Legal High School: представник банківського сектора проаналізувала підстави припинення поручительства

Спікером виступила радник голови правління ПАТ «Ідея Банк» Юлія Карпець з темою лекції «Визнання договору поруки припиненим. Підстави припинення поручительства».

Підстави припинення поручительства можна розділити на дві групи: загальні підстави, які регулюють припинення будь-яких цивільних зобов’язань, і спеціальні, що регулюють, власне, припинення поручительства, відзначила пані Карпець.

Загальні підстави (глава 50 розділу 1 книги 5 Цивільного кодексу України — «Припинення зобов’язання»):

 • виконання зобов’язання;
 • передача відступного (в грошовому вираженні, товарному тощо);
 • зарахування зустрічних однорідних вимог;
 • залік у разі заміни кредитора;
 • за домовленістю сторін;
 • прощення боргу;
 • об’єднання кредитора та боржника в одній особі;
 • смерть фізичної особи;
 • ліквідація юридичної особи;
 • неможливість виконання зобов’язання (приклад, відповідальність поручителя в обсязі спадкового майна, яке відсутнє).

Спеціальні підстави (стаття 559 ЦК України — «Припинення поруки»):

 • припинення основного зобов’язання, заміна зобов’язання без згоди поручителя в разі збільшення обсягу його відповідальності;
 • якщо після настання строку виконання зобов’язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем;
 • у разі переведення боргу, якщо поручитель не поручився за нового боржника;
 • після закінчення строку, встановленого в договорі поруки;
 • якщо строк не встановлений, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя;
 • якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Слухачі обговорили зі спікером Юлією Карпець зазначені вище підстави з посиланням на судову практику щодо кожної з таких підстав, навівши позицію і правові висновки Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Так, наприклад, постанова пленуму ВССУ № 5 від 30 березня 2012 року «Про деякі питання вирішення спорів, що виникають з кредитних правовідносин» вказує на правомірність і дійсність згоди поручителя, даної на майбутнє, у разі, коли умовами договору поручительства зрозуміло і однозначно передбачено таку згоду. Однією з умов такої правомірності є вказівка в договорі на чіткі межі максимальної процентної ставки, яка може бути введена в майбутньому.

Також була розглянута практика ВСУ з таких питань поручительства:

 • щодо припинення поручительства у разі ліквідації боржника юридичної особи (постанова від 29 березня 2017 року у справі №6-2013цс16, постанова від 11 вересня 2013 року у справі №6-52цс13);
 • щодо припинення поручительства у результаті збільшення обсягу його обов’язків без згоди останнього (постанова від 21 травня 2012 року у справі №6-20цс11, постанова від 5 лютого 2014 у справі №6-160цс13);
 • щодо форми вираження згоди поручителя на збільшення обсягу відповідальності (постанова від 5 лютого 2014 у справі №6-152цс13);
 • щодо способу згоди поручителя на збільшення обсягу відповідальності (постанова від 5 червня 2013 року у справі №6-43цс13);
 • щодо припинення доручення у разі переведення боргу, заміни боржника без згоди поручителя (ухвала від 6 жовтня 2010 року у справі №6-27789св09, висновок ВСУ у справі №6-25785св09);
 • щодо обсягу відповідальності поручителя в разі заміни боржника в порядку спадкування (ухвала від 6 липня 2011 року у справі №6-25785св09).
МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик