Ольга Хмарук та Олена Білозор розповіли про методи мирного врегулювання спорів

Методи мирного врегулювання спорів стали темою лекції в Lеgal High School Ольги Хмарук, керівника юридичного департаменту ICTV, бізнес-медіатора, та Олени Білозор, бізнес-медіатора, співзасновника агентства медіації DecisionLab. Як зазначили лектори, запровадження в Україні системи законодавства щодо альтернативного вирішення спорів (ADR) — пріоритетне завдання за планами Ради Європи для України. ADR — застосування методів вирішення спорів без звернення до суду, основними завданнями якого є забезпечити ліпший доступ до правосуддя за рахунок розвитку позасудових методів врегулювання спорів, а також забезпечити економічно ефективне та швидке вирішення спорів та конфліктів.

Моделями мирного врегулювання спорів в Україні є процедура врегулювання спору за участю судді (інтегрована у статтях 201—205 ЦПК України) та добровільна медіація за участю зовнішніх медіаторів (добровільна позасудова медіація).

Як зазначила Ольга Хмарук, першим кроком у процедурі врегулювання спору за участю судді є подача клопотання та отримання згоди іншої сторони, котре подається до початку розгляду справи по суті (частина 1 статті 201 ЦПК України). Процесуально це відбувається на підготовчому засіданні, в ході якого суддя при розгляді клопотання отримує згоду іншої сторони та погоджує із сторонами дату наради. Потім виноситься ухвала про проведення процедури та зупинення провадження (частина 1 статті 202 ЦПК України).

Другим кроком є спільні та (або) закриті наради. На спільних нарадах суддя з’ясовує підстави та предмет позову, підстави заперечень, роз’яснює сторонам предмет доказування щодо категорії спору (всі факти, що мають значення для правильного вирішення справи), а сторони надають пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору. На закритих нарадах (за ініціативою судді, з однією стороною) суддя має право звертати увагу на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати можливі шляхи мирного врегулювання спору.

Третім кроком є припинення врегулювання, котре відбувається або за заявою сторони, або внаслідок закінчення строку (30 днів з дня початку, частина 1 статті 205 ЦПК України), або за ініціативою судді у разі затягування стороною, або у разі домовленості (мирова угода, відмова від позову, визнання позову).

Якщо сторони домовились, укладається мирова угода і відбувається припинення провадження або відбувається відмова від позову і припинення провадження, або відбувається визнання позову і рішення про задоволення позову. Якщо мирне врегулювання не відбулося, справа передається на розгляд іншому судді, при цьому строк врегулювання не продовжується і повторне врегулювання не допускається.

На думку лектора, для ефективного застосування процедури потрібно знати інтереси свої та іншої сторони (чого я хочу? чому я цього хочу?); знати свої альтернативи BATNA/WATNA. BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) — найкраща альтернатива переговорному рішенню (які є ще варіанти задовольнити інтереси?), а WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) — найгірша альтернатива переговорному рішенню (що відбудеться, якщо домовитись не вдасться?).

Як зазначила Олена Білозор, медіація — це організований процес, в якому дві або більше сторін намагаються добровільно досягнути вирішення свого спору за допомогою нейтрального посередника — медіатора. Учасниками медіації є медіатор-посередник; сторони — носії інформації, уповноважені приймати рішення; юристи — з метою оцінки виконуваності та законності рішень, котрі допомагають впроваджувати рішення після медіації; інші експерти — за необхідності (фінансові, оцінювачі, ріелтори тощо).

Медіація — доволі успішний метод врегулювання спорів: за даними лектора, у 86—90% випадків сторони досягають домовленостей у процесі медіації. Принципами медіації є добровільність/самовизначення сторін, нейтральність/неупередженість медіатора та конфіденційність. Її перевагами є економія часу, коштів, збереження відносин між сторонами спору.

Лектор розповіла слухачам Lеgal High School про головні відмінності між врегулюванням спору за участю судді та медіації, котрими, на її думку, є те, що медіація може бути здійснена на будь-якій стадії судового процесу, її тривалість не обмежена, також є можливість повторного проведення. Учасниками процедури медіації можуть бути треті особи, а медіатором є спеціально навчена нейтральна та незалежна особа, котру обирають самі сторони.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик