LHS: наскільки ефективним є інститут індивідуальної податкової консультації?

«Індивідуальна податкова консультація: отримання, оскарження, результат» — тема лекції Наталії Мусієнко, старшого юриста практики з вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, та Юрія Олійника, юриста практики з вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, яка продовжила сьогоднішній модуль занять у Школі податкової практики Lеgal High School.

У рамках лекції експерти спробували відповісти на запитання, наскільки ефективним є інститут індивідуальної податкової консультації, проаналізувавши нюанси законодавчого регулювання, застосування та оскарження індивідуальних податкових консультацій. Так, відповідно до положень статті 52 Податкового кодексу (ПК) України, за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безкоштовно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, наступних за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом (з можливістю продовження до 10 календарних днів). Індивідуальна податкова консультація, як зазначалося, має індивідуальний характер і може використовуватися винятково платником податків, якому надано таку консультацію.

Податкова консультація, надана в письмовій формі, повинна містити чотири обов’язкових елементи. По-перше, реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій. По-друге, опис питань, порушених платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у відповідному зверненні. По-третє, обґрунтування застосування норм законодавства. По-четверте, висновок з питань практичного використання таких норм законодавства. Лектори акцентували увагу і на наслідках застосування податкових консультацій. Не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платник податків (податковий агент і/або його посадова особа), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому в письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації за діяння, яке містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що в майбутньому така податкова консультація була змінена або скасована. У разі якщо положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення останньої. При цьому, як підкреслили спікери, платник податків і/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного Податковим кодексом України.

Наталія Мусієнко та Юрій Олійник також розповіли про особливості оскарження індивідуальних податкових консультацій, присвятивши окремий блок своєї лекції аналізу найбільш цікавих судових кейсів. На завершення заняття вони назвали головні переваги отримання і використання індивідуальних податкових консультацій. Цей механізм, крім надання платнику податків допомоги у вигляді документа зі статусом індивідуального правового акта, породжує юридичні наслідки, зокрема є підставою для звільнення платника від відповідальності, надає можливість оскарження і отримання нової консультації, а у разі неоднозначності перевага надається найбільш сприятливому для платника податків тлумаченню.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик