Олександр Білянський проаналізував підстави та визначив алгоритм проведення перевірки органами АМКУ

Про те, коли чекати та як діяти у разі візиту перевіряючих від АМКУ, слухачам Legal High School розповів Олександр Білянський, начальник управління конкурентної та регіональної політики Антимонопольного комітету України. За його словами, перевірки АМКУ поділяються на планові (проводяться згідно з планом-графіком перевірок; об’єкту перевірки надсилається повідомлення про дату проведення перевірки не пізніше, ніж за десять календарних днів) та позапланові (не передбачені планом-графіком перевірок; проводяться без попереднього письмового повідомлення).

Лектор проаналізував підстави для проведення позапланових перевірок та визначив основні завдання, які вирішуються в ході перевірок. До таких завдань, за його словами, належать: 1) здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції; 2) попередження, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють; 3) збір доказів у заявах і справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 4) оцінка діяльності об’єктів перевірки щодо додержання законодавства про захист економічної конкуренції та виконання рішень чи розпоряджень органів Комітету; 5) аналіз рішень органів влади, органів місцевого самоврядування на відповідність законодавству про захист економічної конкуренції.

Олександр Білянський визначив алгоритм проведення перевірки органами АМКУ та навів вичерпний перелік документів, необхідних для цього. Він наголосив, що результати перевірки викладаються в акті (у двох примірниках за встановленою формою) на підставі перевірених даних і фактів, що випливають із наявних оригіналів документів об’єкта перевірки, а також інших даних. В акті перевірки, зокрема, зазначається таке: результати перевірки з усіх питань, передбачених планом; об’єктивна оцінка діяльності об’єкта перевірки щодо додержання законодавства про захист економічної конкуренції; пропозиції щодо відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; якщо перевірка проводилась під час розслідування у справі, зазначається інформація щодо проведених дій, виявлені докази тощо.

Лектор підкреслив, що один примірник акта подається голові Комітету, органу Комітету, голові відділення, другий — у строк не більш ніж п’ять робочих днів після закінчення перевірки вручається під розписку на першому примірнику акта (направляється в установленому порядку) керівникові об’єкта перевірки або надсилається рекомендованим листом об’єкту перевірки.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик