менеджер, керівник практики
з вирішення податкових спорів
KPMG Law