Якісна підготовка документації з ТЦУ дає змогу значно знизити ризик судових спорів — Катерина Кузьміна

Спори по суті — актуальна судова практика в Україні — такою була тема лекції в Legal High School Катерини Кузьміної, спеціаліста з трансфертного ціноутворення ЮФ Evris. На її думку, у зв’язку з підвищенням рівня обізнаності платників податків стосовно правил ТЦУ та відсутністю значних змін у визначенні контрольованих операцій має місце така тенденція: кількість формальних спорів знижується, натомість збільшується кількість спорів по суті.

Лектор окреслила теми, які переважно аналізуються у формальних спорах, та навела приклади судової практики з таких спорів. Основну увагу слухачів вона зосередила на аналізі судових спорів по суті.

Катерина Кузьміна навела приклади судової практики вирішення спорів з питань ТЦУ по суті, які були розглянуті Верховним Судом.

Також вона проаналізувала судову справу, спірними питаннями якої були всі основні теми спорів по суті: вибір методу ТЦУ (метод порівняльної неконтрольованої ціни або метод чистого прибутку), визначення співставності операцій, вибір сторони, що досліджується, та розрахунок показника рентабельності.

За словами лектора, позиція Верховного Суду полягала в тому, що платник податків неправомірно використав інформацію із загальнодоступного джерела для застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни, оскільки вона, на думку контролюючого органу, не відповідала вимогам законодавства. Також Верховний Суд підтримав позицію ДФС щодо неможливості застосування методу чистого прибутку, якщо наявна інформація для методу порівняльної неконтрольованої ціни. Однак, за словами лектора, зазначене судове рішення є доволі спірним та дискусійним і таким, на яке варто звертати пильну увагу.

Крім того, лектор проаналізувала інші кейси, що стосувалися контрольованих операцій і ТЦУ, які розглядалися в судах.

Катерина Кузьміна наголосила, що, зважаючи на те, що у 2018 році відбулось розширення переліку контрольованих операцій, а також неодноразово вносились зміни до постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 27 грудня 2017 року, можна очікувати, що кількість формальних спорів (неподання звіту про контрольовані операції та невключення контрольованих операцій до звіту) буде збільшуватися. Лектор також вважає, що збільшиться і кількість спорів з доказовою базою, отриманою через спеціальні запити до зарубіжних компетентних органів. Крім того, якість доказової бази податкових органів для судових спорів з кожним роком підвищується, тому необхідно не нехтувати якісною підготовкою документації з ТЦУ, що дає змогу значно знизити ризик судових спорів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик