Адміністративні суди все більше і більше переходитимуть на спрощену форму провадження, переконаний лектор LHS Сергій Верланов

Форми адміністративного судочинства в ході спеціального курсу «Нові процесуальні кодекси» Legal High School проаналізував партнер ЮФ Sayenko Kharenko, к.ю.н. Сергій Верланов.

Відкриваючи свою лекцію, спікер зазначив, що новий Кодекс адміністративного судочинства (КАС) України змінив понад 50% «правил гри». За його словами, основна ідея реформи адміністративного судочинства полягає в боротьбі із системними викликами, розв’язанні проблем, що накопичилися з моменту створення адмінсудів, а особливо за останні три-п’ять років. Наочно цю проблему проілюструють статистичні дані: в січні-листопаді 2017 року на розгляді окружних адміністративних судів перебувало 145 345 справ і матеріалів, з яких розглянуто 110 401, на розгляді апеляційних адмінсудів були 91 554 справи і матеріали, з яких розглянуто 79 826, на розгляді ВАСУ — 63 464 справи і матеріали, за якими винесено 24 460 судових рішень. Перед початком роботи нового ВС у ВАСУ залишалися нерозглянутими майже 37 000 справ і матеріалів.

Це — основний виклик, який і спровокував таку глибоку трансформацію законодавства, вважає пан Верланов.

Він підкреслив, що, за новим КАС України, адміністративне судочинство здійснюється в порядку позовного провадження у двох формах: спрощеній або загальній (частина 1 статті 12 КАС України). Спрощена форма призначена для розгляду справ незначної складності та інших справ, пріоритетом яких є швидке вирішення справи (частина 2 статті 12 КАС України). Загальна — для розгляду справ, які у зв’язку зі складністю або іншими обставинами недоцільно розглядати в спрощеному порядку (частина 3 статті 12 КАС України).

Сергій Верланов схематично узагальнив основні відмінності між загальною і спрощеною формами. По-перше, загальна форма призначена для розгляду складних справ, спрощена — здебільшого справ незначної складності. По-друге, загальна форма проводитися з обов’язковим проведенням підготовчого судового засідання, спрощена — для більш швидкого розгляду справи. По-третє, загальна форма по суті (з урахуванням деяких змін) є формою провадження у «старій редакції» КАС України, а спрощена форма впроваджена для підвищення ефективності судочинства. По-четверте, загальний термін провадження загальної форми — до 120 днів, спрощеної — до 60 днів.

Лектор зупинився на порядку вибору форми провадження. Так, її вибирає суд за власною ініціативою або за клопотанням позивача. Позивач має право звернутися з клопотанням про розгляд справи у спрощеному провадженні одночасно з поданням позовної заяви. Про обрану форму провадження суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі. Також пан Верланов підкреслив, що суд може постановити ухвалу про розгляд справи за правилами загального провадження, якщо після збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову справа підлягає розгляду за «загальними правилами».

З-поміж критеріїв, якими керується суд при виборі форми провадження, Сергій Верланов виділив такі: значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорія і складність справи; обсяг і характер доказів у справі (у тому числі, необхідність призначення експертизи, виклику свідків); кількість сторін та інших приватників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думка сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Лектор Школи звернув увагу на те, що КАС України містить категорії справ, які розглядаються виключно за правилами загального провадження (частина 4 статті 12 та частина 4 статті 257 КАС України): щодо оскарження нормативно-правових актів (з цього правила є винятки); щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, якщо позивачем також заявлені вимоги про відшкодування шкоди на суму, що перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму (881 000 грн); про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності; щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів на суму, що перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму.

За правилами спрощеного провадження розглядаються справи незначної складності. Пан Верланов прогнозує, що спрощену форму адміністративні суди застосовуватимуть до всіх справ (за винятком, звичайно, категорій справ, які підлягають обов’язковому розгляду за «загальними правилами»), якщо позивачі не клопотатимуть про загальну форму.

Резюмуючи, спікер назвав спрощену форму провадження основною формою діяльності адміністративного процесу. А у загальній формі провадження пан Верланов порадив не нехтувати підготовчим засіданням і добре його опрацьовувати. Особливу увагу він рекомендує приділяти якості документів, адже суди все більше і більше переходитимуть на спрощену форму провадження.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик