LHS: забезпечення у справах про банкрутство фізичної особи

Норми Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс) про заходи забезпечення вимог кредиторів у рамках Школи з реструктуризації та банкрутства проаналізував адвокат ЮФ «Ілляшев та Партнери», арбітражний керуючий Вадим Кізленко.

На початку своєї лекції спікер нагадав, що Кодекс складається з двох книг, одна з яких має назву «Відновлення платоспроможності фізичної особи», положенням цієї книги доповідач і приділив увагу.

Як зазначив пан Кізленко, після прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, у разі дотримання боржником формальних вимог закону, господарський суд виносить відповідну ухвалу про прийняття заяви до розгляду. Цією ухвалою суд може вирішити питання про вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику відчужувати майно.

Відповідно до статті 118 Кодексу, господарський суд має право за мотивованим клопотанням сторін у справі про банкрутство або за власною ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів. За словами лектора, до заходів забезпечення вимог кредиторів належать, зокрема, встановлення заборони боржнику вчиняти правочини щодо свого майна, встановлення обов’язку боржника передати цінні папери, майно та інші цінності на зберігання третім особам. Також суд може заборонити боржнику розпоряджатися своїм нерухомим майном, накласти арешт на конкретне майно боржника або вжити інших заходів для збереження майна боржника. Інші заходи забезпечення вимог кредиторів міститися в ухвалі суду не можуть.

Після обрання заходів забезпечення вимог кредитора, як зазначив доповідач, суд виносить ухвалу, копія якої надсилається установам, що здійснюють облік нерухомого та рухомого майна, органам державної автомобільної інспекції за місцем проживання боржника, установам банків, які обслуговують рахунки боржника, особам, які ведуть облік цінних паперів, що належать боржникові, а також органам державної прикордонної служби.

Продовжуючи тему доповіді, пан Кізленко розповів про те, що з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність арешт майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані винятково господарським судом у межах провадження у справі про неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти та обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду.

Господарський суд за клопотанням арбітражного керуючого або за власною ініціативою може прийняти рішення про тимчасову заборону боржнику без дозволу суду виїжджати за кордон на період здійснення провадження у справі про неплатоспроможність, якщо боржник вчиняє дії, спрямовані на перешкоджання проведенню щодо нього процедур, передбачених Кодексом.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик