Контролюючі особи зобов’язані подавати звіт навіть у разі звільнення від оподаткування прибутку КІК — Тетяна Лисовець

Про податкові новації 2020 року, зокрема передбачені в ухваленому законопроєкті №1210, розповіла слухачам Legal High School Тетяна Лисовець, старший партнер АК «Соколовський і Партнери». Вона окреслила головні новели законопроєкту, який наразі перебуває на підписанні у Президента, зазначивши, що головні зміни стосуватимуться контрольованих іноземних компаній (КІК). При цьому вона нагадала, що КІК — це будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або на території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи — резидента України або юридичної особи — резидента України. За формою КІК можуть бути юридичною особою або іноземним утворення без статусу юридичної особи.

Важливим аспектом для питань оподаткування є визначення контролюючої особи, якою, за словами лектора, може бути фізична або юридична особа — резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) КІК. Зокрема:

а) володіє часткою в іноземній юридичній особі (ІЮО) у розмірі понад 50%, або

б) володіє часткою в ІЮО у розмірі понад 10% за умови, що декілька фізичних та/або юридичних осіб — резидентів України володіють частками в ІЮО, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або

в) здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

При цьому лектор наголосила, що особи не визнаються контролюючими, якщо їх володіння часткою у КІК реалізовано через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі — резидентові України за умови, якщо остання визнається контролюючою особою та на неї покладається зобов’язання щодо оподаткування скоригованого прибутку КІК.

Говорячи про фактичний контроль, Тетяна Лисовець зазначила, що особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладання угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.

Відповідно до ухвалених змін, платником податку стосовно прибутку КІК є контролююча особа. Якщо одна фізична або юридична особа володіє часткою або контролює частку у розмірі 25 і більше відсотків у КІК спільно з іншими фізичними та/або юридичними особами та при цьому жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі, вважається, що всі зазначені особи є контролюючими особами для КІК у рівних частках (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожної з них 25%). При цьому лектор наголосила, що навіть у разі звільнення від оподаткування прибутку КІК контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про КІК, якщо хочуть уникнути штрафу в сто розмірів прожиткового мінімуму. Так само штраф передбачений за неповідомлення контролюючого органу про набуття частки в іноземній юридичній особі або здійснення фактичного контролю такої особи. При цьому лектор наголосила, що Положення про КІК набувають чинності з 1 січня 2021 року, а штрафні санкції не застосовуватимуться до 2023 року.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик