Євген Грушовець розповів про можливості адвоката потерпілого щодо виправлення помилок слідства

Модуль «Завершення підготовчого засідання» Школи кримінальної практики LHS відкрила лекція Євгена Грушовця, партнера АО Ario, про можливості адвоката потерпілого щодо виправлення помилок слідства на етапі підготовчого провадження.

«Сьогодні стадія судового провадження є найбільш неефективним елементом розгляду справи, якщо порівняти її з іншими стадіями» — переконаний лектор, оскільки в більшості випадків ні суд, ні прокурор не зацікавлені в належному розгляді справи.

Євген Грушовець нагадав слухачам про стадії кримінального провадження і перерахував учасників кримінального провадження, яких насправді досить-таки чимало. Зокрема, крім сторін, лектор назвав третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, інших осіб, права або законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, а також заявника, свідків та його адвоката, понятих, заставодавців тощо.

«КПК України чітко визначає поняття «потерпілий» і перелік його процесуальних прав», — відзначив він.

Лектор звернув увагу і на те, що закінчення досудового розслідування являє собою завершальний етап стадії попереднього розслідування, в рамках якого підбиваються підсумки проведеної роботи, аналізуються всі зібрані докази, завершується провадження процесуальних дій, приймається остаточне рішення, учасникам процесу надається можливість реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами провадження.

Переходячи безпосередньо до помилок слідства, він виокремив помилки, які виражаються в неповноті та однобічності дослідження обставин кримінального провадження. Наступна група помилок — слідчі помилки, які виражаються в недотриманні у рамках кримінального провадження конституційних прав і свобод людини і громадянина. При цьому лектор звернув увагу на те, що докази, зібрані з порушенням цих прав, у подальшому судом можуть бути визнані неналежними. Ще дві групи помилок — це помилки, які виражаються в суттєвому порушенні кримінально-процесуального закону і в неправильному застосуванні кримінального закону.

«Залежно від мотивації дії або бездіяльності слідчого помилки можуть бути двох видів. Слідчі помилки, допущені слідчим несвідомо, не спеціально, і слідчі помилки, допущені слідчим навмисно в силу нехтування деякими вимогами закону, що розцінювалися ним як незначні під час досудового розслідування кримінального провадження», — відзначив пан Грушовець.

Лектор нагадав, що з метою підготовки до судового розгляду під час підготовчого засідання суд розглядає клопотання учасників судового провадження про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; витребування певних речей або документів; здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні. Саме на цій стадії потерпілий може скористатися своїм правом і виправити вищезазначені помилки слідчого.

Також Євген Грушовець ознайомив слухачів із судовою практикою у цій сфері і розповів про аспекти пред’явлення цивільного позову потерпілим.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик