Олександр Алєксєєнко розповів слухачам про те, яким чином підвищити рівень етичності свого бізнесу

Партнер ЮФ Marchenko Partners Олександр Алєксєєнко розповів слухачам про те, яким чином підвищити рівень етичності свого бізнесу.

«Транснаціональні корпорації або міжнародні компанії зобов’язані дотримуватися вищих етичних стандартів. При цьому кожна компанія сама для себе визначать обсяг такої етики», — зазначив пан Алєксєєнко. Лектор запропонував аудиторії висловити власну думку про те, що є «етикою».

За його словами, етика бізнесу — це набір певних принципів, яких дотримуються співробітники компаній. Також етика бізнесу — це сукупність правил та уявлень, що регулюють поведінку і відносини у бізнесі. Етика повинна базуватися на чесності, відкритості та дотриманні чинного законодавства.

Пан Алєксєєнко розповів про конкретні способи дотримання етичних норм у відношенні до споживачів, співробітників компанії, своїх бізнес-партнерів, конкурентів, а також у відношенні до суспільства і держави.

Етика в стосунках із споживачами полягає в необхідності надавати повну інформацію про товари і технології їх приготування, враховувати вимоги споживачів, а також поліпшувати упаковку і маркування продукції. Етика в стосунках із співробітниками — це забезпечення охорони здоров’я і техніки безпеки, відсутність дискримінації, навчання і розвиток персоналу, а також особливий статус співробітників з обмеженими здібностями.

Етика в стосунках з конкурентами полягає, перш за все, в уникненні таємних угод на ринках. Етика в стосунках із суспільством — це спонсорування соціальних проектів, облік місцевих традицій і звичаїв, а також участь у громадських роботах. Етика в стосунках з державою — це сумлінна звітність, дотримання законодавства, виконання державних замовлень у рамках домовлених строків, а також уникнення хабарництва у взаємовідносинах з держслужбовцями.

За словами лектора, не треба забувати також про етичні стандарти бізнесу в контексті міжнародної етики. Перш за все, компанія повинна враховувати національну культуру, залучати місцевий персонал, а також здійснювати підтримку країн, що розвиваються, шляхом розвитку фірм з міжнародними стратегіями.

Пан Алєксєєнко також згадав причини неетичної поведінки, серед яких спікер виділив значний обсяг «тіньової» економіки, недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, а також низький рівень моральних якостей суспільства.

Лектор визнав за необхідне згадати питання захисту від недобросовісної конкуренції, відзначивши, що недобросовісною конкуренцією є дії, які суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Спікер представив увазі слухачів перелік наявних в Україні кодексів етики та правил професійної етики.

Одним із таких є Кодекс етичної поведінки учасників Союзу молочних підприємств, яким чітко визначено, що важливим є не тільки результат, а й способи його досягнення, які мають відповідати високим вимогам етики.

Також спікер розповів про деякі практичні ситуації з українських реалій бізнес-етики. Наприклад, проблемою закупівлі послуг професійних консультантів є дискримінаційні умови закупівель.

На завершення лекції пан Алєксєєнко відзначив, що кодифіковані етичні норми поки недостатньо поширені в Україні, але при цьому є тенденція до їх поширення і навіть ширшого застосування.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик