Наразі немає судового контролю за вирішенням питання про обґрунтованість обмеження права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, переконаний Сергій Лисенко

Другу лекцію блоку «Підготовка до судового розгляду в кримінальному провадженні» Школи кримінальної практики Legal High School прочитав Сергій Лисенко, керуючий партнер GRAСERS, який розповів про процедурні і тактичні аспекти ознайомлення з матеріалами справи. Він нагадав, що матеріали кримінального провадження — це документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, і долучаються до обвинувального акта.

Згідно з пунктом 14 частини 3 статті 42 КПК України обвинувачений має право ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування та вимагати відкриття матеріалів. Аналогічні права мають захисник, законний представник обвинуваченого та представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. При цьому Сергій Лисенко наголосив, що відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Лектор підкреслив, що після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, коли вони заявлять про це клопотання, причому сторонам, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Статті 221 та 290 КПК України, регламентуючи ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, встановлюють певні обмеження, зокрема, для сторони захисту у контексті такого ознайомлення: частина 1 статті 221 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. У документах, які надаються для ознайомлення, можуть бути видалені відомості, які не буде розголошено під час судового розгляду. Видалення має бути чітко позначене. За клопотанням сторони кримінального провадження суд має право дозволити доступ до відомостей, які були видалені. Лектор вважає, що ці норми мають бути проаналізовані у контексті права на справедливий суд в інтерпретації практики ЄСПЛ, по-перше, у контексті підстав обмеження ознайомлення з матеріалами, а по-друге, у контексті належної правової процедури вирішення питання про таке обмеження.

Сергій Лисенко зазначив, що наразі немає судового контролю за вирішенням питання про обґрунтованість обмеження права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, це питання вирішує сторона обвинувачення у незмагальному порядку. Крім того, стороні обвинувачення надана необмежена дискреція для визначення кола цих матеріалів.

Лектор переконаний, що наявна нормативна регламентація, по-перше, не забезпечує пропорційності між інтересами, які захищаються шляхом ненадання матеріалів для ознайомлення, та правом підозрюваного на захист, по-друге, не містить належної правової процедури вирішення питання того, які матеріали не можуть бути надані для ознайомлення за статтею 221 КПК України.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик