Реклама є об’єктом авторського права, якщо вона або її окремі елементи є результатом творчої діяльності, переконана Марія Коваль

Блок «Права інтелектуальної власності у сфері реклами» Школи інтелектуальної власності Legal High School відкрила лекцією про рекламу як об’єкт авторського права Марія Коваль, радник Redcliffe Partners, голова практики інтелектуальної власності. Вона розповіла про законодавчі вимоги до реклами та використання об’єктів авторського права (зображення, аудіо-, відеограми, художні твори etc.) у рекламі.

Лектор нагадала визначення поняття «реклама», наведене у відповідному законі України, та зазначила, що реклама є об’єктом авторського права, якщо вона або її окремі елементи є результатом творчої діяльності (є оригінальним), а також якщо вона виражена в об’єктивній формі (письмовій, у формі зображення чи аудіо- або відеозапису), оскільки захистити ідею, не втілену в певну форму неможливо, при цьому захисту підлягає саме форма вираження твору.

Марія Коваль наголосила, що законодавство України не визначає рекламу як самостійний об’єкт авторського права, що є очевидним, адже реклама може поєднувати декілька об’єктів авторського права. Відтак, використання в рекламі об’єктів авторського права та (або) суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право та суміжні права.

Лектор навела вичерпний перелік об’єктів авторського та суміжного права, підкресливши, що в доказуванні авторського права є презумпція авторства: за відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора). Вона вказала на докази, пов’язані з авторством твору, та відзначила, що вони досліджуються лише у разі, якщо авторство особи на твір оскаржується або заперечується.

Говорячи про авторське право в рекламі, лектор навела перелік об’єктів такого права, що найчастіше використовуються в рекламі, та на прикладі реального кейсу розповіла про судовий захист авторського права в рекламі. Вона звернула увагу про відчужувані (майнові) та невідчужувані (немайнові) авторські права та вказала на спосіб використання творів у сфері реклами.

Марія Коваль проаналізувала вимоги чинного законодавства у сфері реклами, зазначивши про існуючі загальні заборони та заборони, що стосуються авторського права.

Лектор дала поради слухачам Legal High School щодо того, як законно використовувати об’єкти авторського права, а також розповіла про відповідальність за їх порушення та факти, що потребують доведення у разі звернення до суду. Вона навела алгоритм розрахунку матеріальної шкоди від порушення авторських прав і вказала на відмінність між збитками та упущеною вигодою.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик