Лариса Антощук і Наталія Мусієнко розповіли про визначення пільгової ставки податку на доходи нерезидентів

Про спори щодо пільгової ставки податку на доходи нерезидентів та бенефіціарного власника слухачам Legal High School розповіли Лариса Антощук, адвокат, керівник практики з вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, та Наталія Мусієнко, старший юрист практики з вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine. Вони навели статистичні дані, відповідно до яких іноземні інвестиції резидентів України станом на 31 грудня 2018 року складали понад 6,5 млрд доларів, що перевищує розміри державного бюджету. Аби залучити ці кошти в Україну та уникнути подвійного оподаткування, можна використати пільги на підставі угод про уникнення подвійного оподаткування.

Власне термін «бенефіціарний власник доходу» вперше було запроваджено в статтях щодо податків на доходи та капітал, які стосуються дивідендів, процентів та роялті, регламентованих Модельною конвенцією ОЕСР, яка хоча і не є джерелом права в Україні, проте є допоміжним джерелом для тлумачення положень конвенцій, що їх уклала Україна з іншими державами. Лектори наголосили, що визначення поняття «бенефіціарний (фактичний) одержувач (власник) доходу», яке міститься в ПК України, видається недостатнім і залишає широкий простір для різних інтерпретацій, а також звернули увагу на відмінності трактування цього поняття в ПК України та з метою корпоративного регулювання.

Лектори описали схеми, за допомогою яких досягається уникнення оподаткування, та навели реальні кейси судових справ, які стосувалися підтвердження статусу беніфіціара, виплати процентів, роялті, дивідендів та інших виплат (зокрема, фрахту) нерезидентам.

Резюмуючи судову практику, лектори наголосили, що суми донарахувань податковими органами досягають десятків мільйонів гривень, відтак, вони радили слухачам Legal High School звертати особливу увагу на формування доказової бази, зокрема це такі документи, як:

— довідка резидентності;

— лист-підтвердження статусу бенефіціарного власника від нерезидента;

— довідка-підтвердження компетентного органу Республіки Кіпр про суму процентних доходів та процентних витрат нерезидента;

— запит на видачу сертифіката резидентності та опитувальний лист для юридичних осіб;

— свідоцтво про склад Ради директорів та Секретаря нерезидента;

— висновок міжнародної аудиторської фірми Великої четвірки.

При цьому докази беніфіциарності мають бути перекладені українською мовою або містити українську версію тексту, бути легалізовані (проставлено апостиль або легалізовано іншим способом), а також засвідчені належним чином (засвідчено підпис перекладача нотаріусом та копію документа, що подається до суду).

Лектори нагадали про план BEPS як шлях боротьби з виведенням доходів у низько податкові юрисдикції, через що провідні економіки світу втрачають від 100 до 240 млрд доларів щорічно. Також лектори розповіли про застосування багатосторонньої Конвенції MLI, до якої приєдналася Україна, і зміни, які нею передбачено, та окреслили коло країн, у Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування якими внесено зміни.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик