Сучасна цивілістика

Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової

Київ, вул.Микільсько-Ботанічна 14/7

Slider

КОНЦЕНТРОВАНИЙ ІНТЕНСИВ ЗА 6 ДНІВ

ВІД ПРАКТИКА

 Концептуальні основи


Темпи розвитку суспільства і бізнесу значно пришвидшилися — за 15 років дії Цивільного кодексу України назріла об’єктивна необхідність переосмислення основ та осучаснення цивільно-правового регулювання
 

 Звернення до джерел


Як правові позиції судів впливають на правозастосовчу практику? Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання? Як еволюціонує інститут правочинів? Пошук адекватних відповідей на запити нашого часу слід починати від джерел права

 Алгоритми захисту


Захист порушеного права — основа практики багатьох юристів. Це створює сприятливе підґрунтя еволюції доктринальних поглядів на підстави цивільно-правової відповідальності та розвитку матеріально-правових і процесуальних аспектів права на захист

У СЕРЦІ ДІЛОВОГО ЖИТТЯ КИЄВА


Legal High School пропонує підвищення кваліфікації в центрі Києва. Наші лекції можна дивитися у прямому єфірі або у записі в будь-який зручний для вас час!

ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ


 • Зручний особистий кабінет
 • Доступ до всіх занять в зручний час
 • Онлайн-чат з викладачами
 • Доступ до архіву занять

НАВЧАННЯ В ЗАЛІ


 • Занурення в робочий процес
 • Можливість індивідуального спілкування зі спікерами
 • Доступ до архіву занять
ДатаШколаБлокМодуль
16.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Розвиток цивільно-правових відносин та регулювання
16.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 13:00-14:30 - Цивільне право як право приватне. Теоретичне та практичне значення поділу права на приватне і публічне
 • - Динаміка розвитку відносин, які регулюються цивільним правом. Тенденції до розширення предмета цивільно-правового регулювання
 • - Поглиблення методологічних засад у регулюванні цивільних відносин. Значення методу правового регулювання
 • 15:00-16:30 - Принципи цивільного права: загальна декларація чи дієвий робочий механізм
 • - Функції цивільного права
 • - Соціальна цінність цивільного права. Цивільне право і громадянське суспільство
17.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Джерела цивільного права: адекватні відповіді на запити нашого часу
17.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Основні положення вчення про джерела права. Вплив ідей приватного права на розвиток сучасного цивільного права
 • - Цивільне законодавство в системі джерел цивільного права. Наступ на «позитивізм» з позицій сучасного цивільного права
 • - Договір у цивільному праві. Багатофункціональність цивільного договору
 • 16:00-17:30 - Судовий прецедент чи судова практика? Пошуки адекватної відповіді
 • - Правові звичаї. Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання?
 • - Інститут аналогії у цивільному праві
18.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Візія та місія юридичних осіб у цивільному обороті
18.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Еволюція доктринальних поглядів на юридичну особу як суб’єкт цивільного права
 • - Підходи до регламентації категорії юридичної особи в ЦК України 2003 року
 • - Значення поділу юридичних осіб на юридичних осіб приватного та юридичних осіб публічного права
 • - Основні правові характеристики юридичної особи як суб’єкта цивільного права в контексті вимог законодавства України
 • - Види юридичних осіб приватного права. Співвідношення регулювання загальними і спеціальними нормами
 • - Практичне призначення конструкції «організаційно-правова форма» та її деформація в сучасному законодавстві
 • 16:00-17:30 - Юридичні особи публічного права, їхня місія у цивільному обороті
21.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Сучасний погляд на правочини
21.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Правочини як цивілістична конструкція, їхнє місце у системі юридичних фактів цивільного права
 • - Класифікація правочинів
 • - Договір як вид правочину
 • - Умови дійсності правочину
 • - Види недійсних правочинів
 • - Правові наслідки недійсності правочинів
 • 16:00-17:30 - Недійсність правочинів та судова практика
 • - Недійсність договору, неукладення договору, розірвання договору
23.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Еволюція цивільно-правової відповідальності
23.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Поняття та значення категорії «цивільно-правова відповідальність»
 • - Функції цивільно-правової відповідальності
 • - Еволюція доктринальних поглядів на підстави (за умови) цивільно-правової відповідальності
 • 16:00-17:30 - Форми цивільно-правової відповідальності. Правова природа неустойки. ЦК України та ГК України про неустойку
 • - Збитки і моральна шкода
 • - Звільнення від відповідальності. Непереборна сила і форс-мажорні обставини
25.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Алгоритми ефективного захисту цивільних прав
25.01.2019
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Суб’єктивне цивільне право: поняття, зміст та межі здійснення
 • - Категорія «зловживання правом» у законодавстві, правовій доктрині та судовій практиці
 • - Поняття та правова природа права на захист суб’єктивного права
 • - Співвідношення юридичних конструкцій «цивільно-правова відповідальність» і «захист цивільних прав»
 • 16:00-17:30 - Форми та способи захисту цивільних прав
 • - Матеріально-правові і процесуальні аспекти права на захист

LHS ГАРАНТУЄ ВИСОКИЙ ТА ВИГІДНИЙ СЕРВІС

для слухачів нашої освітньої платформи

Дивіться будь-яку лекцію на своєму смартфоні, планшеті чи комп'ютері. Коли і де завгодно

Доступ до кабінету і архіву всіх пройдених модулів, блоків і шкіл
Професійну зйомку в форматі FHD
Онлайн-чат для спілкування з викладачами
Презентації викладачів
Сертифікат про проходження курсу
Лістинг найкращих студентів, який буде доступний топовим юрфірмам
Оцінювання викладачів студентами

ВАРТІСТЬ

Детальніше про блок та модулі

Замовити річний курс ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (доступ до всіх шкіл)
Замовити БЛОК

МИ У ЦИФРАХ

640


викладачів

180


партнери юридичних фірм

65


суддів

100


годин відео в місяць

1000


студентів

Нас підтримали

+38(050) 449-01-09

Наша адреса

м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 14/7

 

Шестидневный интенсив с практическими советами от гуру цивилистики Н.С. Кузнецовой будет включать занятия на следующие темы:

Модуль 1. Развитие гражданско-правовых отношений и регулирования

 • Гражданское право как право частное. Теоретическое и практическое значение разделения права на частное и публичное
 • Динамика развития отношений, регулируемых гражданским правом. Тенденции к расширению предмета гражданско-правового регулирования
 • Углубление методологических основ в регулировании гражданских отношений. Значение метода правового регулирования
 • Принципы гражданского права: общая декларация или действенный рабочий механизм
 • Функции гражданского права
 • Социальная ценность гражданского права. Гражданское право и гражданское общество

Модуль 2. Источники гражданского права: адекватные ответы на запросы нашего времени

 • Основные положения учения об источниках права. Влияние идей частного права на развитие современного гражданского права
 • Гражданское законодательство в системе источников гражданского права. Наступление на «позитивизм» с позиций современного гражданского права
 • Договор в гражданском праве. Многофункциональность гражданского договора
 • Судебный прецедент или судебная практика? Поиски адекватного ответа
 • Правовые обычаи. Обычаи делового оборота: дань традиции или новое дыхание?
 • Институт аналогии в гражданском праве
 • Юридические лица публичного права, их миссия в гражданском обороте

Модуль 3. Видение и миссия юридических лиц в гражданском обороте

 • Эволюция доктринальных взглядов на юридическое лицо как субъект гражданского права
 • Подходы к регламентации категории юридического лица в ГК Украины в 2003 году
 • Значение разделения юридических лиц на юридических лиц частного и юридических лиц публичного права
 • Основные правовые характеристики юридического лица как субъекта гражданского права в контексте требований законодательства Украины
 • Виды юридических лиц частного права. Соотношение регулирования общими и специальными нормами
 • Практическое назначение конструкции «организационно-правовая форма» и ее деформация в современном законодательстве
 • Юридические лица публичного права, их миссия в гражданском обороте

Модуль 4. Современный взгляд на сделки

 • Сделки как цивилистическая конструкция, их место в системе юридических фактов гражданского права
 • Классификация сделок
 • Договор как вид сделки
 • Условия действительности сделки
 • Виды недействительных сделок
 • Правовые последствия недействительности сделок
 • Недействительность сделок и судебная практика
 • Недействительность договора, незаключение договора, расторжение договора

Модуль 5. Эволюция гражданско-правовой ответственности

 • Понятие и значение категории «гражданско-правовая ответственность»
 • Функции гражданско-правовой ответственности
 • Эволюция доктринальных взглядов на основания (при условии) гражданско-правовой ответственности
 • Формы гражданско-правовой ответственности. Правовая природа неустойки. ГК Украины и ХК Украины о неустойке
 • Убытки и моральный вред
 • Освобождение от ответственности. Непреодолимая сила и форс-мажорные обстоятельства

Модуль 6. Алгоритмы эффективной защиты гражданских прав

 • Субъективное гражданское право: понятие, содержание и пределы осуществления
 • Категория «злоупотребление правом» в законодательстве, правовой доктрине и судебной практике
 • Понятие и правовая природа права на защиту субъективного права
 • Соотношение юридических конструкций «гражданско-правовая ответственность» и «защита гражданских прав»
 • Формы и способы защиты гражданских прав
 • Материально-правовые и процессуальные аспекты права на защиту

Legal High School предлагает:

 • доступ в кабинет и архив всех пройденных модулей, блоков и школ
 • сертификат о прохождении курса
 • сертификат о повышении квалификации адвокатов
 • профессиональную съемку в формате FHD
 • презентации преподавателей
 • онлайн-чат для общения с преподавателями
 • листинг лучших студентов, который будет доступен топовым юрфирмам
 • оценки преподавателей студентами
 • живое общение с судьями высших судов и практикующими юристами
 • комментарии от адвокатов и практиков права
 • возможность обновить свои знания об исполнении судебных решений в 2019 году

Повышение квалификации в самом центре деловой жизни Киева — в БЦ «Леонардо». Мы предлагаем две формы обучения: стационарное обучение или обучение в онлайн-режиме в любое удобное для вас время.

За один год работы LHS уже объединила 500 преподавателей, в том числе 167 партнеров юридических фирм и 49 судей. У нас учится уже 3010 студентов.

У нас преподают только практики: госслужащие, судьи высших судов, партнеры ведущих юридических фирм Украины и руководители юрдепартаментов крупнейших предприятий.

Следите за нашими новостями в:

Telegram: https://www.t.me/legalhighschool

Facebook: https://www.facebook.com/legalhighschool/

Instagram: https://www.instagram.com/legalhighschool/

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів і адвокатів