Діана Дегель: «Ефективно організоване корпоративне управління в банку запобігає конфліктам інтересів або пом’якшує їх»

Спецкурс Legal High School для адвокатів банківського сектору продовжує свою роботу. Про корпоративні конфлікти, їх профілактику, основні вимоги до корпоративного управління в банках, а також про зміни в корпоративному управлінні банків, викликані введенням карантину, розповіла Діана Дегель, радник Asters.

За словами спікера, об’єктом корпоративних конфліктів є як фінансові ресурси (прибути, капітал, грошові кошти банку), так і немайнові прагнення (контроль над керуванням, прийняттям управлінських рішень).

Відомо, що в основі корпоративних конфліктів — фінансові відносини учасників корпоративних відносин, інтереси і повноваження яких відрізняються. Ефективно організоване корпоративне управління в банку регулює конфлікти інтересів постачальників фінансів та керівників, акціонерів та зацікавлених осіб і запобігає або пом’якшує ці конфлікти інтересів, упевнена Діана Дегель.

Спікер констатує, що важливу роль в організації системи корпоративного управління в банках покладено на спостережну раду, яка у силу закону зобов’язана забезпечити ефективну організацію корпоративного управління, систему внутрішнього контролю, системи управління ризиками та комплаєнс контролю.

При цьому корпоративне управління в банку має забезпечувати розподіл повноважень між органами управління та підрозділами банку (спостережна рада, правління, підрозділи контролю), яке забезпечує взаємну підконтрольність, виключає можливість прийняття органами управління рішень, які можуть спричинити негативні наслідки для банку.

Діана Дегель упевнена, що вельми важливе значення має система внутрішнього контролю банку, яка включає процеси підготовки звітності, управління ризиками, комплаєнс і внутрішній аудит.

Документи банку — його статут, положення про органи управління і процедури — мають велике значення в запобіганні та врегулюванні корпоративних конфліктів, якщо спірні питання врегульовані документами, конфлікт, як правило, не ескалується до судових розглядів. У цьому питанні важливу роль також відіграють професійний рівень і моральні якості керівників банків.

«Загальновідомо, що від конфліктів програють усі його учасники, а професійний менеджмент має всі шанси впоратися з конфліктом на його початковій стадії. При організації системи корпоративного управління в банках також важливо не тільки виконувати вимоги локального законодавства, вимог Національного банку, важливо враховувати рекомендації Базельського комітету, Директиви ЄС — у такому разі банк може розраховувати на імплементацію надійного захисту інтересів усіх учасників корпоративних відносин», — відзначила пані Дегель.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик