Права сторін кримінального провадження — тема лекції Тетяни Поповської

Про права сторін кримінального провадження у судовому засіданні та визначення порядку дій під час розгляду справи розповіла слухачам Legal High School Тетяна Поповська, адвокат Asters. Вона нагадала, хто є сторонами кримінального провадження, зазначивши, що зі сторони обвинувачення це слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник. Зі сторони захисту це підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Лектор розповіла про повноваження прокурора в судовому засіданні, зазначивши про те, що згідно з нормами КПК України змінити обвинувачення в суді є саме його правом. У зв’язку з цим суд не може заборонити або перешкодити прокурору реалізувати це право. При цьому вона наголосила, що безпідставне ненадання або необґрунтоване обмеження часу для вирішення питання щодо зміни прокурором обвинувачення в суді є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Щодо прав потерпілого в судовому провадженні, Тетяна Поповська зазначила, що на всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Говорячи про права обвинуваченого, лектор послалася на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (зокрема, право на справедливий суд та право на захист).

За словами лектора, підозрюваний, обвинувачений має право відмовитися від захисника або замінити його. При цьому відмова від захисника або його заміна має відбуватися винятково в присутності захисника після надання можливості для конфіденційного спілкування з підзахисним. До того ж відмова від захисника не приймається у разі, якщо його участь є обов’язковою.

Лектор відзначила, що у межах кримінального процесуального закону діє кілька структурних елементів, які об’єднують процесуальні дії з чітко окресленим змістом:

— підготовча частина судового засідання;

— судовий розгляд (слідство);

— судові дебати;

— останнє слово підсудного;

— ухвалення та проголошення вироку.

Лектор розповіла про порядок дій у судовому розгляді, наголосивши на тому, що після оголошення обвинувачення головуючий встановлює особу обвинуваченого, роз’яснює йому суть обвинувачення і запитує, чи зрозуміле воно йому, чи визнає він себе винним і чи бажає свідчити. Потім головуючий з’ясовує думку учасників судового провадження про те, які докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження, при цьому лектор підкреслила, що докази зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту — в другу.

Тетяна Поповська описала порядок дослідження доказів, допиту обвинуваченого та судових дебатів, наголосивши, що після оголошення судових дебатів закінченими суд надає обвинуваченому останнє слово. Причому суд не має права обмежувати тривалість останнього слова обвинуваченого певним часом, також не дозволяється ставити запитання обвинуваченому під час його останнього слова.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик