«Якщо ви пародіюєте чужу рекламу, вас можуть звинуватити у дискредитації», — зазначив Микола Рехлицький

«Юридичне очищення» та договірне оформлення використання об’єктів інтелектуальної власності у рекламі. Контракти із селебрітіз» — тема лекції в Legal High School Миколи Рехлицького, координатора напряму Copyright & Media в Arzinger Law Firm.

Лектор розповів про найбільш використовувані форми та канали рекламної комунікації, підкресливши, що відповідно до Закону України «Про рекламу» форми рекламної комунікації можна класифікувати за каналом розповсюдження, поділяючи на внутрішню та зовнішню рекламу, рекламу на ТВ та радіо, рекламу на транспорті, рекламу у друкованих ЗМІ, рекламу під час демонстрації фільмів. Іншими способами просування можуть бути спонсорство, заходи рекламного характеру, конкурси, лотереї і телепродажі.

Спікер описав алгоритм ідеальної рекламної кампанії, назвавши її структурні компоненти, при цьому особливу увагу він зосередив на залученні до кампанії відомих людей (так званих селебрітіз).

Микола Рехлицький проаналізував структурні елементи рекламних форм з точки зору права інтелектуальної власності, виокремивши рекламу візуальну, аудіовізуальну та аудіорекламу. Він детально описав, як регулюється дотримання та захист авторського права в кожному зі структурних елементів рекламних форм на етапі виробництва та з точки зору змісту. При цьому зазначив, що найскладнішою для правового регулювання авторських та суміжних прав є аудіовізуальна реклама.

Щодо розпорядження майновими правами автора, лектор розповів про види договорів про розпоряджання правами та особливості їх укладення. Зокрема, йшлося про ліцензію, ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових прав, договір про створення за замовленням та використання об’єкта інтелектуальної власності (змішаний).

Описуючи базові концепції авторського права з точки зору запозичення чужої інтелектуальної власності, Микола Рехлицький виділив та проаналізував два їх види: мerger та scene-a-faire.

Окремо спікер зупинився на використанні в рекламі пародії, тобто творчої переробки іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер чи спрямовується на висміювання певних подій або осіб. Запобіжником використання пародії в рекламі, на думку лектора, є її сатиричний та комічний характер. У разі якщо ви пародіюєте чужу рекламу, вас можуть звинуватити у дискредитації. Якщо ж пародіюється певна особа, то автор пародії має отримати у неї на це дозвіл, що маловірогідно.

Розповідаючи про використання відомих людей у рекламі, лектор дав визначення поняттю «селебрітіз», зазначивши, що ключовим тут є популярність, а не наявність експертних знань. Пан Рехлицький наголосив, що важливим є максимальне залучення юриста з початкових етапів розробки рекламної кампанії за участю відомої людини, розповів про особливості контракту із селебрітіз та поділився зі слухачами Legal High School власним ноу-хау — летаргічною ліцензією, тобто особливим типом угоди про надання майнових прав інтелектуальної власності, яка передбачає максимально можливий строк використання об’єкта за дотримання ряду умов щодо нейтральності використання. Іншими важливими рекомендаціями щодо юридичного супроводу договору із селебрітіз лектор назвав необхідність максимально глибокого «занурення» юридичного консультанта у процес погодження умов співпраці із селебрітіз, а також приділення уваги репутаційному застереженню.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик