Сучасна цивілістика

Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової

До тренінгу залишилось

16, 17, 18, 21, 23, 25 січня 2019 БЦ "ЛЕОНАРДО"Київ м."Золоті ворота - Театральна"

Slider

КОНЦЕНТРОВАНИЙ ІНТЕНСИВ ЗА 3 ДНІ

ВІД ПРАКТИКІВ

Концептуальні основи


Темпи розвитку суспільства і бізнесу значно пришвидшилися — за 15 років дії Цивільного кодексу України назріла об’єктивна необхідність переосмислення основ та осучаснення цивільно-правового регулювання

Звернення до джерел


Як правові позиції судів впливають на правозастосовчу практику? Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання? Як еволюціонує інститут правочинів? Пошук адекватних відповідей на запити нашого часу слід починати від джерел права

Алгоритми захисту


Захист порушеного права — основа практики багатьох юристів. Це створює сприятливе підґрунтя еволюції доктринальних поглядів на підстави цивільно-правової відповідальності та розвитку матеріально-правових і процесуальних аспектів права на захист

В СЕРЦІ ДІЛОВОГО ЖИТТЯ КИЄВА


Legal High School пропонує підвищення кваліфікації в самому центрі ділового життя Києва – в БЦ «Леонардо». Ми пропонуємо дві форми навчання: стаціонарне навчання або навчання в онлайн-режимі в будь-який зручний для вас час.

ОНЛАЙН НАВЧАННЯ


-Зручний особистий кабінет -Доступ до всіх занять в зручний час -Онлайн-чат з викладачами -Доступ до архіву занять

НАВЧАННЯ В ЗАЛІ


-Сервіс 5 зірок БЦ”Леонардо” -Занурення в робочий процес -Можливість індивідуального спілкування зі спікером -Доступ до архіву занять

ШколаБлокМодуль
Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Розвиток цивільно-правових відносин та регулювання
16.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 13:00-14:30 - Цивільне право як право приватне. Теоретичне та практичне значення поділу права на приватне і публічне
 • - Динаміка розвитку відносин, які регулюються цивільним правом. Тенденції до розширення предмета цивільно-правового регулювання
 • - Поглиблення методологічних засад у регулюванні цивільних відносин. Значення методу правового регулювання
 • 15:00-16:30 - Принципи цивільного права: загальна декларація чи дієвий робочий механізм
 • - Функції цивільного права
 • - Соціальна цінність цивільного права. Цивільне право і громадянське суспільство
Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Джерела цивільного права: адекватні відповіді на запити нашого часу
17.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Основні положення вчення про джерела права. Вплив ідей приватного права на розвиток сучасного цивільного права
 • - Цивільне законодавство в системі джерел цивільного права. Наступ на «позитивізм» з позицій сучасного цивільного права
 • - Договір у цивільному праві. Багатофункціональність цивільного договору
 • 16:00-17:30 - Судовий прецедент чи судова практика? Пошуки адекватної відповіді
 • - Правові звичаї. Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання?
 • - Інститут аналогії у цивільному праві
Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Візія та місія юридичних осіб у цивільному обороті
18.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Еволюція доктринальних поглядів на юридичну особу як суб’єкт цивільного права
 • - Підходи до регламентації категорії юридичної особи в ЦК України 2003 року
 • - Значення поділу юридичних осіб на юридичних осіб приватного та юридичних осіб публічного права
 • - Основні правові характеристики юридичної особи як суб’єкта цивільного права в контексті вимог законодавства України
 • - Види юридичних осіб приватного права. Співвідношення регулювання загальними і спеціальними нормами
 • - Практичне призначення конструкції «організаційно-правова форма» та її деформація в сучасному законодавстві
 • 16:00-17:30 - Юридичні особи публічного права, їхня місія у цивільному обороті
Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Сучасний погляд на правочини
21.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Правочини як цивілістична конструкція, їхнє місце у системі юридичних фактів цивільного права
 • - Класифікація правочинів
 • - Договір як вид правочину
 • - Умови дійсності правочину
 • - Види недійсних правочинів
 • - Правові наслідки недійсності правочинів
 • 16:00-17:30 - Недійсність правочинів та судова практика
 • - Недійсність договору, неукладення договору, розірвання договору
Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Еволюція цивільно-правової відповідальності
23.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Поняття та значення категорії «цивільно-правова відповідальність»
 • - Функції цивільно-правової відповідальності
 • - Еволюція доктринальних поглядів на підстави (за умови) цивільно-правової відповідальності
 • 16:00-17:30 - Форми цивільно-правової відповідальності. Правова природа неустойки. ЦК України та ГК України про неустойку
 • - Збитки і моральна шкода
 • - Звільнення від відповідальності. Непереборна сила і форс-мажорні обставини
Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Алгоритми ефективного захисту цивільних прав
25.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Суб’єктивне цивільне право: поняття, зміст та межі здійснення
 • - Категорія «зловживання правом» у законодавстві, правовій доктрині та судовій практиці
 • - Поняття та правова природа права на захист суб’єктивного права
 • - Співвідношення юридичних конструкцій «цивільно-правова відповідальність» і «захист цивільних прав»
 • 16:00-17:30 - Форми та способи захисту цивільних прав
 • - Матеріально-правові і процесуальні аспекти права на захист
16.01.2019 - Розвиток цивільно-правових відносин та регулювання
 • 13:00-14:30 – Цивільне право як право приватне. Теоретичне та практичне значення поділу права на приватне і публічне
 • – Динаміка розвитку відносин, які регулюються цивільним правом. Тенденції до розширення предмета цивільно-правового регулювання
 • – Поглиблення методологічних засад у регулюванні цивільних відносин. Значення методу правового регулювання
 • 15:00-16:30 – Принципи цивільного права: загальна декларація чи дієвий робочий механізм
 • – Функції цивільного права
 • – Соціальна цінність цивільного права. Цивільне право і громадянське суспільство
17.01.2019 - Джерела цивільного права: адекватні відповіді на запити нашого часу
 • 14:00-15:30 – Основні положення вчення про джерела права. Вплив ідей приватного права на розвиток сучасного цивільного права
 • – Цивільне законодавство в системі джерел цивільного права. Наступ на «позитивізм» з позицій сучасного цивільного права
 • – Договір у цивільному праві. Багатофункціональність цивільного договору
 • 16:00-17:30 – Судовий прецедент чи судова практика? Пошуки адекватної відповіді
 • – Правові звичаї. Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання?
 • – Інститут аналогії у цивільному праві
18.01.2019 - Візія та місія юридичних осіб у цивільному обороті
 • 14:00-15:30 – Еволюція доктринальних поглядів на юридичну особу як суб’єкт цивільного права
 • – Підходи до регламентації категорії юридичної особи в ЦК України 2003 року
 • – Значення поділу юридичних осіб на юридичних осіб приватного та юридичних осіб публічного права
 • – Основні правові характеристики юридичної особи як суб’єкта цивільного права в контексті вимог законодавства України
 • – Види юридичних осіб приватного права. Співвідношення регулювання загальними і спеціальними нормами
 • – Практичне призначення конструкції «організаційно-правова форма» та її деформація в сучасному законодавстві
 • 16:00-17:30 – Юридичні особи публічного права, їхня місія у цивільному обороті
21.01.2019 - Сучасний погляд на правочини
 • 14:00-15:30 – Правочини як цивілістична конструкція, їхнє місце у системі юридичних фактів цивільного права
 • – Класифікація правочинів
 • – Договір як вид правочину
 • – Умови дійсності правочину
 • – Види недійсних правочинів
 • – Правові наслідки недійсності правочинів
 • 16:00-17:30 – Недійсність правочинів та судова практика
 • – Недійсність договору, неукладення договору, розірвання договору
23.01.2019 - Еволюція цивільно-правової відповідальності
 • 14:00-15:30 – Поняття та значення категорії «цивільно-правова відповідальність»
 • – Функції цивільно-правової відповідальності
 • – Еволюція доктринальних поглядів на підстави (за умови) цивільно-правової відповідальності
 • 16:00-17:30 – Форми цивільно-правової відповідальності. Правова природа неустойки. ЦК України та ГК України про неустойку
 • – Збитки і моральна шкода
 • – Звільнення від відповідальності. Непереборна сила і форс-мажорні обставини
25.01.2019 - Алгоритми ефективного захисту цивільних прав
 • 14:00-15:30 – Суб’єктивне цивільне право: поняття, зміст та межі здійснення
 • – Категорія «зловживання правом» у законодавстві, правовій доктрині та судовій практиці
 • – Поняття та правова природа права на захист суб’єктивного права
 • – Співвідношення юридичних конструкцій «цивільно-правова відповідальність» і «захист цивільних прав»
 • 16:00-17:30 – Форми та способи захисту цивільних прав
 • – Матеріально-правові і процесуальні аспекти права на захист

ШКОЛА LHS ГАРАНТУЄ ВИСОКИЙ ТА ВИГІДНИЙ СЕРВІС

для слухачів нашої освітньої платформи

Дивіться будь-яку лекцію на своєму смартфоні, планшеті чи комп'ютері. Коли і де завгодно

Доступ до кабінету і архіву всіх пройдених модулів, блоків і шкіл
Професійну зйомку в форматі FHD
Онлайн-чат для спілкування з викладачами
Презентації викладачів
Сертифікат про проходження курсу
Адвокатські бали для підвищення кваліфікації
Лістинг кращих студентів, який буде доступний топовим юрфірмам
Оцінювання викладачів студентами

ВАРТІСТЬ

ФОРМАТ НАВЧАННЯКІЛЬКІСТЬ ШКІЛПОВНИЙ ДОСТУП (заняття в залі, онлайн-доступ і відеозапис бонусом), ГРНЗАНЯТТЯ ОНЛАЙН ТА ВІДЕОЗАПИС, ГРН (-30%)ЗАНЯТТЯ В ЗАЛІ, ГРН (-50%)ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ, ГРН (-60%)
(формат навчання передбачає лише заняття в залі)
1 модуль (день))*
12 0001 4001 000800
1 блок (цикл лекцій)
1 5 4003 7802 7002 160
1 школа
(вересень-грудень+
відеозапис попередніх занять обраної школи бонусом)
1 13 5009 450-5 400
“Все включено”
(вересень-грудень+
доступ до 5 шкіл, відеозапис попередніх занять бонусом)
5 27 00018 900-10 800

Замов безкоштовний доступ до лекції

голови Касаційного господарського суду у складі ВС Богдана Львова

Рішення Верховного Суду суперечать одне одному? Про механізми запобігання появі у практиці Верховного Суду різних позицій з одного і того ж правового питання розповів заступник Голови Верховного Суду — голова Касаційного господарського суду у складі ВС Богдан Юрійович Львов у рамках спецкурсу «Нові процесуальні кодекси». Бажаєте знати більше про єдність судової практики — дивіться відео з лекцією Богдана Львова!

ПАРТНЕРИ, З ЯКИМИ МИ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

МИ У ЦИФРАХ

225


викладачів

23


партнери юридичних фірм

26


суддів

100


годин відео в місяць

1050


студентів

КОРПОРАТИВНІ КЛІЄНТИ - МОТИВУЙТЕ СВІЙ ПЕРСОНАЛ!

Ми пропонуємо спеціальні партнерські програми для компаній,контрі зацікавлені в навчанні своїх співробітників

Безготівкова оплата з можливістю розстрочки

Можливість навчання одразу трьох співробітників при умові придбання пакету «Все включено» на одного

Нас підтримали

+38(050) 449-01-09

Наша адреса

БЦ Леонардо, м. Київ, вул. Володимирська, 52

Сучасна цивілістика

Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової

 

Шестиденний інтенсив з практичними порадами від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової, включатиме заняття за такими темами:

Модуль 1. Розвиток цивільно-правових відносин та регулювання

 • Цивільне право як право приватне. Теоретичне та практичне значення поділу права на приватне і публічне
 • Динаміка розвитку відносин, які регулюються цивільним правом. Тенденції до розширення предмета цивільно-правового регулювання
 • Поглиблення методологічних засад у регулюванні цивільних відносин. Значення методу правового регулювання
 • Принципи цивільного права: загальна декларація чи дієвий робочий механізм
 • Функції цивільного права
 • Соціальна цінність цивільного права. Цивільне право і громадянське суспільство

Модуль 2. Джерела цивільного права: адекватні відповіді на запити нашого часу

 • Основні положення вчення про джерела права. Вплив ідей приватного права на розвиток сучасного цивільного права
 • Цивільне законодавство в системі джерел цивільного права. Наступ на «позитивізм» з позицій сучасного цивільного права
 • Договір у цивільному праві. Багатофункціональність цивільного договору
 • Судовий прецедент чи судова практика? Пошуки адекватної відповіді
 • Правові звичаї. Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання?
 • Інститут аналогії у цивільному праві
 • Юридичні особи публічного права, їхня місія у цивільному обороті

Модуль 3. Візія та місія юридичних осіб у цивільному обороті

 • Еволюція доктринальних поглядів на юридичну особу як суб’єкт цивільного права
 • Підходи до регламентації категорії юридичної особи в ЦК України 2003 року
 • Значення поділу юридичних осіб на юридичних осіб приватного та юридичних осіб публічного права
 • Основні правові характеристики юридичної особи як суб’єкта цивільного права в контексті вимог законодавства України
 • Види юридичних осіб приватного права. Співвідношення регулювання загальними і спеціальними нормами
 • Практичне призначення конструкції «організаційно-правова форма» та її деформація в сучасному законодавстві
 • Юридичні особи публічного права, їхня місія у цивільному обороті

Модуль 4. Сучасний погляд на правочини

 • Правочини як цивілістична конструкція, їхнє місце у системі юридичних фактів цивільного права
 • Класифікація правочинів
 • Договір як вид правочину
 • Умови дійсності правочину
 • Види недійсних правочинів
 • Правові наслідки недійсності правочинів
 • Недійсність правочинів та судова практика
 • Недійсність договору, неукладення договору, розірвання договору

Модуль 5. Еволюція цивільно-правової відповідальності

 • Поняття та значення категорії «цивільно-правова відповідальність»
 • Функції цивільно-правової відповідальності
 • Еволюція доктринальних поглядів на підстави (за умови) цивільно-правової відповідальності
 • Форми цивільно-правової відповідальності. Правова природа неустойки. ЦК України та ГК України про неустойку
 • Збитки і моральна шкода
 • Звільнення від відповідальності. Непереборна сила і форс-мажорні обставини

Модуль 6. Алгоритми ефективного захисту цивільних прав

 • Суб’єктивне цивільне право: поняття, зміст та межі здійснення
 • Категорія «зловживання правом» у законодавстві, правовій доктрині та судовій практиці
 • Поняття та правова природа права на захист суб’єктивного права
 • Співвідношення юридичних конструкцій «цивільно-правова відповідальність» і «захист цивільних прав»
 • Форми та способи захисту цивільних прав
 • Матеріально-правові і процесуальні аспекти права на захист

 

Legal High School пропонує:

 • доступ до кабінету та архіву всіх пройдених модулів, блоків і шкіл
 • сертифікат про проходження курсу
 • сертифікат про підвищення кваліфікації адвокатів
 • професійну зйомку в форматі FHD
 • презентації викладачів
 • онлайн-чат для спілкування з викладачами
 • лістинг найкращих студентів, який буде доступний топовим юрфірмам
 • оцінювання викладачів студентами
 • живе спілкування із суддями вищих судів і практикуючими юристами
 • коментарі від адвокатів і практиків права
 • можливість оновити свої знання про виконання судових рішень у 2018 році

Підвищення кваліфікації в самому центрі ділового життя Києва — в БЦ «Леонардо». Ми пропонуємо дві форми навчання: стаціонарне навчання або навчання в онлайн-режимі у будь-який зручний для вас час.

За шість місяців роботи LHS уже об’єднала 225 викладачів, у тому числі 23 партнерів юридичних фірм та 26 суддів. У нас навчається вже 1050 студентів.

У нас викладають тільки практики: держслужбовці, судді вищих судів, партнери провідних юридичних фірм України та керівники юрдепартаментів найбільших підприємств.

Ми пропонуємо:

 • знижку 30% на навчання онлайн (знижка діє на купівлю модуля, блока, школи або чотирьох шкіл) та відеозаписи занять, які вже пройшли (блок або модуль)
 • знижку 50% на навчання в залі без можливості перегляду лекцій онлайн, а також відеозаписів

Legal High School має спеціальні партнерські програми для компаній, які зацікавлені в навчанні своїх співробітників. Корпоративним клієнтам надаємо можливість:

 • безготівкової оплати з розстрочкою
 • навчання одразу трьох співробітників за умови придбання пакета «Все включено» для одного

Стежте за нашими новинами в:

Telegram: T.me/legalhighschool

Facebook: https://www.facebook.com/legalhighschool/

Instagram: https://www.instagram.com/legalhighschool/

МЕНЮ

LegalHighSchool