Школа банківського та фінансового права (NEW)
04.03.2019
БЦ Леонардо, м. Київ, вул. Володимирська, 52/17
Програма навчання за 2019 рік
12:30-13:30
Кирпа Юлія, партнер ЮФ Aequo
Тема заняття: Новели закону про валюту та валютні операції
13:45-14:45
Тема заняття: Ліцензування валютних операцій
10:00-12:00
Дегель Діана, радник ЮФ Asters
Кирпа Юлія, партнер ЮФ Aequo
Коваленко Антон, директор департаменту казначейства і фінансових установ АТ «ОТП Банк»
Панов Сергій, заступник голови правління — начальник юридичного департаменту УкрСиббанку BNP Paribas Group
Степанюк Євген, начальник управління реформування фінансового сектору Національного банку України, к.е.н.
Чечуліна Катерина, координатор практики банківського права і міжнародних фінансів CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Тема заняття: Нове валютне регулювання в Україні — які послаблення реально отримав бізнес
10:00-11:00
Дегель Діана, радник ЮФ Asters
Тема заняття: Порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території України та за кордон
11:15-12:15
Тема заняття: Правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами
12:30-13:30
Тема заняття: Особливості дотримання граничних строків розрахунків
10:00-11:00
Степанюк Євген, начальник управління реформування фінансового сектору Національного банку України, к.е.н.
Тема заняття: Повноваження НБУ в сфері валютного регулювання. Порядок здійснення валютного нагляду
11:15-12:15
Крижановський Ігор, керуючий партнер TEFFI Law Firm
Тема заняття: Санкції за порушення вимог валютного законодавства
12:30-13:30
Панов Сергій, заступник голови правління — начальник юридичного департаменту УкрСиббанку BNP Paribas Group
Тема заняття: Валютне кредитування крізь призму правових позицій ВС
10:00-11:00
Тема заняття: Укладення кредитного договору. Істотні умови (предмет, строки, порядок надання і погашення кредиту, санкції)
11:15-12:15
Тема заняття: Гарантії та забезпечення кредиту. Страхування
12:30-13:30
Тема заняття: Права та обов’язки сторін кредитних правовідносин. Умови щодо врегулювання спорів
10:00-11:00
Тема заняття: Особливості залучення кредитів в іноземних банках та небанківських установах
11:15-12:15
Тема заняття: Специфічні вимоги до позичальників
12:30-13:30
Тема заняття: Мультивалютне кредитування
10:00-11:00
Тема заняття: Види і типи синдикованих кредитів
11:15-12:15
Тема заняття: Юридичний супровід синдикованого кредитування
12:30-13:30
Тема заняття: Структурування відносин між банками-кредиторами
10:00-11:00
Тема заняття: Підводні камені та юридичні запобіжники обслуговування кредитів
11:15-12:15
Тема заняття: Особливості обслуговування кредитів, отриманих від нерезидентів
12:30-13:30
Тема заняття: Дострокове припинення кредитних відносин
10:00-11:00
Тема заняття: Фінансування міжнародної торгівлі. Кредитування експорту та імпорту. Структуроване торгове фінансування
11:15-12:15
Тема заняття: Особливості роботи з ЕКА. Структурування проектів
12:30-13:30
Тема заняття: Документарні операції
10:00-11:00
Чечуліна Катерина, координатор практики банківського права і міжнародних фінансів CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Тема заняття: Правова специфіка кредитування великих проектів (на прикладі проектного фінансування в сфері інраструктури та енергетики)
11:15-12:15
Тема заняття: Юридичний супровід інвестиційних проектів
12:30-13:30
Тема заняття: Фінансовий лізинг як форма проектного фінансування
10:00-11:00
Линник Ігор, старший партнер Gryphon Group
Тема заняття: Залучення інвестування для startups
11:15-12:15
Тема заняття: Юридичний супровід венчурних фондів
12:30-13:30
Тема заняття: Управління ризиками при венчурному фінансуванні
10:00-11:00
Тема заняття: Лізинг та фінансування придбання агротехніки
11:15-12:15
Тема заняття: Аграрні розписки в Україні
12:30-13:30
Чечуліна Катерина, координатор практики банківського права і міжнародних фінансів CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Тема заняття: Правові особливості забезпечення фінансування в агросекторі
10:00-11:00
Тема заняття: Особливості реструктуризації проблемної заборгованості за українським законодавством
11:15-12:15
Тема заняття: Регулювання реструктуризації транскордонної заборгованості
12:30-13:30
Чечуліна Катерина, координатор практики банківського права і міжнародних фінансів CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Тема заняття: Case study. Юридичний супровід реструктуризації заборгованості української бізнес-групи
10:00-11:00
Тема заняття: Особливості організації роботи з проблемною заборгованістю в банку на різних етапах стягнення
11:15-12:15
Тема заняття: Захист прав «проблемних» боржників
12:30-13:30
Тема заняття: Дебати. Як мінімізувати проблемну заборгованість
10:00-11:00
Тема заняття: Правові позиції у спорах щодо недійсності кредитних договорів
11:15-12:15
Джура Андрій, заступник директора департаменту, начальник управління правового забезпечення департаменту проблемних активів Банку «ПУМБ»
Тема заняття: Спори щодо іпотеки та поручительства — актуальна судова практика
12:30-13:30
Джура Андрій, заступник директора департаменту, начальник управління правового забезпечення департаменту проблемних активів Банку «ПУМБ»
Тема заняття: Участь банку в процедурах банкрутства боржника
10:00-11:00
Тема заняття: Факторинг в Україні. Правове регулювання та актуальна судова практика
11:15-12:15
Тема заняття: Українські реалії реалізації проблемної заборгованості збанкрутілих банків
12:30-13:30
Тема заняття: Управління портфелем проблемних активів \\ Колекторська діяльність в Україні
Партнери
Місце проведення
Поділитися в соц. мережах
МЕНЮ

LegalHighSchool