Микола Мішин: «Трансфертне ціноутворення — це та сфера податків в Україні, яка зазнає постійних змін»

Честь завершувати блок про міжнародне податкове планування і трансфертне ціноутворення в рамках другого дня спецкурсу для корпоративних юристів випала Миколі Мішину, керівнику групи з надання послуг у галузі ТЦУ KPMG в Україні.

Спікер зауважив, що трансфертне ціноутворення — це та сфера податків в Україні, яка зазнає постійних змін. Не всі господарські операції підпадають під контроль ТЦУ. Критеріями визнання операцій контрольованими є загальний обсяг доходу від усіх видів діяльності за податковий (звітний рік) понад 150 млн грн без ПДВ, а загальний обсяг оподатковуваних операцій з одним контрагентом за податковий (звітний) рік має перевищувати 10 млн грн без ПДВ і є виключний перелік контрагентів. Усі критерії повинні розглядатися лише у сукупності.

Далі в ході лекції пан Мішин згадав про принцип «витягнутої руки» — основний принцип у ТЦУ: так, якщо між двома асоційованими (взаємозалежними) підприємствами в їх комерційних або фінансових взаємовідносинах створюються або встановлюються умови, відмінні від тих, які мали б місце між двома незалежними підприємствами, тоді будь-який прибуток, який за відсутності таких умов міг би бути нарахований одному з них, але через наявність цих умов не був йому нарахований, може бути включений до прибутку цього підприємства і відповідно оподаткований.

Податковий кодекс України визначає п’ять методів ТЦУ: порівняльної неконтрольованої ціни, ціни перепродажу, метод «витрати плюс», чистого прибутку, розподілу прибутку. Пан Мішин підкреслив: критеріями вибору того чи іншого методу є доцільність обраного методу відповідно до характеру контрольованої операції, яка визначається на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції; наявність повної і достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу; ступінь сумісності між контрольованими і неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань порівнянності, якщо такі застосовуються.

Далі спікер розповів про систему податкового контролю за ТЦУ в Україні: моніторинг контрольованих операцій, опитування і перевірки платників податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки». Окремо пан Мішин зупинився на запитах, які може отримувати компанія від податкових органів, і діях платника податків, щоб не отримати податкові донарахування та штрафи.

Лектор упевнений: «серце» податкового контролю ТЦУ — це перевірки контрольованих операцій, під час яких і формується поточна та подальша практика трансфертного ціноутворення в Україні.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик