Питання доведення ділової мети у господарських операціях стає ще більш важливим і актуальним — Ірина Ратушинська

Другий день спецкурсу «Новели оподаткування» Школи податкової практики розпочався з лекції Ірини Ратушинської, заступника керівника юридичного департаменту групи компаній MERX, адвоката, яка розповіла слухачам Legal High School про нюанси обґрунтування «ділової мети» в господарських операціях. За її словами, органи ДПС часто відмовляють господарюючим суб’єктам у бюджетному відшкодуванні, блокують податкові накладні та нараховують додаткові податкові зобов’язання на тій підставі, що та чи інша операція, на їхню думку, не має на меті отримання доходу, а головна її мета — отримання податкових вигод.

Лектор проілюструвала цю тезу прикладами реальних кейсів з реєстру судових рішень, які стосувалися визнання ДПС операцій, здійснених без господарської мети. Щоб судова практика у таких справах була на користь платника податків, потрібна ретельна підготовка та обґрунтування наявності у підприємства ділової мети для здійснення таких операцій.

Ірина Ратушинська нагадала визначення термінів «господарська діяльність» та «підприємництво», які містяться в Господарському та Податковому кодексах України, наголосивши, що обидва кодекси метою господарської діяльності підприємства визнають отримання доходу. Отримання доходу як мета господарської діяльності, за словами лектора, кореспондуються з вимогою ПК України щодо наявності ділової мети під час здійснення господарської діяльності. За її словами, наявність ділової мети обов’язково перевіряється податковою під час дослідження господарських операцій.

Визначення терміна «ділова мета» міститься в пункті 14.1.231 ПК України. Це — причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект. Лектор відзначила, що донедавна визначення поняття «економічний ефект» у ПК України не було, тож платники податків у цьому питанні мали керуватися роз’ясненнями ДПС, наявною судовою практикою. З набуттям чинності законом України №466-ІХ узаконено визначення терміна «економічний ефект». Згідно із законом, це приріст або збереження активів платника податків або їх вартості, а також створення умов для такого приросту чи збереження в майбутньому. Принагідно лектор проілюструвала застосування поняття економічного ефекту в судовій практиці.

Говорячи про операції з нерезидентами, Ірина Ратушинська звернула увагу на те, що статтю 140 ПК України доповнено пунктом 140.5.15, яким визначено, що фінансовий результат податкового періоду збільшується на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети. При цьому пункт 14.1.231 ПК України доповнено критеріями, за яких операції з нерезидентами можна вважати позбавленими розумних економічних причин. На думку лектора, головний ризик таких нововведень полягає у відсутності вичерпного переліку ознак ділової мети, що може дозволити податковій службі оцінювати операції на наявність ділової мети на власний розсуд. Вона спрогнозувала посилення контролю з боку податкової за операціями з нерезидентами, навела ряд прикладів з власної практики та дала поради для доведення наявності ділової мети у таких операціях.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик