Кодекс України з процедур банкрутства розроблявся з урахуванням міжнародних стандартів у цій сфері — Олександр Бірюков, лектор LHS

Лекція Олександра Бірюкова, наукового радника Юридичної групи LCF, д.ю.н., про міжнародні стандарти відновлення платоспроможності боржників завершила модуль «Процедури розпорядження майном».

Лектор відзначив, що Кодекс України з процедур банкрутства розроблявся з урахуванням міжнародних стандартів у цій сфері. За його словами, основним документом на міжнародній арені є Принципи Світового банку щодо побудови ефективної системи банкрутства та режиму захисту прав кредиторів. Ці принципи складаються з чотирьох груп залежно від складових системи банкрутства. Перший блок визначає принципи кредитування, другий — корпоративний блок, який передбачає неформальні процедури у цій сфері. Третій блок розкриває основні принципи, тобто те, на чому тримається система захисту. І останній блок принципів розкриває інституційне регулювання системи банкрутства.

Наступний міжнародний документ, з яким ознайомив слухачів лектор, — Типовий закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність від 1997 року. На відміну від попереднього документа, він розроблений саме у формі модельного закону, що дозволяє країнам брати його за основу і адаптувати у своє законодавство з урахуванням національних особливостей. Метою цього документа є встановлення ефективних механізмів врегулювання справ про транскордонну неспроможність, у тому числі, з метою співпраці між судами та арбітражними керуючими, які беруть участь у справах про транскордонну неспроможність.

Щодо європейського законодавства, Олександр Бірюков відзначив Регламент Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про процедури банкрутства» від 2015 року. За словами лектора, цей документ містить схожі правила в частині вирішення колізій у справах про банкрутство, з якими стикаються представники різних країн. При цьому він звернув увагу на те, що це єдиний документ у цій сфері, який має силу прямої дії.

Не залишилась без уваги і така сфера, як банкрутство фізичних осіб. «Світовий банк взяв на себе відповідальність за підготовку документа у цій сфері, і в 2013 році було затверджено Звіт про режими банкрутства фізичних осіб», — наголосив пан Бірюков. Він пояснив, що у сфері банкрутства фізичних осіб практично неможливо створити певні типові моделі, оскільки в кожній країні — своя, унікальна система банкрутства фізичних осіб, які успішно працюють.

Лектор ознайомив слухачів з механізмами роботи системи банкрутства фізичних осіб у різних країнах з урахуванням норм, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик