Сучасна цивілістика

Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової

Київ, вул.Микільсько-Ботанічна 14/7

Slider

КОНЦЕНТРОВАНИЙ ІНТЕНСИВ ЗА 6 ДНІВ

ВІД ПРАКТИКА

 Концептуальні основи


Темпи розвитку суспільства і бізнесу значно пришвидшилися — за 15 років дії Цивільного кодексу України назріла об’єктивна необхідність переосмислення основ та осучаснення цивільно-правового регулювання
 

 Звернення до джерел


Як правові позиції судів впливають на правозастосовчу практику? Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання? Як еволюціонує інститут правочинів? Пошук адекватних відповідей на запити нашого часу слід починати від джерел права

 Алгоритми захисту


Захист порушеного права — основа практики багатьох юристів. Це створює сприятливе підґрунтя еволюції доктринальних поглядів на підстави цивільно-правової відповідальності та розвитку матеріально-правових і процесуальних аспектів права на захист

В СЕРДЦЕ ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ КИЕВА


Legal High School пропонує підвищення кваліфікації в центрі Києва. Наші лекції можна дивитися в прямому ефірі або в записі в будь-який зручний для вас час!

ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ


 • Зручний особистий кабінет
 • Доступ до всіх занять у зручний час
 • Онлайн-чат з викладачами
 • Доступ до архіву занять

НАВЧАННЯ В ЗАЛІ


 • Занурення в робочий процес
 • Можливість індивідуального спілкування зі спікерами
 • Доступ до архіву занять

ДатаШколаБлокМодуль
16.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Розвиток цивільно-правових відносин та регулювання
ПрограмаВикладачі
 • 13:00-14:30 - Цивільне право як право приватне. Теоретичне та практичне значення поділу права на приватне і публічне
 • - Динаміка розвитку відносин, які регулюються цивільним правом. Тенденції до розширення предмета цивільно-правового регулювання
 • - Поглиблення методологічних засад у регулюванні цивільних відносин. Значення методу правового регулювання
 • 15:00-16:30 - Принципи цивільного права: загальна декларація чи дієвий робочий механізм
 • - Функції цивільного права
 • - Соціальна цінність цивільного права. Цивільне право і громадянське суспільство
17.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Джерела цивільного права: адекватні відповіді на запити нашого часу
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Основні положення вчення про джерела права. Вплив ідей приватного права на розвиток сучасного цивільного права
 • - Цивільне законодавство в системі джерел цивільного права. Наступ на «позитивізм» з позицій сучасного цивільного права
 • - Договір у цивільному праві. Багатофункціональність цивільного договору
 • 16:00-17:30 - Судовий прецедент чи судова практика? Пошуки адекватної відповіді
 • - Правові звичаї. Звичаї ділового обороту: данина традиції чи нове дихання?
 • - Інститут аналогії у цивільному праві
18.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Візія та місія юридичних осіб у цивільному обороті
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Еволюція доктринальних поглядів на юридичну особу як суб’єкт цивільного права
 • - Підходи до регламентації категорії юридичної особи в ЦК України 2003 року
 • - Значення поділу юридичних осіб на юридичних осіб приватного та юридичних осіб публічного права
 • - Основні правові характеристики юридичної особи як суб’єкта цивільного права в контексті вимог законодавства України
 • - Види юридичних осіб приватного права. Співвідношення регулювання загальними і спеціальними нормами
 • - Практичне призначення конструкції «організаційно-правова форма» та її деформація в сучасному законодавстві
 • 16:00-17:30 - Юридичні особи публічного права, їхня місія у цивільному обороті
21.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Сучасний погляд на правочини
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Правочини як цивілістична конструкція, їхнє місце у системі юридичних фактів цивільного права
 • - Класифікація правочинів
 • - Договір як вид правочину
 • - Умови дійсності правочину
 • - Види недійсних правочинів
 • - Правові наслідки недійсності правочинів
 • 16:00-17:30 - Недійсність правочинів та судова практика
 • - Недійсність договору, неукладення договору, розірвання договору
23.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Еволюція цивільно-правової відповідальності
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Поняття та значення категорії «цивільно-правова відповідальність»
 • - Функції цивільно-правової відповідальності
 • - Еволюція доктринальних поглядів на підстави (за умови) цивільно-правової відповідальності
 • 16:00-17:30 - Форми цивільно-правової відповідальності. Правова природа неустойки. ЦК України та ГК України про неустойку
 • - Збитки і моральна шкода
 • - Звільнення від відповідальності. Непереборна сила і форс-мажорні обставини
25.01.2019Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Спецкурс «Новий погляд на цивільне право від гуру цивілістики Н.С. Кузнєцової»Алгоритми ефективного захисту цивільних прав
ПрограмаВикладачі
 • 14:00-15:30 - Суб’єктивне цивільне право: поняття, зміст та межі здійснення
 • - Категорія «зловживання правом» у законодавстві, правовій доктрині та судовій практиці
 • - Поняття та правова природа права на захист суб’єктивного права
 • - Співвідношення юридичних конструкцій «цивільно-правова відповідальність» і «захист цивільних прав»
 • 16:00-17:30 - Форми та способи захисту цивільних прав
 • - Матеріально-правові і процесуальні аспекти права на захист

LHS ГАРАНТУЄ ВИСОКИЙ І ВИГІДНИЙ СЕРВІС

для слухачів нашої освітньої платформи

Дивіться будь-яку лекцію на своєму смартфоні, планшеті або комп'ютері. Коли і де завгодно

Доступ до кабінету і архіву всіх пройдених модулів, блоків і шкіл
Професійну зйомку в форматі FHD
Онлайн-чат для спілкування з викладачами
презентації викладачів
Сертифікат про проходження курсу
Лістинг кращих студентів, який буде доступний топовим юрфірмам
Оцінювання викладачів студентами

Вартість

МИ В ЦИФРАХ

700


викладачів

200


партнери юридичних фірм

70


суддів

100


годин відео в місяць

20000


слухачів

Нас підтримали

+38(050) 449-01-09

Наш адрес

м. Київ, ул. Микільсько-Ботанічна, 14/7

 

Шестидневный интенсив с практическими советами от гуру цивилистики Н.С. Кузнецовой будет включать занятия на следующие темы:

Модуль 1. Развитие гражданско-правовых отношений и регулирования

 • Гражданское право как право частное. Теоретическое и практическое значение разделения права на частное и публичное
 • Динамика развития отношений, регулируемых гражданским правом. Тенденции к расширению предмета гражданско-правового регулирования
 • Углубление методологических основ в регулировании гражданских отношений. Значение метода правового регулирования
 • Принципы гражданского права: общая декларация или действенный рабочий механизм
 • Функции гражданского права
 • Социальная ценность гражданского права. Гражданское право и гражданское общество

Модуль 2. Источники гражданского права: адекватные ответы на запросы нашего времени

 • Основные положения учения об источниках права. Влияние идей частного права на развитие современного гражданского права
 • Гражданское законодательство в системе источников гражданского права. Наступление на «позитивизм» с позиций современного гражданского права
 • Договор в гражданском праве. Многофункциональность гражданского договора
 • Судебный прецедент или судебная практика? Поиски адекватного ответа
 • Правовые обычаи. Обычаи делового оборота: дань традиции или новое дыхание?
 • Институт аналогии в гражданском праве
 • Юридические лица публичного права, их миссия в гражданском обороте

Модуль 3. Видение и миссия юридических лиц в гражданском обороте

 • Эволюция доктринальных взглядов на юридическое лицо как субъект гражданского права
 • Подходы к регламентации категории юридического лица в ГК Украины в 2003 году
 • Значение разделения юридических лиц на юридических лиц частного и юридических лиц публичного права
 • Основные правовые характеристики юридического лица как субъекта гражданского права в контексте требований законодательства Украины
 • Виды юридических лиц частного права. Соотношение регулирования общими и специальными нормами
 • Практическое назначение конструкции «организационно-правовая форма» и ее деформация в современном законодательстве
 • Юридические лица публичного права, их миссия в гражданском обороте

Модуль 4. Современный взгляд на сделки

 • Сделки как цивилистическая конструкция, их место в системе юридических фактов гражданского права
 • Классификация сделок
 • Договор как вид сделки
 • Условия действительности сделки
 • Виды недействительных сделок
 • Правовые последствия недействительности сделок
 • Недействительность сделок и судебная практика
 • Недействительность договора, незаключение договора, расторжение договора

Модуль 5. Эволюция гражданско-правовой ответственности

 • Понятие и значение категории «гражданско-правовая ответственность»
 • Функции гражданско-правовой ответственности
 • Эволюция доктринальных взглядов на основания (при условии) гражданско-правовой ответственности
 • Формы гражданско-правовой ответственности. Правовая природа неустойки. ГК Украины и ХК Украины о неустойке
 • Убытки и моральный вред
 • Освобождение от ответственности. Непреодолимая сила и форс-мажорные обстоятельства

Модуль 6. Алгоритмы эффективной защиты гражданских прав

 • Субъективное гражданское право: понятие, содержание и пределы осуществления
 • Категория «злоупотребление правом» в законодательстве, правовой доктрине и судебной практике
 • Понятие и правовая природа права на защиту субъективного права
 • Соотношение юридических конструкций «гражданско-правовая ответственность» и «защита гражданских прав»
 • Формы и способы защиты гражданских прав
 • Материально-правовые и процессуальные аспекты права на защиту

Legal High School предлагает:

 • доступ в кабинет и архив всех пройденных модулей, блоков и школ
 • сертификат о прохождении курса
 • сертификат о повышении квалификации адвокатов
 • профессиональную съемку в формате FHD
 • презентации преподавателей
 • онлайн-чат для общения с преподавателями
 • листинг лучших студентов, который будет доступен топовым юрфирмам
 • оценки преподавателей студентами
 • живое общение с судьями высших судов и практикующими юристами
 • комментарии от адвокатов и практиков права
 • возможность обновить свои знания об исполнении судебных решений в 2019 году

Повышение квалификации в самом центре деловой жизни Киева — в БЦ «Леонардо». Мы предлагаем две формы обучения: стационарное обучение или обучение в онлайн-режиме в любое удобное для вас время.

За один год работы LHS уже объединила 500 преподавателей, в том числе 167 партнеров юридических фирм и 49 судей. У нас учится уже 3010 студентов.

У нас преподают только практики: госслужащие, судьи высших судов, партнеры ведущих юридических фирм Украины и руководители юрдепартаментов крупнейших предприятий.

Следите за нашими новостями в:

Telegram: https://www.t.me/legalhighschool

Facebook: https://www.facebook.com/legalhighschool/

Instagram: https://www.instagram.com/legalhighschool/

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик