Складання бюджету юридичної компанії — тема лекції Світлани Лазаренко

Про розподіл бюджету юридичної фірми слухачам Legal High School розповіла Світлана Лазаренко, операційний директор Law Finder. Вона зазначила, що бюджетування юридичної фірми супроводжується стресом, емоційним напруженням, протистоянням та захистом своїх інтересів і розчаруванням, коли твою пропозицію не враховано. При цьому паралельно з бюджетним процесом здійснюється поточна робота фірми. На думку пані Лазаренко, допомогти в процесі бюджетування можуть висока поінформованість, прозорість, довіра та командна робота.

Лектор вважає, що бюджет — це не про гроші, а про ресурси, відтак, правило №1 звучить так: спершу плануй — потім бюджетуй. Бюджет — це кількісна оцінка ресурсів, необхідних для підтримки бізнес-цілей фірми/практики на наступний фінансовий період. Тому бюджетування — це переговорний процес про те, які ресурси ви вважаєте доцільними для досягнення необхідних результатів, і те, як готовий пріоритезувати ресурси ваш менеджмент.

Світлана Лазаренко запропонувала слухачам Legal High School покроковий алгоритм бюджетування.

Крок 1. Знати кінцеву мету планування і бюджетування. Планування — визначення головних цілей і завдань бізнесу на певний період, а також перелік конкретних стратегій і планів дій для їх досягнення. Вимагає ретельного аналізу внутрішнього та зовнішнього операційного середовища бізнесу. Бюджет — фінансовий документ, що визначає у грошовому еквіваленті плани дій компанії на короткий проміжок часу. Вимагає максимально ефективного використання ресурсів бізнесу, узгоджених зі стратегічним напрямом.

Крок 2. Знати період планування і бюджетування.

Крок 3. Розуміти структуру бюджету. Розуміти, з яких категорій формуються надходження та витрати фірми і за основними функціями. Знати собівартість послуг фірми, мінімально допустиму і бажану маржинальність.

Крок 4. Визначити зони відповідальності у формуванні бюджету. Визначити відповідальних осіб за підготовку плану і бюджету функції, з’ясувати, яка інформація потрібна для планування/бюджетування функції, визначити строки роботи і механізм погодження, запланувати і провести серію зустрічей.

Крок 5. Проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Стратегічний аналіз дасть змогу виявити розрив між тим, як ваша організація себе бачить на ринку і який у неї статус насправді.

Крок 6. Сформувати цілі, стратегії і тактичні плани.

Крок 7. Розробити бюджет кожного функціонального підрозділу чи департаменту/практики.

Крок 8. Погодити кожну складову бюджету і звести у загальний документ. Мати уявлення про очікування менеджменту, прив’язати витрати до чітких цілей, планів, обсягів, ключових ініціатив, документувати всі застереження, готуватися до критики, виправлень, завжди мати план «Б».

Крок 9. Повідомити про бюджетні пріоритети кожний функціональний підрозділ. Ознайомити команду з погодженим бюджетом, пояснити, які відбулися зміни чи скорочення ініціатив та витрат, пояснити пріоритети функції у діях та коштах так, як їх бачить менеджмент, обговорити розподіл завдань, якщо відбулося збільшення обсягу роботи без збільшення ресурсів, погодити щомісячну зустріч для контролю за виконанням плану/бюджету.

Крок 10. Контролювати виконання бюджету, коригувати його. Лектор радить після ухвалення бюджету кожні три місяці переглядати його на предмет доцільності витрат.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик