Особа, стосовно якої розпочато досудове розслідування, навіть без повідомлення про підозру має право на захист — Сергій Лисенко

Питання кримінального права, які можуть бути актуальними для бізнесу (злочини в економічній, податковій чи службовій сфері), — тема лекції, якою відкрив спецкурс «Білі комірці: від відкриття провадження до виправдувального вироку» Сергій Лисенко, керуючий партнер GRACERS Law Firm. Як доводить практика, зазначив він, органи досудового розслідування часто вносять відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення особою кримінального правопорушення та збирають докази її винуватості без повідомлення про підозру, у порядку статті 42 Кримінального процесуального кодексу України. Природно, виникає питання щодо статусу такої особи, адже з моменту внесення відповідних відомостей до реєстру і до оголошення повідомлення про підозру вона фактично не має жодних процесуальних можливостей захистити свої права та інтереси.

Лектор відзначив, що в розумінні КПК України «інша особа» — це особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом. Він зазначив, що КПК України не розкриває надалі ані поняття «інша особа», ані чіткий перелік її прав та обов’язків, і наголосив, що статуси «іншої особи» та «третьої особи» не є тотожними. Виходячи з норм КПК України та судової практики, поняття «інша особа» є більш широким, адже під «іншою особою» фактично розуміють особу, яка піддається «кримінальному обвинуваченню».

Сергій Лисенко розглянув контекст, в якому ЄСПЛ визначає поняття «кримінальне обвинувачення», та наголосив, що, на думку ЄСПЛ, обвинувачення охоплює весь комплекс процедур — від початку досудового розслідування стосовно особи до винесення остаточного рішення. Тим самим під початком досудового розслідування проти конкретної особи, за чинним законодавством України, може розумітися внесення до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення, у тому числі у короткій фабулі витягу з наведеного Реєстру.

Конституційний Суд України у рішенні від 30 вересня 2009 року №23-рп/2099 наголосив, що положення частини 1 статті 59 Конституції треба розуміти як гарантовану державою можливість будь-якій особі вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує. Навіть якщо це право не передбачене законами України чи іншими правовими актами, особа не може бути обмежена в його реалізації.

Відтак, кримінальне процесуальне законодавство виходить з того, що особа, стосовно якої розпочато досудове розслідування, навіть без повідомлення про підозру має право на захист, яке може бути реалізоване шляхом дотримання прав підозрюваного, визначених у статті 42 КПК України. Тобто така особа має право: звертатися з клопотанням про закриття кримінального провадження; звертатися з клопотаннями у порядку статті 220 КПК України; оскаржувати бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк; оскаржувати вироки, ухвалені на підставі угод. Лектор детально, із наведенням прикладів із судової практики, визначив способи реалізації вищезазначених прав.

Сергій Лисенко наголосив, що дійсним та актуальним на сьогодні вже є право іншої особи мати змогу оскаржувати вироки, ухвалені на підставі угод в економічній, податкові та службових сферах. Причому таке право є дійсним, незважаючи на факт відсутності іншої особи серед тих, хто має право подати апеляційну скаргу на вирок, яким затверджено угоду у кримінальному провадженні. Опираючись на позицію Верховного Суду України, лектор зазначив, що особа, яка хоч і не була визнана учасником кримінального провадження, але в судовому рішенні констатувалася її співучасть у вчиненому злочині, або таку особу є можливість ідентифікувати, вправі захищати свої права, свободи та інтереси, яких стосується вирок у даному провадженні, шляхом звернення до апеляційної інстанції з його оскарженням. А отже, є можливість оперативно й активно, користуючись уже дійсними та прямо визначеними у КПК України правами, здійснити всі можливі заходи захисту такої особи ще до етапу набуття офіційного статусу у провадженні.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик