Про особливості оплати праці арбітражного керуючого розповіла Ірина Бурцева

Про оплату роботи арбітражного керуючого та особливості авансування витрат і виплати винагороди розповіла слухачам Legal High School Ірина Бурцева, партнер ЮК PRAVO GARANT, керівник практики реструктуризації та банкрутства. Як практикуючий арбітражний керуючий, вона зазначила, що оплата праці арбітражного керуючого, закріплена у новому Кодексі, передбачена за рахунок авансованих ініціюючим кредитором суми, проте в її практиці не було випадків, коли ця сума авансувалася вчасно.

Лектор проаналізувала складові витрати, пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого, зазначивши, що відповідно до статті 115 Закону про банкрутство грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород. При цьому основна грошова винагорода за виконання повноважень ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні 12 місяців його роботи до відкриття процедури ліквідації банкрута за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора.

На підтвердження цієї тези Ірина Бурцева навела ухвалу Господарського суду Запорізької області від 11 березня 2019 року у справі №908/2010/18. Лектор зазначила, що розмір основної грошової винагороди арбітражному керуючому за виконання повноважень ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень.

Ірина Бурцева наголосила слухачам Legal High School, що, окрім оплати основної та додаткової грошової винагороди, арбітражний керуючий має право на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов’язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов’язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Лектор проаналізувала наявну судову практику у справах, що стосуються встановлення розміру та виплати винагороди арбітражного керуючого.

Резюмуючи викладене, Ірина Бурцева підкреслила, що сплата грошової винагороди та відшкодування витрат здійснюється за рахунок наявних грошових коштів на рахунках або коштів, отриманих від реалізації майна (не заставного). Якщо відсутні грошові кошти на рахунках та не сформована ліквідаційна маса, сплата грошової винагороди відбувається за рахунок кредиторів (пропорційне з кожного). Для відшкодування суми грошової винагороди за рахунок кредиторів обов’язково необхідно подати відповідне клопотання до винесення судом ухвали про припинення провадження у справі.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик