Про подвійне оподаткування і те, як його уникнути, розповіла Лариса Антощук

Останній день занять у Школі податкової практики освітньої платформи Lеgal High School відкрила лекцією на тему «Спори щодо уникнення подвійного оподаткування» Лариса Антощук, керівник практики з вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine. За її словами, тенденція останніх двох років полягає у тому, що ДФС почала цікавитися та перевіряти правомірність застосування пільгової ставки з податку на доходи нерезидентів при виплаті з України нерезидентам відсотків, дивідендів, роялті. Причому суми донарахованих податків через позбавлення пільг зі сплати податків обчислюються мільйонами гривень.

За словами лектора, у світі все прискіпливіше відстежують операції між різними юрисдикціями, які передбачають застосування угоди про уникнення подвійного оподаткування. Лариса Антощук розповіла слухачам LHS про сутність і практику застосування угод про уникнення подвійного оподаткування, які сприяють тому, що ТНК використовують їх для уникнення оподаткування взагалі (досягнення ефекту подвійного неоподаткування). Наразі подібну практику переслідують фіскальні органи країн Євросоюзу.

У зв’язку з цим гостро постає питання про визначення та підтвердження бенефіціарного власника (фактичного отримувача). В українському законодавстві це поняття визначене пунктом 103.3 статті 103 Податкового кодексу України, відповідно до якого бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, відсотків, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, котра має право на отримання таких доходів.

Для корпоративних цілей використовують визначення бенефіціарного власника, дане Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відповідно до якого кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Згідно з Міжнародною конвенцією про уникнення подвійного оподаткування нерезидент є бенефіціарним власником доходу за умови, що:

— основною метою операції є уникнення подвійного оподаткування, а не отримання переваг Конвенції;

— економічна сутність операцій відповідає умовам формально укладених договорів;

— нерезидент не є агентом або номінальним власником доходу з обмеженим обсягом повноважень (між нерезидентом і третіми особами немає будь-яких домовленостей передавати весь або більшу частину доходу на користь таких осіб);

— менеджмент нерезидента має бути уповноваженим приймати рішення, як і яким чином розпоряджатися отриманими доходами (не отримувати інструкції з боку третіх осіб, яким чином управляти компанією);

— має виконуватися вимога про наявність економічної сутності (economic substance) в структурі та операціях нерезидента (активна господарська діяльність у країні резидентності, ризик не отримати дохід, наявність офісу, персоналу, штату співробітників, основних засобів).

Підтвердження статусу бенефіціарного власника відбувається таким шляхом: фактичний отримувач доходу — нерезидент підтверджує свій бенефіціарний статус шляхом подання особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи: довідки про резидентність (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент — фактичний отримувач доходу є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України або інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором України. До таких документів можуть належати: документ, що підтверджує право особи на такий дохід, зокрема, але не виключно документ, виданий компетентним органом країни, з якою укладено міжнародний договір України, ліцензія, патент, офіційно оформлений торговий знак тощо).

Лариса Антощук проілюструвала наведені тези власною судовою практикою із супроводу справ з уникнення подвійного оподаткування, що стосувалися підтвердження резидентності чи статусу бенефіціара, виплати дивідендів, відсотків, роялті нерезидентам та перекваліфікації роялті у дивіденди.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик