Бенефіціаром не може бути особа, яка є агентом або посередником щодо такого доходу, навіть якщо вона має право на отримання доходу, — Олена Вознюк

Про новели оподаткування нерезидентів (бенефіціарів та умовних дивідендів) відповідно до закону №466 розповіла у рамках лекції Олена Вознюк, партнер Nexia DK. Auditors & Consultants. Вона навела визначення бенефіціарного власника, яке міститься в чинній редакції статті 103.3 Податкового кодексу України, та наголосила, що потрібно розрізняти поняття «бенефіціарний власник» та «кінцевий бенефіціарний власник», оскільки вони не є тотожними, бо кінцевий бенефіціар завжди є фізичною особою. Лектор зазначила, що відповідно до загальносвітової практики в Україні створено реєстр кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. Кілька років тому створено світовий реєстр бенефіціарних власників, і Україна була першою з країн, що надала свої дані до цього реєстру.

Термін «бенефіціарний власник» застосовується в угодах про уникнення подвійного оподаткування стосовно податкових резидентів тих чи інших країн. Для цілей застосування пониженої ставки оподаткування бенефіціарних власників згідно з правилами міжнародного договору України щодо дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, яка має право на отримання таких доходів. При цьому лектор зазначила, що бенефіціаром не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.

З посиланням на нормативну базу податкової лектор проілюструвала як використовувалося ДПС поняття «бенефіціарний власник» для цілей оподаткування, а також окреслила позицію, викладену у рішенні Вищого адміністративного суду України від 24 березня 2014 року №К/800/52155/13, яка містить тлумачення терміна «бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) доходу». Зокрема, з цього рішення випливає, що для визначення особи як фактичного отримувача доходу вона повинна володіти не тільки правом на отримання доходу, але й, згідно з міжнародною практикою застосування угод про уникнення подвійного оподаткування, повинна бути особою, яка визначає подальшу економічну долю доходу.

Олена Вознюк проаналізувала зміни до визначення поняття «бенефіціарний власник», внесені до статті 103.3 Податкового кодексу України після набуттям чинності законом №466, та підкреслила, що відтепер необхідність аналізу на предмет того, чи є вигодоотримувач бенефіціарним власником, виникає лише тоді, коли відповідна умова передбачена міжнародним договором. Якщо ж у договорі, що застосовується, відповідна умова не передбачена, тест на бенефіціарного власника не робиться взагалі. Крім того, до статті 103.3 ПК України внесено перелік ознак, які свідчать про те, що особа не є бенефіціарним власником.

Говорячи про нову редакцію підпункту 14.1.49 ПК України щодо конструктивних дивідендів, лектор зазначила, що якщо раніше виплата дивідендів прив’язувалася до розподілу прибутків, то тепер з’явилося ще чотири додаткових норми. За її словами, внесені зміни змушують платника податків утримувати з доходів нерезидента, прирівняних до конструктивних дивідендів, податок за ставкою 15%. Пільгова ставка може застосовуватися у разі її наявності в угоді про уникнення подвійного оподаткування.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик