Розклад занять
ДатаШколаБлокМодуль
10.12.2018Школа кримінальної практики«Цифрові» злочиниLHS Discussion Hub «Невидима загроза: кримінально-правові питання з віртуального світу»
ПрограмаВикладачі
 • 09:00-11:00 - Захист інформації як пріоритет діяльності кожного суб’єкта правовідносин та державні стандарти
 • - Які цілі переслідують хакери і хто зазнає найбільших збитків
 • - Чи достатньо чинних норм КК України для протидії хакерам та іншим кіберзлочинцям
 • - Що треба виправити у процесуальних нормах для ефективного розслідування та засудження «віртуальних» злочинців?
10.12.2018Школа кримінальної практики«Цифрові» злочиниПроблеми кваліфікації дій хакерів
ПрограмаВикладачі
 • 11:15-12:15 - Хакер як суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
 • 12:15-13:15 - Віруси, спам та фішингові повідомлення як знаряддя злочину. Питання на стадії відкриття провадження
 • 13:30-14:30 - Цифрові докази — проблеми збору та верифікації
10.12.2018Школа корпоративного права/M&AКорпоративне фінансування і цінні папериКорпоративне фінансування
ПрограмаВикладачі
11.12.2018Школа кримінальної практики«Цифрові» злочиниОкремі питання відповідальності у сфері кібербезпеки
ПрограмаВикладачі
 • 10:00-11:00 - Кваліфікація дії «фінансових» хакерів за статтею 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)
 • 11:15-12:15 - Практичні питання, що виникають у суддів під час розгляду справ про кіберзлочини
 • 12:30-13:30 - Міжнародні аспекти боротьби з кіберзлочинністю: коли виникають і як вирішуються
11.12.2018Школа корпоративного права/M&AКорпоративне фінансування і цінні папериПідготовка до ІРО
ПрограмаВикладачі
 • 15:00-16:15 - Структурування бізнесу для цілей IPO
 • 16:30-17:45 - Особливості вибору майданчика та умов випуску
12.12.2018Школа кримінальної практики«Цифрові» злочиниВідповідальність за розкриття інформації
ПрограмаВикладачі
 • 10:00-11:00 - Банківська таємниця як об’єкт кібератаки. Особливості кваліфікації дій за статтями 231—232 КК України через злам системи
 • 11:30-12:30 - Схеми несанкціонованого доступу до систем та шахрайства у сфері продажу авіаквитків
12.12.2018Школа корпоративного права/M&AКорпоративне фінансування і цінні папериЦінні папери
ПрограмаВикладачі
 • 15:00-16:00 - Новели правового регулювання фондового ринку в Україні
 • 16:15-17:15 - Правові аспекти професійної діяльності на фондовому ринку
12.12.2018Школа корпоративного права/M&AКорпоративне фінансування і цінні папериДивіденди
ПрограмаВикладачі
 • 17:30-18:30 - Податкові та валютні аспекти виплати дивідендів
 • 18:45-19:45 - Виплата дивідендів за новим законом про ТОВ. Виплата дивідендів в АТ. Актуальна судова практика щодо виплати дивідендів
16.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Розвиток цивільно-правових відносин та регулювання
ПрограмаВикладачі
 • 13:00-14:30 - Цивільне право як право приватне. Теоретичне та практичне значення поділу права на приватне і публічне
 • - Динаміка розвитку відносин, які регулюються цивільним правом. Тенденції до розширення предмета цивільно-правового регулювання
 • - Поглиблення методологічних засад у регулюванні цивільних відносин. Значення методу правового регулювання
 • 15:00-16:30 - Принципи цивільного права: загальна декларація чи дієвий робочий механізм
 • - Функції цивільного права
 • - Соціальна цінність цивільного права. Цивільне право і громадянське суспільство
17.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Джерела цивільного права: адекватні відповіді на запити нашого часу
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Основні положення вчення про джерела права. Вплив ідей приватного права на розвиток сучасного цивільного права
 • - Цивільне законодавство в системі джерел цивільного права. Наступ на «позитивізм» з позицій сучасного цивільного права
 • - Договір у цивільному праві. Багатофункціональність цивільного договору
 • 16:00-17:30 - Судовий прецедент чи судова практика? Пошуки адекватної відповіді
 • - Правові звичаї. Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання?
 • - Інститут аналогії у цивільному праві
18.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Візія та місія юридичних осіб у цивільному обороті
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Еволюція доктринальних поглядів на юридичну особу як суб’єкт цивільного права
 • - Підходи до регламентації категорії юридичної особи в ЦК України 2003 року
 • - Значення поділу юридичних осіб на юридичних осіб приватного та юридичних осіб публічного права
 • - Основні правові характеристики юридичної особи як суб’єкта цивільного права в контексті вимог законодавства України
 • - Види юридичних осіб приватного права. Співвідношення регулювання загальними і спеціальними нормами
 • - Практичне призначення конструкції «організаційно-правова форма» та її деформація в сучасному законодавстві
 • 16:00-17:30 - Юридичні особи публічного права, їхня місія у цивільному обороті
21.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Сучасний погляд на правочини
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Правочини як цивілістична конструкція, їхнє місце у системі юридичних фактів цивільного права
 • - Класифікація правочинів
 • - Договір як вид правочину
 • - Умови дійсності правочину
 • - Види недійсних правочинів
 • - Правові наслідки недійсності правочинів
 • 16:00-17:30 - Недійсність правочинів та судова практика
 • - Недійсність договору, неукладення договору, розірвання договору
23.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Еволюція цивільно-правової відповідальності
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Поняття та значення категорії «цивільно-правова відповідальність»
 • - Функції цивільно-правової відповідальності
 • - Еволюція доктринальних поглядів на підстави (за умови) цивільно-правової відповідальності
 • 16:00-17:30 - Форми цивільно-правової відповідальності. Правова природа неустойки. ЦК України та ГК України про неустойку
 • - Збитки і моральна шкода
 • - Звільнення від відповідальності. Непереборна сила і форс-мажорні обставини
25.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Алгоритми ефективного захисту цивільних прав
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Суб’єктивне цивільне право: поняття, зміст та межі здійснення
 • - Категорія «зловживання правом» у законодавстві, правовій доктрині та судовій практиці
 • - Поняття та правова природа права на захист суб’єктивного права
 • - Співвідношення юридичних конструкцій «цивільно-правова відповідальність» і «захист цивільних прав»
 • 16:00-17:30 - Форми та способи захисту цивільних прав
 • - Матеріально-правові і процесуальні аспекти права на захист
30.01.2019Школа податкової практикиBEPS та деофшоризаціяBEPS на міжнародній арені
ПрограмаВикладачі
 • 10:00-11:30 - Деофшоризація і впровадження плану BEPS в Україні
 • 12:00-13:30 - Коротка характеристика дій плану BEPS (частина 1)
 • 14:00-15:30 - Коротка характеристика дій плану BEPS (частина 2)
 • 16:00-17:30 - Глобальні ініціативи щодо розкриття даних про бенефіціарів, міжнародний автоматичний обмін податковою інформацією
31.01.2019Школа податкової практикиBEPS та деофшоризаціяДеофшоризація та впровадження плану BEPS в Україні
ПрограмаВикладачі
 • 10:00-11:30 - Концепція деофшоризації в Україні
 • 11:00-12:30 - Впровадження плану BEPS в Україні: удосконалення заходів по боротьбі з податковими зловживаннями, боротьба зі зловживаннями при застосуванні угод про уникнення подвійного оподаткування
 • 14:00-15:30 - Впровадження плану BEPS в Україні: перегляд вимог до підготовки документації з трансфертного ціноутворення, удосконалення механізмів вирішення спорів, розробка багатостороннього інструментарію для внесення змін у двосторонні угоди
 • 16:00-17:30 - Які кроки необхідно зробити українському бізнесу з огляду на імплементацію плану BEPS
10.12.2018 - LHS Discussion Hub «Невидима загроза: кримінально-правові питання з віртуального світу»
 • 09:00-11:00 – Захист інформації як пріоритет діяльності кожного суб’єкта правовідносин та державні стандарти
 • – Які цілі переслідують хакери і хто зазнає найбільших збитків
 • – Чи достатньо чинних норм КК України для протидії хакерам та іншим кіберзлочинцям
 • – Що треба виправити у процесуальних нормах для ефективного розслідування та засудження «віртуальних» злочинців?
10.12.2018 - Корпоративне фінансування
 • 15:00-16:15 – Передекспортне фінансування
 • 16:30-17:30 – Залучення фінансування в M&A-угодах
10.12.2018 - Проблеми кваліфікації дій хакерів
 • 11:15-12:15 – Хакер як суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
 • 12:15-13:15 – Віруси, спам та фішингові повідомлення як знаряддя злочину. Питання на стадії відкриття провадження
 • 13:30-14:30 – Цифрові докази — проблеми збору та верифікації
11.12.2018 - Окремі питання відповідальності у сфері кібербезпеки
 • 10:00-11:00 – Кваліфікація дії «фінансових» хакерів за статтею 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)
 • 11:15-12:15 – Практичні питання, що виникають у суддів під час розгляду справ про кіберзлочини
 • 12:30-13:30 – Міжнародні аспекти боротьби з кіберзлочинністю: коли виникають і як вирішуються
11.12.2018 - Підготовка до ІРО
 • 15:00-16:15 – Структурування бізнесу для цілей IPO
 • 16:30-17:45 – Особливості вибору майданчика та умов випуску
12.12.2018 - Відповідальність за розкриття інформації
 • 10:00-11:00 – Банківська таємниця як об’єкт кібератаки. Особливості кваліфікації дій за статтями 231—232 КК України через злам системи
 • 11:30-12:30 – Схеми несанкціонованого доступу до систем та шахрайства у сфері продажу авіаквитків
12.12.2018 - Дивіденди
 • 17:30-18:30 – Податкові та валютні аспекти виплати дивідендів
 • 18:45-19:45 – Виплата дивідендів за новим законом про ТОВ. Виплата дивідендів в АТ. Актуальна судова практика щодо виплати дивідендів
12.12.2018 - Цінні папери
 • 15:00-16:00 – Новели правового регулювання фондового ринку в Україні
 • 16:15-17:15 – Правові аспекти професійної діяльності на фондовому ринку
01.01.2019 - Открытая лекция «Креатив в работе юриста»
  16.01.2019 - Розвиток цивільно-правових відносин та регулювання
  • 13:00-14:30 – Цивільне право як право приватне. Теоретичне та практичне значення поділу права на приватне і публічне
  • – Динаміка розвитку відносин, які регулюються цивільним правом. Тенденції до розширення предмета цивільно-правового регулювання
  • – Поглиблення методологічних засад у регулюванні цивільних відносин. Значення методу правового регулювання
  • 15:00-16:30 – Принципи цивільного права: загальна декларація чи дієвий робочий механізм
  • – Функції цивільного права
  • – Соціальна цінність цивільного права. Цивільне право і громадянське суспільство
  17.01.2019 - Джерела цивільного права: адекватні відповіді на запити нашого часу
  • 14:00-15:30 – Основні положення вчення про джерела права. Вплив ідей приватного права на розвиток сучасного цивільного права
  • – Цивільне законодавство в системі джерел цивільного права. Наступ на «позитивізм» з позицій сучасного цивільного права
  • – Договір у цивільному праві. Багатофункціональність цивільного договору
  • 16:00-17:30 – Судовий прецедент чи судова практика? Пошуки адекватної відповіді
  • – Правові звичаї. Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання?
  • – Інститут аналогії у цивільному праві
  18.01.2019 - Візія та місія юридичних осіб у цивільному обороті
  • 14:00-15:30 – Еволюція доктринальних поглядів на юридичну особу як суб’єкт цивільного права
  • – Підходи до регламентації категорії юридичної особи в ЦК України 2003 року
  • – Значення поділу юридичних осіб на юридичних осіб приватного та юридичних осіб публічного права
  • – Основні правові характеристики юридичної особи як суб’єкта цивільного права в контексті вимог законодавства України
  • – Види юридичних осіб приватного права. Співвідношення регулювання загальними і спеціальними нормами
  • – Практичне призначення конструкції «організаційно-правова форма» та її деформація в сучасному законодавстві
  • 16:00-17:30 – Юридичні особи публічного права, їхня місія у цивільному обороті
  21.01.2019 - Сучасний погляд на правочини
  • 14:00-15:30 – Правочини як цивілістична конструкція, їхнє місце у системі юридичних фактів цивільного права
  • – Класифікація правочинів
  • – Договір як вид правочину
  • – Умови дійсності правочину
  • – Види недійсних правочинів
  • – Правові наслідки недійсності правочинів
  • 16:00-17:30 – Недійсність правочинів та судова практика
  • – Недійсність договору, неукладення договору, розірвання договору
  23.01.2019 - Еволюція цивільно-правової відповідальності
  • 14:00-15:30 – Поняття та значення категорії «цивільно-правова відповідальність»
  • – Функції цивільно-правової відповідальності
  • – Еволюція доктринальних поглядів на підстави (за умови) цивільно-правової відповідальності
  • 16:00-17:30 – Форми цивільно-правової відповідальності. Правова природа неустойки. ЦК України та ГК України про неустойку
  • – Збитки і моральна шкода
  • – Звільнення від відповідальності. Непереборна сила і форс-мажорні обставини
  25.01.2019 - Алгоритми ефективного захисту цивільних прав
  • 14:00-15:30 – Суб’єктивне цивільне право: поняття, зміст та межі здійснення
  • – Категорія «зловживання правом» у законодавстві, правовій доктрині та судовій практиці
  • – Поняття та правова природа права на захист суб’єктивного права
  • – Співвідношення юридичних конструкцій «цивільно-правова відповідальність» і «захист цивільних прав»
  • 16:00-17:30 – Форми та способи захисту цивільних прав
  • – Матеріально-правові і процесуальні аспекти права на захист
  30.01.2019 - BEPS на міжнародній арені
  • 10:00-11:30 – Деофшоризація і впровадження плану BEPS в Україні
  • 12:00-13:30 – Коротка характеристика дій плану BEPS (частина 1)
  • 14:00-15:30 – Коротка характеристика дій плану BEPS (частина 2)
  • 16:00-17:30 – Глобальні ініціативи щодо розкриття даних про бенефіціарів, міжнародний автоматичний обмін податковою інформацією
  31.01.2019 - Деофшоризація та впровадження плану BEPS в Україні
  • 10:00-11:30 – Концепція деофшоризації в Україні
  • 11:00-12:30 – Впровадження плану BEPS в Україні: удосконалення заходів по боротьбі з податковими зловживаннями, боротьба зі зловживаннями при застосуванні угод про уникнення подвійного оподаткування
  • 14:00-15:30 – Впровадження плану BEPS в Україні: перегляд вимог до підготовки документації з трансфертного ціноутворення, удосконалення механізмів вирішення спорів, розробка багатостороннього інструментарію для внесення змін у двосторонні угоди
  • 16:00-17:30 – Які кроки необхідно зробити українському бізнесу з огляду на імплементацію плану BEPS
  МЕНЮ

  LegalHighSchool