивільне судочинство
        • (Ua) 11:30-13:00 – (Ua) Особливості апеляційного та касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах
        • (Ua) 13:30-15:00 – (Ua) Процесуальні фантоми: можливості перегляду судових рішень за ініціативою не учасників процесу
        • (Ua) 15:15-16:45 – (Ua) Практика Верховного Суду щодо підсудності справ судам цивільної юрисдикції
        04.12.2018 - (Ua) Доказування та забезпечення цивільних позовів
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Особливості подання доказів у цивільній справі
        • (Ua) 11:30-12:30 – (Ua) Тактика роботи зі свідками. Письмове опитування
        • (Ua) 12:45-13:45 – (Ua) Вжиття заходів забезпечення позову та зустрічного забезпечення за ЦПК України
        04.12.2018 - (Ua) Практика інвестиційного арбітражу з податкових спорів
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Зміна правил оподаткування в контексті угод про захист інвестицій
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Права інвесторів в Україні: вирішення адміністративних та податкових спорів // Case study. Аналіз «українських» рішень інвестиційних арбітражів щодо питань оподаткування
        04.12.2018 - (Ua) Форс-мажор у податкових правовідносинах
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Доведення форс-мажору в податкових правовідносинах у судовому порядку
        • (Ua) 17:45-18:45 – (Ua) Порядок засвідчення форс-мажорних обставин в Україні та за кордоном // Кібератаки на бізнес як форс-мажор. Податкові наслідки
        05.12.2018 - (Ua) Альтернативне врегулювання спорів
        • (Ua) 09:00-10:00 – (Ua) Процесуальні можливості врегулювання спору за участю судді. Права та інтереси третіх осіб
        • (Ua) 10:15-11:15 – (Ua) Новели ЦПК України щодо судової підтримки міжнародного комерційного арбітражу в Україні
        • (Ua) 11:30-12:30 – (Ua) Визнання та виконання рішень МКА в Україні
        • (Ua) 12:45-13:45 – (Ua) Оскарження, визнання та виконання рішень третейських судів
        05.12.2018 - (Ua) Преюдиція в податкових спорах
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Особливості адміністративної преюдиції. Специфіка паралельного розгляду податкових спорів в адмінсуді та кримінального провадження
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Наслідки визнання вини за статтею 205. Вирок щодо контрагента
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Практика спростування судових преюдицій з метою захисту платників податків
        06.12.2018 - (Ua) Транскордонні податкові спори
        • (Ua) 14:00-15:30 – (Ua) Транскордонні податкові спори та міжнародне співробітництво при розгляді податкових суперечок
        • (Ua) 15:45-16:45 – (Ua) Спори щодо уникнення подвійного оподаткування
        • (Ua) 17:00-18:00 – (Ua) Спори з ТЦУ
        10.12.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «Невидима загроза: кримінально-правові питання з віртуального світу»
        • (Ua) 09:00-11:00 – (Ua) Захист інформації як пріоритет діяльності кожного суб’єкта правовідносин та державні стандарти
        • – (Ua) Які цілі переслідують хакери і хто зазнає найбільших збитків
        • – (Ua) Чи достатньо чинних норм КК України для протидії хакерам та іншим кіберзлочинцям
        • – (Ua) Що треба виправити у процесуальних нормах для ефективного розслідування та засудження «віртуальних» злочинців?
        10.12.2018 - (Ua) Корпоративне фінансування
        • (Ua) 15:00-16:00 – (Ua) Передекспортне фінансування
        • (Ua) 16:15-17:15 – (Ua) Залучення фінансування в M&A-угодах
        • (Ua) 17:30-18:30 – (Ua) Структурування лізингових відносин як способу залучення інвестицій / Особливості залучення венчурного та приватного фінансування
        10.12.2018 - (Ua) Проблеми кваліфікації дій хакерів
        • (Ua) 11:15-12:15 – (Ua) Хакер як суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
        • (Ua) 12:15-13:15 – (Ua) Віруси, спам та фішингові повідомлення як знаряддя злочину. Питання на стадії відкриття провадження
        • (Ua) 13:30-14:30 – (Ua) Цифрові докази — проблеми збору та верифікації
        11.12.2018 - (Ua) Зміна статутного капіталу
        • (Ua) 15:00-16:00 – (Ua) Основні правила формування та зміни статутного капіталу в різних типах товариств. Юрисдикційні відмінності
        • (Ua) 16:15-17:15 – (Ua) Регуляторні вимоги щодо статутного капіталу. Алгоритми погодження правочинів щодо змін статутного капіталу
        • (Ua) 17:30-18:30 – (Ua) Особливості реінвестування прибутку
        11.12.2018 - (Ua) Окремі питання відповідальності у сфері кібербезпеки
        • (Ua) 10:00-11:00 – (Ua) Кваліфікація дії «фінансових» хакерів за статтею 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)
        • (Ua) 11:15-12:15 – (Ua) Практичні питання, що виникають у суддів під час розгляду справ про кіберзлочини
        • (Ua) 12:30-13:30 – (Ua) Міжнародні аспекти боротьби з кіберзлочинністю: коли виникають і як вирішуються
        12.12.2018 - (Ua) Відповідальність за розкриття інформації
        • (Ua) 10:00-11:00 – (Ua) Банківська таємниця як об’єкт кібератаки. Особливості кваліфікації дій за статтями 231—232 КК України через злам системи
        • (Ua) 11:15-12:15 – (Ua) Незаконне використання інсайдерської інформації як супутній злочин несанкціонованого доступу до інформації з обмеженим доступом
        • (Ua) 12:30-13:30 – (Ua) Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Практика судів
        12.12.2018 - (Ua) Дивіденди
        • (Ua) 17:30-18:30 – (Ua) Виплата дивідендів за новим законом про ТОВ / Виплата дивідендів в АТ / Актуальна судова практика щодо виплати дивідендів
        • (Ua) 18:45-19:45 – (Ua) Податкові та валютні аспекти виплати дивідендів
        12.12.2018 - (Ua) Цінні папери
        • (Ua) 15:00-16:00 – (Ua) Новели правового регулювання фондового ринку в Україні
        • (Ua) 16:15-17:15 – (Ua) Правові аспекти професійної діяльності на фондовому ринку / Операції з цінними паперами. Правові позиції Верховного Суду / Перший досвід проведення squeeze-out / sell-out
        13.12.2018 - (Ua) Підготовка до ІРО
        • (Ua) 15:00-16:00 – (Ua) Структурування бізнесу для цілей IPO
        • (Ua) 16:15-17:15 – (Ua) Особливості вибору майданчика та умов випуску
        • (Ua) 17:30-18:30 – (Ua) Юридичний супровід на різних етапах IPO
        21.01.2019 - BEPS на международной арене
        • 10:00-11:30 – Деофшоризация и внедрение плана BEPS в Украине
        • 12:00-13:30 – Краткая характеристика действий плана BEPS (часть 1)
        • 14:00-15:30 – Краткая характеристика действий плана BEPS (часть 2)
        • 16:00-17:30 – Глобальные инициативы по раскрытию данных о бенефициарах, международный автоматический обмен налоговой информацией
        22.01.2019 - Деофшоризация и внедрение плана BEPS в Украине
        • 10:00-11:30 – Концепция деофшоризации в Украине
        • 12:00-13:30 – Внедрение плана BEPS в Украине: усовершенствование мер по борьбе с налоговыми злоупотреблениями, борьба со злоупотреблениями при применении соглашений об избежании двойного налогообложения
        • 14:00-15:30 – Внедрение плана BEPS в Украине: пересмотр требований к подготовке документации по трансфертному ценообразованию, усовершенствование механизмов разрешения споров, разработка многостороннего инструмента для внесения изменений в двусторонние соглашения
        • 16:00-17:30 – Какие шаги необходимо предпринять украинскому бизнесу ввиду имплементации плана BEPS
        14.11.2018 - (Ua) Наглядова рада
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Ефективна наглядова рада міжнародної компанії: кращі практики корпоративного управління. Формування та робота ради та її комітетів за участю незалежних директорів
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Особливості формування наглядових рад у компаніях публічного та приватного права. Міжнародний досвід та українські проблеми
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Наглядові ради у новому законі про ТОВ. Порядок формування та компетенція
        15.11.2018 - (Ua) Виконавчі органи. Корпоративний секретар
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Корпоративний секретар на підприємстві. Ч.1
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Корпоративний секретар на підприємстві. Ч.2
        16.11.2018 - (Ua) Досудове врегулювання спорів
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Врегулювання спорів за участю судді в господарському процесі
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Претензійний порядок вирішення господарських спорів. Комунікація з контрагентом
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Роль судді в досудовому врегулюванні спору. Стратегія і тактика проведення нарад зі сторонами
        16.11.2018 - (Ua) Стратегічна сесія: Doing Business in POLAND
        • (Ua) 10:00-12:00 – (Ua) Корпоративне право Польщі через призму реєстрації компанії іноземцем
        • – (Ua) Набуття права власності на нерухоме майно іноземцем у Польщі
        • – (Ua) Податкова система Польщі, податкові спори та застосування конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Польщею
        • – (Ua) Податковий та бухгалтерський облік у Польщі, помилки українських інвесторів
        • – (Ua) Судова система Польщі, розгляд спорів у судах
        • – (Ua) Трудове та міграційне право Польщі, найбільші помилки українців
        17.11.2018 - (Ua) Альтернативне врегулювання спорів. Медіація
        • (Ua) 10:00-11:00 – (Ua) Секрети успіху медіації або чому медіація працює у «безнадійних» ситуаціях
        • (Ua) 11:15-12:15 – (Ua) Можливості практичного застосування компетенцій медіатора при підготовці сторін до переговорів та врегулюванні конфліктів
        • (Ua) 12:30-13:30 – (Ua) Юрист у медіації: покрокова інструкція
        • (Ua) 13:45-14:45 – (Ua) Порядок застосування медіації. Особливості правового регулювання медіації в Україні та країнах ЄС
        19.11.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «Арбітражний керуючий — головна фігура у процедурі банкрутства. Перевірка стану готовності до неминучих змін»
        • (Ua) 10:00-12:00 – (Ua) Нові повноваження арбітражних керуючих: полегшення чи відповідальність
        • – (Ua) Розшук рахунків та майна боржника. Процедурні і технічні питання
        • – (Ua) Проблемні питання банкрутства фізичних осіб та їх вирішення: входження до житла чи володіння особи; доступ до приватних речей та цінностей, доступ до рахунків, спільне майно подружжя, права неповнолітніх
        • – (Ua) Об’єднання арбітражних керуючих у саморегулівну організацію. Додатковий (потрійний) контроль. Врахування досвіду самоорганізації адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців та інших
        19.11.2018 - (Ua) Основні новели Кодексу України з процедур банкрутства
        • (Ua) 12:30-13:45 – (Ua) Банкрутство фізичних осіб: підстави та правила реструткуризації боргів. Наслідки для особи. Прогнози ефективності з огладу на іноземний досвід
        • (Ua) 15:30-17:00 – (Ua) Корпоративне банкрутство. Що зміниться для кредитора та боржника. Майбутнє уже відкритих проваджень
        • (Ua) 17:15-18:15 – (Ua) Досудова та судова санація боржника: нові ефективні інструменти подолання неплатоспроможності
        20.11.2018 - (Ua) Майно боржника
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Розпорядження майном боржника. Що нового?
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Ліквідація та реалізація майна боржника
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Електронна торгівля борговим майном: організаційні, технічні та юридичні аспекти
        20.11.2018 - (Ua) Особливий захист суддів та їхня відповідальність
        • (Ua) 09:00-10:15 – (Ua) Судова практика за статтям 376, 377—379 КК України. Реальні вироки
        • (Ua) 10:30-11:45 – (Ua) Проблеми кваліфікації дій проти судді як спеціального об’єкта: чи може бути злочин проти судді кваліфіковано за побутовими статтями?
        • (Ua) 12:00-13:15 – (Ua) Особливості кваліфікації дій суддів за статтями 375 та 3761 КК України. Проблеми доказування
        21.11.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «Повноваження судді адміністративного суду: межі дискреції»
        • (Ua) 10:00-13:00 – (Ua) Повноваження судді при постановленні рішення в адміністративній справі: чи всі спори з суб’єктами владних повноважень мають підлягати судовому контролю
        • – (Ua) Баланс між принципом розподілу влади та правом особи на звернення до суду з будь-якого питання
        • – (Ua) Обмеження повноважень суду дискрецією іншого суб’єкта владних повноважень: чи можна наділяти суддів правом ухвалювати рішення замість органів влади?
        • – (Ua) Право судді адміністративного суду вийти за межі позовних вимог та обрати найбільш ефективний спосіб захисту: чи можна заради верховенства права переймати повноваження органу виконавчої влади?
        • – (Ua) Питання повноважень суду у спорах щодо виборчих питань: чи може суд «коригувати» волю народу?
        • – (Ua) Спори з представницькими органами влади: суд чи перевибори, що більше відповідає інтересам громади?
        • – (Ua) Право суду інспектувати рішення органів влади з вузькоспеціалізованих питань: технічні дозволи, регламенти, ліцензії тощо
        • – (Ua) Межі повноважень суду у спорах з контролерами: податковими, митними та іншими державними органами
        21.11.2018 - (Ua) Арбітражний керуючий: новий статус та повноваження
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Повноваження арбітражного керуючого: нові та оновлені права та обов’язки
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Види відповідальності арбітражного керуючого та процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності. Стягнення за порушення
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Порядок призначення арбітражного керуючого у справі. Проблемні питання для кредитора
        • (Ua) 17:45-18:45 – (Ua) Саморегулювання як шлях підвищення рівня професії
        22.11.2018 - (Ua) Базові права людини у сфері кримінального правосуддя
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Право на свободу. Особливості захисту від порушення. Досвід адвоката (статті 371 та 1461 КК України)
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Принцип отруйного дерева: протистояння використанню показань, отриманих силоміць. Рішення ЄСПЛ у справі «Фефілов проти Росії»
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Порушення права на захист: стаття 374 КК України проти Конвенції
        22.11.2018 - (Ua) Окремі види злочинів
        • (Ua) 09:00-10:00 – (Ua) Невиконання судового рішення — норма життя чи стаття КК України?
        • (Ua) 10:15-11:15 – (Ua) Свідок як підсудний — попередження можливого порушення статей 384, 385 КК України. Поради захисника
        • (Ua) 11:30-12:30 – (Ua) Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування — проблеми кваліфікації дій
        • (Ua) 12:45-13:45 – (Ua) Відповідальність слідчих та прокурорів за статтями КК України
        23.11.2018 - (Ua) Захист захисників
        • (Ua) 09:00-10:00 – (Ua) Розслідування справ за статтями 397—400 КК України: проблеми кваліфікації дій
        • (Ua) 10:15-11:15 – (Ua) Особливості доказування у злочинах проти захисників
        • (Ua) 11:30-12:30 – (Ua) Особливий порядок притягнення адвоката до кримінальної відповідальності. Практика реалізації та типові помилки на користь захисту
        • (Ua) 12:45-13:45 – (Ua) Як нейтралізувати кримінально-правові ризики адвокатської діяльності сьогодні та у майбутньому: поради з особистого досвіду
        23.11.2018 - (Ua) Зміни судового розгляду справ про банкрутство
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Відкриття провадження у справі про банкрутство. Підстави. Строки. Повноваження суду на стадії підготовчого провадження
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Баланс інтересів кредитора та боржника: кого захищає новий Кодекс
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Майнові та інші спори в процедурах банкрутства. Процедура розгляди справи про банкрутство та порядок оскарження судових рішень
        • (Ua) 17:45-18:45 – (Ua) Проблеми у забезпеченні вимог кредиторів на стадії судового розгляду справи. Мораторій
        26.11.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «BEPS: чи готовий бізнес?»
        • (Ua) 15:00-17:00 – (Ua) Зарубіжний досвід реалізації плану BEPS. Які труднощі постали перед компаніями з міжнародною структурою?
        • – (Ua) Українські реалії імплементації ключових зобов’язань, взятих Україною при приєднанні до BEPS
        • – (Ua) Ключові новації законопроекту: оподаткування КІК, зміни до ТЦУ, статус постійного представництва, нові правила звітності у розрізі країн тощо
        • – (Ua) Погляд бізнесу на запропоновані новели. Чи є ризики зловживань фіскальними органами за новими правилами
        • – (Ua) Деофшоризація та автоматичний обмін інформацію: на що звертати увагу
        • – (Ua) Директива ЄС щодо інформування фінансових органів податковими консультантами стосовно транскордонних податкових моделей. На що вже треба звертати увагу
        26.11.2018 - (Ua) ТМ-менеджмент
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Створення ТМ. Умови отримання правового захисту. Як зареєструвати екзотичні ТМ (звукова, рухова, мультимедійна, кольорова, позиційна etc.) в Україні
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Реєстрація ТМ за кордоном (огляд популярних юрисдикцій)
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Міжнародна реєстрація ТМ і реєстрація Community trademark
        27.11.2018 - (Ua) ТМ у комерційному обігу
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Як протидіяти недобросовісній конкуренції: рецепти IP-юриста
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) ТМ у зовнішньоекономічній діяльності. Реєстрація в митному реєстрі
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Істотні умови ліцензійних договорів щодо ТМ
        • (Ua) 15:00-16:15 – (Ua) Правовий супровід франчайзингу та ліцензування
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Кримінально-правове переслідування порушників прав на ТМ (*заняття перенесено з модуля «Судовий захист ТМ»)
        28.11.2018 - (Ua) Захист ТМ у мережі інтернет
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Практичні поради щодо припинення неправомірного використання ТМ в інтернеті (соцмережі, метадані, контекстна реклама etc.)
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Взаємодія правовласників та маркет-плейсів у боротьбі з розповсюдженням контрафакту
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Case study. Ефективні рішення щодо захисту брендів у мережі інтернет
        • (Ua) 15:00-16:15 – (Ua) Практика Єврокомісії щодо обмежень онлайн-торгівлі окремими ТМ
        29.11.2018 - (Ua) Судовий захист ТМ
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Landmark ТМ cases-2018
        • (Ua) 11:30-12:45 – (Ua) Особливості доказування у спорах щодо ТМ
        • (Ua) 13:00-14:15 – (Ua) Експертна підтримка у спорах щодо ТМ
        • (Ua) 15:00-16:15 – (Ua) Case study. Особливості судового захисту добре відомої ТМ (на прикладах алкогольної сфери)
        03.12.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «Зловживання процесуальними правами»
        • (Ua) 09:00-11:00 – (Ua) Чи довели свою ефективність норми ЦПК України, спрямовані на протидію зловживанням процесуальними правами
        • – (Ua) Як протидіяти зловживанням правом на звернення до суду
        • – (Ua) Проблема процесуальних зловживань з боку судді
        • – (Ua) Протидія затягуванню строків розгляду справ
        • – (Ua) Правомірні процесуальні диверсії
        • – (Ua) Заходи процесуального примусу та відповідальність за процесуальні зловживання
        03.12.2018 - (Ua) Цивільне судочинство
        • (Ua) 11:30-13:00 – (Ua) Особливості апеляційного та касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах
        • (Ua) 13:30-15:00 – (Ua) Процесуальні фантоми: можливості перегляду судових рішень за ініціативою не учасників процесу
        • (Ua) 15:15-16:45 – (Ua) Практика Верховного Суду щодо підсудності справ судам цивільної юрисдикції
        04.12.2018 - (Ua) Доказування та забезпечення цивільних позовів
        • (Ua) 10:00-11:15 – (Ua) Особливості подання доказів у цивільній справі
        • (Ua) 11:30-12:30 – (Ua) Тактика роботи зі свідками. Письмове опитування
        • (Ua) 12:45-13:45 – (Ua) Вжиття заходів забезпечення позову та зустрічного забезпечення за ЦПК України
        04.12.2018 - (Ua) Практика інвестиційного арбітражу з податкових спорів
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Зміна правил оподаткування в контексті угод про захист інвестицій
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Права інвесторів в Україні: вирішення адміністративних та податкових спорів // Case study. Аналіз «українських» рішень інвестиційних арбітражів щодо питань оподаткування
        04.12.2018 - (Ua) Форс-мажор у податкових правовідносинах
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Доведення форс-мажору в податкових правовідносинах у судовому порядку
        • (Ua) 17:45-18:45 – (Ua) Порядок засвідчення форс-мажорних обставин в Україні та за кордоном // Кібератаки на бізнес як форс-мажор. Податкові наслідки
        05.12.2018 - (Ua) Альтернативне врегулювання спорів
        • (Ua) 09:00-10:00 – (Ua) Процесуальні можливості врегулювання спору за участю судді. Права та інтереси третіх осіб
        • (Ua) 10:15-11:15 – (Ua) Новели ЦПК України щодо судової підтримки міжнародного комерційного арбітражу в Україні
        • (Ua) 11:30-12:30 – (Ua) Визнання та виконання рішень МКА в Україні
        • (Ua) 12:45-13:45 – (Ua) Оскарження, визнання та виконання рішень третейських судів
        05.12.2018 - (Ua) Преюдиція в податкових спорах
        • (Ua) 14:00-15:00 – (Ua) Особливості адміністративної преюдиції. Специфіка паралельного розгляду податкових спорів в адмінсуді та кримінального провадження
        • (Ua) 15:15-16:15 – (Ua) Наслідки визнання вини за статтею 205. Вирок щодо контрагента
        • (Ua) 16:30-17:30 – (Ua) Практика спростування судових преюдицій з метою захисту платників податків
        06.12.2018 - (Ua) Транскордонні податкові спори
        • (Ua) 14:00-15:30 – (Ua) Транскордонні податкові спори та міжнародне співробітництво при розгляді податкових суперечок
        • (Ua) 15:45-16:45 – (Ua) Спори щодо уникнення подвійного оподаткування
        • (Ua) 17:00-18:00 – (Ua) Спори з ТЦУ
        10.12.2018 - (Ua) LHS Discussion Hub «Невидима загроза: кримінально-правові питання з віртуального світу»
        • (Ua) 09:00-11:00 – (Ua) Захист інформації як пріоритет діяльності кожного суб’єкта правовідносин та державні стандарти
        • – (Ua) Які цілі переслідують хакери і хто зазнає найбільших збитків
        • – (Ua) Чи достатньо чинних норм КК України для протидії хакерам та іншим кіберзлочинцям
        • – (Ua) Що треба виправити у процесуальних нормах для ефективного розслідування та засудження «віртуальних» злочинців?
        10.12.2018 - (Ua) Корпоративне фінансування
        • (Ua) 15:00-16:00 – (Ua) Передекспортне фінансування
        • (Ua) 16:15-17:15 – (Ua) Залучення фінансування в M&A-угодах
        • (Ua) 17:30-18:30 – (Ua) Структурування лізингових відносин як способу залучення інвестицій / Особливості залучення венчурного та приватного фінансування
        10.12.2018 - (Ua) Проблеми кваліфікації дій хакерів
        • (Ua) 11:15-12:15 – (Ua) Хакер як суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
        • (Ua) 12:15-13:15 – (Ua) Віруси, спам та фішингові повідомлення як знаряддя злочину. Питання на стадії відкриття провадження
        • (Ua) 13:30-14:30 – (Ua) Цифрові докази — проблеми збору та верифікації
        11.12.2018 - (Ua) Зміна статутного капіталу
        • (Ua) 15:00-16:00 – (Ua) Основні правила формування та зміни статутного капіталу в різних типах товариств. Юрисдикційні відмінності
        • (Ua) 16:15-17:15 – (Ua) Регуляторні вимоги щодо статутного капіталу. Алгоритми погодження правочинів щодо змін статутного капіталу
        • (Ua) 17:30-18:30 – (Ua) Особливості реінвестування прибутку
        11.12.2018 - (Ua) Окремі питання відповідальності у сфері кібербезпеки
        • (Ua) 10:00-11:00 – (Ua) Кваліфікація дії «фінансових» хакерів за статтею 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)
        • (Ua) 11:15-12:15 – (Ua) Практичні питання, що виникають у суддів під час розгляду справ про кіберзлочини
        • (Ua) 12:30-13:30 – (Ua) Міжнародні аспекти боротьби з кіберзлочинністю: коли виникають і як вирішуються
        12.12.2018 - (Ua) Відповідальність за розкриття інформації
        • (Ua) 10:00-11:00 – (Ua) Банківська таємниця як об’єкт кібератаки. Особливості кваліфікації дій за статтями 231—232 КК України через злам системи
        • (Ua) 11:15-12:15 – (Ua) Незаконне використання інсайдерської інформації як супутній злочин несанкціонованого доступу до інформації з обмеженим доступом
        • (Ua) 12:30-13:30 – (Ua) Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Практика судів
        12.12.2018 - (Ua) Дивіденди
        • (Ua) 17:30-18:30 – (Ua) Виплата дивідендів за новим законом про ТОВ / Виплата дивідендів в АТ / Актуальна судова практика щодо виплати дивідендів
        • (Ua) 18:45-19:45 – (Ua) Податкові та валютні аспекти виплати дивідендів
        12.12.2018 - (Ua) Цінні папери
        • (Ua) 15:00-16:00 – (Ua) Новели правового регулювання фондового ринку в Україні
        • (Ua) 16:15-17:15 – (Ua) Правові аспекти професійної діяльності на фондовому ринку / Операції з цінними паперами. Правові позиції Верховного Суду / Перший досвід проведення squeeze-out / sell-out
        13.12.2018 - (Ua) Підготовка до ІРО
        • (Ua) 15:00-16:00 – (Ua) Структурування бізнесу для цілей IPO
        • (Ua) 16:15-17:15 – (Ua) Особливості вибору майданчика та умов випуску
        • (Ua) 17:30-18:30 – (Ua) Юридичний супровід на різних етапах IPO
        21.01.2019 - BEPS на международной арене
        • 10:00-11:30 – Деофшоризация и внедрение плана BEPS в Украине
        • 12:00-13:30 – Краткая характеристика действий плана BEPS (часть 1)
        • 14:00-15:30 – Краткая характеристика действий плана BEPS (часть 2)
        • 16:00-17:30 – Глобальные инициативы по раскрытию данных о бенефициарах, международный автоматический обмен налоговой информацией
        22.01.2019 - Деофшоризация и внедрение плана BEPS в Украине
        • 10:00-11:30 – Концепция деофшоризации в Украине
        • 12:00-13:30 – Внедрение плана BEPS в Украине: усовершенствование мер по борьбе с налоговыми злоупотреблениями, борьба со злоупотреблениями при применении соглашений об избежании двойного налогообложения
        • 14:00-15:30 – Внедрение плана BEPS в Украине: пересмотр требований к подготовке документации по трансфертному ценообразованию, усовершенствование механизмов разрешения споров, разработка многостороннего инструмента для внесения изменений в двусторонние соглашения
        • 16:00-17:30 – Какие шаги необходимо предпринять украинскому бизнесу ввиду имплементации плана BEPS
        МЕНЮ

        LegalHighSchool