Роль судді у досудовому врегулюванні спору стала темою лекції Лариси Швецової, члена Вищої ради правосуддя

Спецкурс «Новації у цивільному процесі» відкрила лекція члена Вищої ради правосуддя Лариси Швецової, котра розповіла слухачам Lеgal High School про роль судді у досудовому врегулюванні спорів. Лектор зазначила, що процедура врегулювання спорів за участю судді є одним із альтернативних способів вирішення спорів. Під час внесення змін до українських процесуальних кодексів взяли за основу досвід Канади, де ця процедура існує з 80-х років минулого сторіччя. Навіщо її запроваджено? І які питання з її допомогою намагаються вирішити? У першу чергу — скоротити час розгляду справи.

Принципи застосування цієї процедури тепер закріплені у Цивільному процесуальному кодексі України. Вона ґрунтується на добровільності, рівності сторін, неформальному ставленні, конфіденційності та відсутності будь-якої фіксації.

Аби переконати сторони спору у доцільності застосування процедури досудового врегулювання, вони мають бути поінформовані про неї, для чого на сайті суду та інформаційних стендах у приміщенні суду розміщується інформація про переваги досудового врегулювання спору. Також і суддя має поінформувати сторони про переваги цього процесу та запропонувати її проведення під час підготовчого засідання. Проте у випадку залучення до справи третьої сторони така процедура не може бути застосована, наголосила Лариса Швецова.

Лектор повідомила слухачам Lеgal High School про підстави проведення досудового врегулювання, котрими є згода сторін та їх спільна письмова заява. Процедура призначається до початку розгляду справи по суті, а про її призначення суд постановляє ухвалу, якою одночасно зупиняє провадження у справі.

Під час підготовки до проведення врегулювання спору за участю судді йому необхідно детально вивчити надані сторонами матеріали справи, встановити фактичні правовідносини, визначити законодавство, яке підлягає застосуванню, та проаналізувати судову практику.

Врегулювання спору за участю судді відбувається у формі спільних та закритих нарад. Спільні наради відбуваються за участю всіх сторін, їхніх представників та судді, а закриті — за участю судді з кожною зі сторін окремо.

Закриті наради проводяться у випадку, коли сторони зайшли у «глухий кут», є підозра у приховуванні інформації, необхідно урегулювати розбіжності чи у ході процедури виникла надмірна емоційність.

Врегулювання спору за участю судді відбувається у розумні строки, але не більш ніж 30 днів з дня постановлення ухвали про його проведення, причому строк проведення врегулювання спору продовженню не підлягає.

Припинення врегулювання спору за участю судді відбувається у випадку подачі стороною заяви про це, у разі закінчення строку врегулювання, за ініціативи судді у випадку затягування врегулювання однією зі сторін та у разі укладення сторонами мирової угоди чи відмови позивача від позову (визнання позову відповідачем).

Про припинення врегулювання спору за участю судді приймається ухвала, яка не підлягає оскарженню, одночасно суддя постановляє ухвалу про поновлення провадження у справі.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик