Віталій Мазур розповів про практику Верховного Суду щодо розмежування юрисдикційності спорів

Юрисдикційність спорів сьогодні є одним із актуальних питань як для сторін судових процесів, так і для українських судів у цілому. Вирішення цього питання законодавець віддав на розсуд Великої Палати Верховного Суду, у зв’язку з чим одну із лекцій у рамках спецкурсу «Новації у цивільному процесі» Legal High School було присвячено цьому питанню. Зокрема, партнер АО SENSUM Віталій Мазур розповів слухачам LHS про визначення підсудності справ судам цивільної юрисдикції крізь призму правозастосовчої практики Верховного Суду (ВС).

Лекцію Віталій Мазур побудував на інтерактивному спілкуванні зі слухачами, надаючи їм можливість висловити власну думку і обґрунтування до неї про юрисдикційність спорів у різних категоріях справ і лише після цього озвучував правову позицію, викладену ВС.

Зокрема, лектор зупинився на висновках Великої Палати ВС щодо предметної і суб’єктної юрисдикції у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Як приклад віднесення спору до цивільної юрисдикції, незважаючи на те, що оскаржувалося рішення органу місцевого самоврядування щодо виготовлення технічної документації із землеустрою, встановлення меж земельної ділянки і передачі його у власність або оренду, Віталій Мазур навів постанову Великої Палати ВС від 13 червня 2018 року у справі №554/4857/16-А. Згідно з висновком ВС, у разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про передачу земельних ділянок у власність або оренду (тобто ненормативного акта, що вичерпує свою дію після його реалізації) подальше оскарження придбання фізичною або юридичною особою спірної земельної ділянки має вирішуватися в порядку цивільної юрисдикції, оскільки спір виникає про цивільне право.

Також Віталій Мазур розповів про висновок Великої Палати ВС щодо юрисдикційності спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів господарського товариства про внесення в статутний капітал майна. Зокрема, у справі №523/9076/16-ц, постанову в якій прийнято 17 квітня 2018 року, ВС відзначив, що оскільки позивач у справі не володіє або ніколи не володів корпоративними правами господарського товариства, до статутного капіталу якого внесене майно, що належить йому, то в цьому випадку не виникає корпоративних правовідносин, а спір пов’язаний із захистом порушеного права власності позивача, тому спір належить розглядати в цивільній юрисдикції.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик