LHS: до спорів з ТЦУ необхідно застосовувати креативний підхід, рекомендують Лариса Антощук і Наталія Мусієнко

Модуль «Спори з трансфертного ціноутворення» у LHS провели Лариса Антощук, адвокат, керівник практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, і Наталія Мусієнко, старший консультант практики з вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine. Лектори ознайомили учасників з українським та зарубіжним досвідом у цій сфері, а також провели майстер-клас з підбору доказової бази.

Лариса Антощук нагадала, що це нова категорія спорів і до неї потрібен міждисциплінарний похід. «Трансферна ціна — це ціна, що встановлюється між асоційованими організаціями, за якою одне підприємство реалізує товари, нематеріальні активи та надає послуги іншому асоційованому підприємству» — процитувала визначення поняття, викладеного в Керівництві ОЕСР.

Також, за її словами, фіскальні органи в усіх країнах визначають справедливий розмір прибутку, тобто такого, що має отримати асоційоване підприємство в кожній державі. При цьому оцінюється і правильність установки суб’єктами господарювання трансфертної ціни за відсутності ринкових факторів. Таким чином, податкові органи повертають «точку прибутку» в країну.

У свою чергу, Наталія Мусієнко повідомила, що фактично перевірки у сфері ТЦУ почалися в 2015 році і в роботі контролюючих органів, згідно зі статистичними даними Державної фіскальної служби України (ДФС), перебували 75 проваджень. Проте лише 53 з них були завершені за чотири роки. Незважаючи на незначну кількість таких перевірок, справи у сфері ТЦУ мають суттєву загрозу для бізнесу через величезні донарахування податків або знятих збитків.

Також пані Мусієнко відзначила, що за весь період (з 2013-го по травень 2019 року) платниками податків було виграно 55,6% справ. «Незважаючи на таку статистику, сьогодні є тенденція до постійного збільшення кількості справ, які виграє ДФС», — прокоментувала лектор. При цьому переважна більшість справ мають технічний характер, тобто стосуються процедурних моментів, таких як неподання звіту або неподання документації на запит контролюючого органу, неповне декларування, недотримання форми звіту.

Далі лектори ознайомили з практичними кейсами у цій сфері. В одній із справ учасники розглянули спір про неподання або несвоєчасне подання документації у сфері ТЦУ.

Власне, відповідно до позиції податкового органу, статтею 39 Податкового кодексу України не встановлено винятків щодо ненадання документації з ТЦУ. Таким чином, проведення обшуку і вилучення первинних документів не звільняє платника податків від надання документів і з трансфертного ціноутворення на запит ДФС. Проте суди стали на сторону платника податків. «Неподання платником податків на вимогу сторони на запит ДФС документації з трансфертного ціноутворення в результаті об’єктивної неможливості, зокрема фактичної відсутності у платника податків первинної документації, виключає можливість застосування до останнього штрафних санкцій за порушення податкового законодавства» — процитувала позицію суду Наталія Мусієнко. При цьому Лариса Антощук звернула увагу на те, що ключовим для вирішення спору на користь платника податків стали вжиті останнім заходи, спрямовані на дотримання вимог щодо подання звіту.

Розповідаючи про основні категорії спорів при проведенні перевірок контрольованих операцій, лектор зробила акцент на дату здійснення операції для проведення зіставлення з ринковим діапазоном цін. Наступна категорія спорів, на яку звернула увагу Наталія Мусієнко, — джерела інформації для методу порівняльної неконтрольованої ціни.

Щодо вибору найбільш доцільного методу, як чергову категорію спорів, Лариса Антощук відзначила, що у цій сфері податковий орган, на жаль, сьогодні має тільки фіскальний підхід. Також вона спрогнозувала, що незабаром технічних справ стане набагато менше, і, можливо, презумпція правомірності рішень платника податків частіше застосовуватиметься і до справ у сфері ТЦУ.

У свою чергу, Наталія Мусієнко звернула увагу на те, що сьогодні вже можна спостерігати збільшення кількості випадків використання Керівництва ОЕСР, практики Європейського суду з прав людини, індивідуальних податкових консультацій та практики іноземних судів. Також вона відзначила і перехід в економічну складову спору.

Далі лектори говорили про доказову базу у сфері ТЦУ. Лариса Антощук виділила обов’язкові та додаткові докази. До обов’язкових належать письмові докази, до яких включається документація з ТЦУ. Крім того, до обов’язкових належать і докази, отримані в онлайн-доступі, які, зокрема, включають інформацію з баз даних про кампанії, відібрані для порівняльного дослідження.

Розповідаючи про факультативні докази, пані Антощук порекомендувала складати так звану карту доказів. Йдеться про зображення пріоритетності обставин, що мають значення для справи та аргументів сторін.

Також лектори ознайомили із зарубіжним досвідом спорів у сфері ТЦУ.

У рамках майстер-класу учасникам надали кілька фабул справ, на підставі яких їм випала нагода самостійно визначити перелік доказів, які змогли б суттєво вплинути на результат справи.

На завершення лектори порекомендували вивчати судову практику і креативно підходити до доказової бази при підготовці до справи у сфері ТЦУ.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик