Школа з реструктуризації та банкрутства
11.06.2018
БЦ Леонардо, м. Київ, вул. Володимирська, 52/17
Викладачі
Програма навчання за 2019 рік
10:00-11:00
Молчанов Антон, керівник практики банкрутства АО Arzinger
Тема заняття: Порядок дій боржника, який бажає зберегти бізнес
11:15-12:15
Тема заняття: Загальні положення про банкрутство фізичних осіб
12:30-13:30
Тема заняття: Обов'язки боржника у процедурі банкрутства. Відповідальність за банкрутство. Ризики для подальшої господарської діяльності
10:00-11:00
Тема заняття: Зниження порогу для ініціювання процедури банкрутства: спрощення чи додатковий ризик зловживання
11:15-12:15
Тема заняття: Участь кредиторів у відновленні платоспроможності боржника
12:30-13:30
Тема заняття: Доступ кредиторів до інформації про фінансовий стан боржника. Забезпечення права
10:00-11:00
Тема заняття: Формування комітету кредиторів. Аудит вимог. Строки
11:15-12:15
Тема заняття: Черговість вимог до боржника. Вимоги поза чергою. Покриття витрат.
12:30-13:30
Тема заняття: Додаткові гарантії для заставних кредиторів. Право на отримання майна боржника в натурі
10:00-11:00
Тема заняття: Вибір арбітражного керуючого. Підзвітність та взаємодія з комітетом кредиторів
11:15-12:15
Тема заняття: Права та обов'язки арбітражного керуючого на різних стадіях провадження у справі про банкрутство
12:30-13:30
Тема заняття: Інформаційна відкритість. Електронні інструменти для покращення ефективності процедур реалізації майна боржника
10:00-11:00
Тема заняття: Пов'язаність контрагентів як підстава недійсності правочинів, укладених боржником. Підстави визнання та перспективи оскарження
11:15-12:15
Тема заняття: Конфлікт інтересів у діях арбітражного керуючого та інших учасників провадежння у справі про банкрутство
12:30-13:30
Тема заняття: Право кредитора або пов'язаних з ним осіб на викуп майна боржника
10:00-11:00
Тема заняття: Повноваження суду на початкових стадіях провадження у справі про банкрутство. Підстави для відкриття та відмови у відкритті справи
11:15-12:15
Тема заняття: Забезпечення вимог і виконання зобов'язань
12:30-13:30
Тема заняття: Судовий контроль за діяльністю комітету кредиторів та арбітражного керуючого. Спонукання судом сторін до пошуку компромісу
10:00-11:00
Тема заняття: Підстави для банкрутства фізичної особи. Ініціювання питання перед судом. Юрисдикція
11:15-12:15
Тема заняття: Обставини, що виключають банкрутство фізичної особи, попри наявність боргу
12:30-13:30
Тема заняття: Відповідальність за вимогами, що виникли до, під час та після застосування процедур неплатоспроможності до фізичної особи
10:00-11:00
Тема заняття: Обмеження щодо використання процедури неплатоспроможності до боржника — фізичної особи
11:15-12:15
Тема заняття: Досвід використання процедур відновлення платоспроможності фізичних осіб — підприємців. Можливі ризики застосування до фізичної особи
12:30-13:30
Тема заняття: Забезпечення у справах про банкрутство фізичної особи
10:00-11:00
Тема заняття: Визначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство фізичної особи. Повноваження у процедурі відновлення платоспроможності
11:15-12:15
Тема заняття: Оплата роботи арбітражного керуючого. Особливості авансування витрат та виплати винагороди
12:30-13:30
Тема заняття: Питання доступу до особистих речей банкрута та персональних даних його та його близьких. Нюанси забезпечення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини у справах про банкрутство
10:00-11:00
Тема заняття: Права арбітражного керуючого з управління майном боржника — фізичної особи. Встановлення та розшук активів
11:15-12:15
Тема заняття: Доступ до рахунків, заробітної плати та інших доходів боржника. Можливості контролювати видатки
12:30-13:30
Тема заняття: Розпорядження нерухомістю та корпоративними правами фізичної особи — боржника
10:00-11:00
Тема заняття: Кредитори фізичної особи: аудит та облік вимог. Забезпечені кредитори
11:15-12:15
Тема заняття: Права третіх осіб на майно боржника. Перша судова практика вирішення спорів
12:30-13:30
Тема заняття: Нюанси управління майном боржника, що перебуває у спільній частковій та спільній сумісній власності. Питання забезпечення прав другого із подружжя та малолітніх і неповнолітніх дітей боржника
10:00-11:00
Тема заняття: Черговість задоволення вимог кредиторів фізичної особи
11:15-12:15
Тема заняття: Особливості реалізації майна боржника — фізичної особи. Мінімізація ризиків подальшого оскарження
12:30-13:30
Тема заняття: Погашення заборгованості перед кредиторами. Списання боргів. Наслідки застосування процедур неплатоспроможності для фізичної особи
10:00-11:00
Тема заняття: Вимоги до особи, яка претендує на отримання статусу арбітражного керуючого. Обмеження та сумісництво
11:15-12:15
Тема заняття: Конкурсна комісія арбітражних керуючих. Функція Міністерства юстиції у процедурі допуску до професії
12:30-13:30
Тема заняття: Оскарження рішень щодо допуску до професії. Підстави. Адміністративна та судова практика
10:00-11:00
Тема заняття: Функції, які може виконувати арбітражний керуючий. Головний і незалежний чи представник кредиторів?
11:15-12:15
Тема заняття: Доступ до інформації як передумова успішної реалізації повноважень. Як отримати дані від обох сторін?
12:30-13:30
Тема заняття: Права та гарантії діяльності арбітражних керуючих
10:00-11:00
Тема заняття: Інформаційний супровід процедур банкрутства
11:15-12:15
Тема заняття: Секрети ефективного розшуку майна та активів боржника
12:30-13:30
Тема заняття: Case study: приклади максимально ефективних банкрутств
10:00-11:00
Тема заняття: Вимоги до офісу, організація діловодства, захист майна та інформації, а також інші формальності
11:15-12:15
Тема заняття: Помічник арбітражного керуючого. Статус, вимоги, права
12:30-13:30
Тема заняття: Страхування професійної діяльності арбітражних керуючих. Ефективні програми. Страхові випадки
10:00-11:00
Тема заняття: Між трьох вогнів: органи, організації та особи, які контролюють діяльність арбітражного керуючого
11:15-12:15
Тема заняття: Етичні стандарти діяльності арбітражного керуючого
12:30-13:30
Тема заняття: Підстави та процедура притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності
10:00-11:00
Тема заняття: Повноваження та функції саморегулівної організації арбітражних керуючих. Фінансове забезпечення діяльності
11:15-12:15
Тема заняття: Порядок створення саморегулівної організації арбітражних керуючих та функціонування інших органів арбітражного самоврядування. Вирішення спорів
12:30-13:30
Тема заняття: Реєстр арбітражних керуючих. Технічні та юридичні питання
Партнери
Медіа-партнери
Місце проведення
БЦ Леонардо, м. Київ, вул. Володимирська, 52/17
Поділитися в соц. мережах
МЕНЮ

LegalHighSchool