Олег Мальський: «Договір між акціонерами стосується глобально трьох речей: корпоративного управління, прав міноритаріїв і, відповідно, питання, як їх треба захищати, а також способу виходу з товариства»

Про новели корпоративного законодавства у рамках Загального курсу з підвищення кваліфікації адвокатів корпоративного сектора розповів партнер, керівник практики корпоративного права та M&A МЮГ Eterna Law Олег Мальський.

Лектор почав свою доповідь з невеличкого екскурсу в історію виникнення та специфіки розвитку корпоративних договорів в українських реаліях. Традиція корпоративних договорів бере свій початок з англійського права. Спікер підкреслив, що договір між акціонерами стосується глобально трьох речей: корпоративного управління, прав міноритаріїв і, відповідно, питання, як їх необхідно захищати, а також способу виходу з товариства — викупу акцій одного акціонера іншим або їх розподілу.

Як констатує Олег Мальський, корпоративний договір — це договір, предметом якого є реалізація акціонерами — власниками простих і привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбаченими законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства. За договором між акціонерами його сторони зобов’язуються реалізувати способом, передбаченим таким договором, свої права і/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Пан Мальський відзначив, що законодавство у цій сфері на сьогодні досить непогане. Що може передбачати договір між акціонерами товариства? Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», він може передбачати обов’язок голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства; обов’язок погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною і/або у разі настання визначених у договорі обставин; обов’язок утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин тощо.

Спікер підкреслив, що предметом договору між акціонерами не може бути зобов’язання сторони цього договору голосувати відповідно до вказівок органів управління товариства, щодо акцій якого укладено цей договір, крім випадків, якщо стороною договору є особа, яка одночасно входить до складу органу управління такого товариства.

Далі доповідач звернувся до специфіки функціонування корпоративних договорів, але вже у ТОВ. Згідно зі статтею 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», корпоративний договір — це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізувати свої права і повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Серед особливостей корпоративного договору пан Мальський виділив те, що він неоплатний, укладається у письмовій формі на певний строк або безстроково, є конфіденційним і не підлягає розкриттю (у разі якщо стороною не є держава).

Щодо такої новели, як безвідклична довіреність. Безвідклична довіреність з корпоративних прав — це доручення, видане з метою виконання забезпечення виконання зобов’язань учасників (акціонерів), предметом яких є права на частку (акції) або повноваження учасників (акціонерів). Спікер зазначив, що на практиці в Україні цей інститут використовується вкрай рідко.

Найбільшою проблемою, на думку Олега Мальського, є ті випадки, коли учасники товариства не хочуть говорити про те, які дії вчиняти і хто викуповуватиме акції у разі, якщо хтось захоче вийти з товариства. Як правило, мажоритарій викуповує акції міноритарія; випадки, коли це відбувається навпаки — вкрай рідкісні.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик