Необхідно встановити виключну підслідність корупційних злочинів одному зі слідчих органів шляхом законодавчих змін — Олексій Гейко

Тонкощам розмежування юрисдикції з розслідування корупційних злочинів між спеціальними органами присвячено лекцію старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Олексія Гейка, яку він прочитав у рамках модуля LHS «Підслідність корупційних справ».

Лектор звернув увагу на те, що основними спеціальними уповноваженими органами з виявлення та розслідування корупційних злочинів є Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) і Національна поліція. Також в окремих випадках корупційними правопорушеннями та злочинами, пов’язаними з корупцією, займаються Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Служба безпеки України (СБУ).

Зокрема, Олексій Гейко підкреслив, що НАБУ є єдиним органом, який в Україні був створений «з нуля». Так, детективи зазначеного органу здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (щодо працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу (КК) України.

Розслідування ними проводяться у таких випадках:

— якщо злочин скоєно вищою посадовою особою, державним службовцям, посаду якого віднесено до категорії «А», суддею та ін.;

— якщо злочин, передбачений статтею 369, частиною 1 статті 369-2 КК України, вчинений щодо посадової особи, визначеної у частині 4 статті 18 цього Кодексу (наприклад, посадові особи іноземних держав) або в пункті 1 цієї частини (вищі посадові особи, судді та ін.);

— якщо розмір предмета злочину або заподіяної ним шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на момент скоєння злочину (якщо злочин скоєно посадовою особою державного органу, правоохоронних органів, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, в статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%).

Також детективам НАБУ в певних випадках можуть бути підслідні й інші, крім зазначених у частині 5 статті 216 КПК України, корупційні злочини. Зокрема, якщо злочином заподіяні або могли бути заподіяні тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи громадським інтересам, за умови складання прокурором постанови про віднесення цих злочинів до підслідності детективів НАБУ.

ДБР проводить досудове розслідування за злочинами, скоєними вищими посадовими особами, а також особами, посади яких віднесені до першої-третьої категорій посад державних службовців, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесені до підслідності детективів НАБУ; скоєними посадовими особами НАБУ, заступником Генпрокурора України — керівником САП або іншими його прокурорами, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесене до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю НАБУ.

У свою чергу, на САП, яка є самостійним структурним підрозділом ГПУ, покладаються повноваження щодо здійснення нагляду за дотриманням законодавства при проведенні оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування співробітниками НАБУ, підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях, а також представництво інтересів громадян або держави в суді, пов’язаних з корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями.

Національна поліція займається розслідуванням дрібних корупційних злочинів, не віднесених до підслідності НАБУ або ДБР, розслідуванням кримінальних правопорушень, крім віднесених до підслідності інших органів досудового розслідування і складанням протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

З огляду на такий «процесуальний хаос» у питанні визначення підслідності корупційних злочинів того чи іншого органу Олексій Гейко озвучив тезу про те, що для ефективної боротьби з кримінальними корупційними злочинами та відповідальності одного з правоохоронних органів з розслідування злочинів такого виду було б доцільно законодавчо закріпити виключну підслідність корупційних злочинів за одним зі слідчих органів. На цей же момент для досягнення ефективності та основних цілей кримінального процесу лектором було озвучено, що одним із найважливіших процесуальних моментів є неухильне дотримання всіма правоохоронними органами вимог, викладених у кримінальному процесуальному законодавстві щодо підслідності.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик