Реструктуризація — це завжди часткова поступка боржнику в обмін на додаткові вигоди для банку, впевнений Олександр Ярецький

Особливості реструктуризації проблемної заборгованості за українським законодавством — тема лекції у Legal High School Олександра Ярецького, начальника юридичного управління АТ «Банк Кредит Дніпро». Він нагадав слухачам нормативну базу, якою визначаються умови реструктуризації, зокрема Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України (постанова правління НБУ від 18 липня 2019 року № 97).

За словами лектора, реструктуризація — це комплекс заходів, який передбачає зміну умов кредитного договору у зв’язку з наявними або можливими фінансовими труднощами боржника з метою створення сприятливих умов для виконання ним зобов’язань за цим кредитним договором. Як приклад він навів варіанти проведення реструктуризації, зокрема такі:

— зміна валюти виконання зобов’язання за кредитним договором;

— зміна графіка погашення заборгованості (строків, у тому числі кінцевого терміну, та сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісій) за кредитним договором;

— зменшення розміру процентної ставки, комісій за кредитним договором;

— інші варіанти, у тому числі прощення частини основного боргу, нарахованих процентів/комісій, скасування (повністю або частково) нарахованих фінансових санкцій (штрафів, пені, неустойки) за несвоєчасне виконання зобов’язань за кредитним договором.

Олександр Ярецький підкреслив, що реструктуризація в деяких випадках поєднується з перекредитуванням позичальника/пов’язаних осіб, зміною структури забезпечення, консолідацією боргів за різними продуктами/позичальниками в межах однієї групи. Реструктуризація — це завжди часткова поступка боржнику в обмін на додаткові вигоди для банку, наголосив він.

Говорячи про організаційні питання проведення реструктуризації, лектор виділив такі стадії підготовки та проведення реструктуризації: підготовча, власне проведення переговорів, оформлення результатів та постконтроль.

За словами лектора, принципи управління проблемними активами полягають в економічній доцільності, пріоритетності, своєчасності, структурованості, адекватності, усебічності та комплексності, ефективності, моніторингу.

Лектор окреслив схему взаємодії між підрозділами банку в процесі роботи з проблемними активами та наголосив, що банк організовує процес управління проблемними активами, який охоплює всі організаційні рівні банку, визначає чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень між усіма його суб’єктами, а також їх відповідальність згідно з таким розподілом, забезпечує порядок їх взаємодії та звітування.

За словами Олександра Ярецького, реструктуризація є основним інструментом врегулювання проблемної заборгованості нарівні з примусовим стягненням, але має значні переваги в частині строків її проведення та витрат банку, а тому банки мають володіти всіма її варіантами, застосовувати у своїй діяльності на рівні із стандартними продуктами.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик