Розширення прав кредиторів, зокрема забезпечених, має сприятливо вплинути не тільки на процедуру банкрутства, а й загалом на інвестиційний клімат в Україні — Віталій Черепаха

Забезпечений кредитор: привілейований статус чи сторона без права голосу — у цьому питанні слухачам Legal High School допомагав розібратися Віталій Черепаха, президент ГО «Реєстраційна палата України», а свого часу — наймолодший у державі керівник територіального органу з питань банкрутства.

Він зазначив, що Кодекс України з процедур банкрутства називають прокредиторським, тобто таким, який стоїть на захисті переважно прав та інтересів кредиторів, однак головною метою реформи є підвищення рівня стягнення на користь кредиторів, зменшення видатків на процедуру та зменшення строків тривалості процедур банкрутства, ну і, звісно, шанс відновити платоспроможність боржника.

Лектор зазначив, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Особливу увагу в Кодексі приділено захисту прав саме забезпечених кредиторів, значну частину яких складають фінансові установи. «Розширення прав кредиторів, зокрема забезпечених, має сприятливо вплинути не тільки на процедуру банкрутства, а й загалом на інвестиційний клімат в Україні», — наголосив лектор.

Забезпечені кредитори тепер мають право ініціювати справу про банкрутство, отримали статус сторони у справі про банкрутство, а разом із цим — можливість оскаржувати угоди боржника та інші способи впливати на хід провадження у справі про банкрутство боржника.

Водночас кредитор може бути нарешті офіційно «два в одному»: і конкурсним, і тим самим «привілейованим», вимоги якого залишаються забезпеченими заставою навіть у процедурах банкрутства. Він у змозі голосувати в межах вимог поза іпотекою і погоджувати чи коригувати продаж заставного майна.

Віталій Черепаха детально описав алгоритм процедури санації боржника та роль комітету кредиторів і арбітражного керуючого у цьому процесі, проаналізував процедуру погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, передбачену Кодексом про банкрутство, ну і, звісно, наприкінці відбулася плідна дискусія зі слухачами з розбором перших кейсів за новим законодавством.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик