Перевірка судом скарг захисників у порядку статті 303 КПК України — у фокусі уваги слухачів LHS

Блок «Обвинувальний акт. Підготовче засідання» Школи кримінальної практики LHS відкрила лекція Ігоря Свєтлічного, адвоката, третейського судді, магістра міжнародного права. Лектор розповів про перевірку судом скарг захисників у порядку статті 303 Кримінально-процесуального кодексу (КПК) України, які були відхилені на етапі досудового провадження.

«Згідно зі статтею 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом, гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб» — нагадав норму Основного Закону лектор. При цьому він зазначив, що оскарження в непередбачених КПК України випадках можливе з огляду на статтю 55 Конституції України, оскільки в цьому випадку діє принцип «верховенство права».

Також адвокат Свєтлічний звернув увагу слухачів на практику Європейського суду з прав людини і можливість юристів формувати таку позитивну практику.

«Ми зобов’язані використовувати всі можливі способи, спрямовані на захисту нашого клієнта» — нагадав він, переходячи до мети подання скарг у процесі захисту. Зокрема, такі скарги розглядаються в першу чергу як засіб впливу на процес доказування і як засіб захисту порушених прав.

Серед проблемних питань, що виникають при оскарженні, лектор виділив аспект доказування моменту настання дій, рішень чи бездіяльності. Наступний аспект, на який він звернув увагу, — поняття та обчислення розумного строку, передбаченого статтею 28 КПК України.

Пан Свєтлічний нагадав, що рішення, дії чи бездіяльність, які не могли бути предметом досудового оскарження слідчого судді, можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді відповідно до частини 2 статті 303 КПК України. При цьому лектор звернув увагу на те, що в цьому контексті багато залежить від наполегливості, правової позиції адвоката, а також від внутрішнього переконання судді розглядати подібні скарги, оскільки судді не зобов’язані, а «можуть» їх розглядати.

Також він окреслив основні вимоги до скарг, узагальнивши, що скарга повинна бути чіткою, лаконічною та обґрунтованою.

Серед підстав для оскарження Ігор Свєтлічний виокремив дотримання при прийнятті процесуальних рішень вимог КПК України; підстави, які не базуються на доказах, зібраних під час досудового розслідування або коли зібрано недостатньо доказів для прийняття такого рішення. Ще одним питанням є обмеженість можливостей захисту, зокрема, у зборі доказів невинуватості особи.

«Тільки після розгляду скарг по суті у порядку частини 2 статті 303 КПК України повинні вирішуватися інші питання підготовчого судового розгляду, в тому числі про можливість призначення справи до розгляду» — звернув увагу на позицію адвокатів у цій сфері лектор.

Ігор Свєтлічний також порекомендував враховувати, що розгляд різних видів скарг буває довготривалим, рішення може бути прийняте вже після прийняття рішення в рамках кримінального провадження.

«Необхідно використовувати будь-які можливості для оскарження на всіх етапах досудового чи судового слідства» — резюмував лектор.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик