Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович розповів про проблемні питання розмежування юрисдикцій

Проблемним питанням розмежування юрисдикцій було присвячено другу лекцію спеціального курсу «Нові процесуальні кодекси» Legal High School. Полеміка про розмежування юрисдикції між різними судами ведеться постійно, аж до Верховного і Конституційного Судів України, де існують різні думки з приводу віднесення розгляду певної категорії спорів до компетенції однієї чи іншої юрисдикції. Чи допоможе нове законодавче регулювання уникнути подібних дискусій у майбутньому, розповів голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (ВС) Михайло Смокович.

За словами лектора LHS, новий принцип розмежування юрисдикцій залежно від предмета, а не сторін спору, очевидно, не стане панацеєю від виникнення юрисдикційних спорів, але такий предметний критерій здебільшого сприятиме ефективному судовому захисту. Пан Смокович підкреслив: процесуальними змінами передбачається внесення більшої чіткості в предмет адміністративної юрисдикції. Викладач Школи розповів, що законодавець розширив визначення поняття «адміністративний спір» (відповідно до пункту 16 частини 1 статті 4 нової редакції Кодексу адміністративного судочинства (КАС) України, під цим поняттям розуміється загальний правовий акт суб’єктів владних повноважень/правовий акт за участю суб’єкта владних повноважень та іншої особи, заснований на узгодженості їх волі, що має форму договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, який визначає взаємні права та обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і що укладається на основі закону) та доповнив перелік категорій спорів, які вважаються публічно-правовими.

Голова Касаційного адміністративного суду у складі ВС виокремив спори, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів, зокрема це справи, віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України, ті, які повинні вирішуватися в порядку кримінального судочинства, або ж справи про накладення адміністративних стягнень, крім випадків, визначених КАС України. При цьому лектор відзначив: автори нової редакції КАС України відмовилися від суб’єктного критерію при визначенні предметної підсудності, який був закріплений у старій редакції Кодексу (спори за участю органів місцевого самоврядування — підсудні місцевим загальним судам, а за участю органів державної влади — окружним судам). У новій версії КАС України закладено тільки предметний критерій при визначенні підсудності (стаття 20 КАС України).

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик