LHS Discussion Hub: експерти шукали способи удосконалення юридичної освіти в Україні

7 червня ц.р. у LHS Discussion Hub обговорювали шляхи удосконалення юридичної освіти в Україні. Учасники заходу — представники профільних міністерств, провідних вищих навчальних закладів, учасники ринку юридичних послуг — обговорювали, що саме потрібно змінити в системі підготовки юристів, щоб вони повною мірою відповідали очікуванням роботодавців. У рамках заходу також було презентовано Типовий навчальний план вивчення права в Україні, підготовлений фахівцями USAID за участю західних експертів.

Заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич відзначив особливу актуальність обговорення питань освіти в контексті потреб ринку юридичних послуг. Він також розповів про європейську концепцію студентоцентризму, згідно з якою випускники освітніх програм мають бути максимально підготовлені й адаптовані до ринку праці — і це один із найважливіших показників рівня університету.

Сергій Пєтухов, заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції, у своєму вступному слові акцентував увагу на тому, що при реформуванні юридичної освіти потрібно орієнтуватися, в тому числі, на потреби приватного бізнесу.

Наталія Кузнєцова, віце-президент НАПрН України — керівник Київського регіонального центру, розповіла про реформування юридичної освіти в контексті судової реформи, відзначивши її комплексний характер. При цьому сфера освіти розглядається як основа, що забезпечує кадрове наповнення всіх юридичних професій. А коментуючи виклики, які постали нині перед системою юридичної освіти, вона наголосила на необхідності та актуальності з’ясування потреб роботодавців — юридичного ринку — в тому числі, з метою подальшої інтеграції у плани підготовки юристів. При цьому акцент в освіті має бути зроблено на практичних навичках.

«Для адвоката необхідними є особливі психоемоційні якості. Вони інші, ніж у судді, інші, ніж у прокурора і, тим більше, нотаріуса. Адвокат — це борець, і він повинен бути налаштований на те, щоб постійно відстоювати свою позицію. Студенти вже на другому, максимум третьому, курсі повинні розуміти особливості юридичних професій і зробити висновок: держслужба — це одне, менеджер юрфірми — інше», — підкреслив Василь Кисіль, старший партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери». Він також акцентував увагу на етичному боці професії. А говорячи про підготовку молодих юристів, пан Кисіль відзначив, що рівень теоретичних знань у випускників провідних вишів достатньо високий, чого не можна сказати про практичні навички.

Армен Хачатурян, старший партнер ЮФ Asters, розмірковуючи про вимоги роботодавців до молодих юристів, звернув увагу на актуальність відходу від академічних курсів і впровадження спеціальних комплексних дисциплін, орієнтованих на конкретні запити ринку, зокрема, таких як захист бізнесу (корпоративне, юрисдикційне, податкове структурування), юридичний аудит тощо. «Нам треба вивчати англійське право, яким зараз регулюється 99% транскордонних контрактів. Закінчуючи п’ятий курс, юрист повинен вільно володіти не просто розмовною англійською, але й знати також юридичну англійську мову», — додав пан Хачатурян.

Член Вищої ради правосуддя Андрій Бойко у своєму виступі зосередився, зокрема, на питаннях мотивації студентів і створенні належних умов навчання, у тому числі в контексті вивчення англійської мови. Він також звернув увагу на необхідність відновлення зв’язків навчальних програм і практики.

Ігор Кравцов, керівник практики вирішення спорів ЮФ Evris, у своєму виступі також звернув увагу на те, що на сучасному етапі бізнесу дедалі більше потрібні комплексні міждисциплінарні рішення. І на ринку є попит не тільки на суто юридичні компетенції, а й на суміжні дисципліни (менеджмент, маркетинг, психологія тощо). Олена Лазарєва, ЮФ Evris, презентувала концепцію T-shaped professional і розповіла про T-student summit, який був проведений у березні ц.р.

Тетяна Варфоломеєва, ректор Академії адвокатури України, говорячи про якість юридичної освіти, розповіла, що в ААУ практичне навчання впроваджене з першого курсу. Вона також високо оцінила потенціал таких проектів, як Legal High School, орієнтованих на підвищення кваліфікації юристів, — вони цікаві, у тому числі, студентам, які здобувають там необхідні практичні знання.

Учасники заходу також обмінялися думками щодо Типового навчального плану вивчення права і труднощів його адаптації до існуючих вимог щодо підготовки юристів в Україні. Владислав Власюк, генеральний директор директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності, відзначив, що висловлені зауваження буде враховано при його доопрацюванні. Більше того, директорат починає всебічне вивчення потреб ринку. Він також звернув увагу на необхідність скорочення кількості вишів, які готують юристів, та впровадження певної спеціалізації. А вищі навчальні заклади він закликав до конкуренції, розробки таких навчальних планів, які привернуть студентів і дадуть їм змогу бути конкурентними на ринку.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик