Школа з реструктуризації та банкрутства
11.06.2018
БЦ Леонардо, м. Київ, вул. Володимирська, 52/17
Викладачі
Програма навчання за 2019 рік
10:00-11:00
Молчанов Антон, керівник практики банкрутства АО Arzinger
Тема заняття: Порядок дій боржника, який бажає зберегти бізнес
11:15-12:15
Бірюков Олександр, науковий радник Юридичної групи LCF, д.ю.н.
Тема заняття: Загальні положення про банкрутство фізичних осіб
12:30-13:30
Ніколаєв Ігор, юридичний радник Центру комерційного права, к.ю.н.
Тема заняття: Обов'язки боржника у процедурі банкрутства. Відповідальність за банкрутство. Ризики для подальшої господарської діяльності
10:00-11:00
Хорунжий Юліан, старший партнер Ario Law Firm
Тема заняття: Зниження порогу для ініціювання процедури банкрутства: спрощення чи додатковий ризик зловживання
11:15-12:15
Філатов Владислав, керівник експертної групи з банкрутства Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів Міністерства юстиції України
Тема заняття: Участь кредиторів у відновленні платоспроможності боржника
10:00-11:00
Кізленко Вадим, адвокат ЮФ «Ілляшев та Партнери», арбітражний керуючий
Тема заняття: Формування комітету кредиторів. Аудит вимог. Строки
11:15-12:15
Поліщук Володимир, суддя господарського суду
Тема заняття: Черговість вимог до боржника. Вимоги поза чергою. Покриття витрат.
12:30-13:30
Удовиченко Олександр, радник АО ADER HABER, екс-суддя ВГСУ
Тема заняття: Додаткові гарантії для заставних кредиторів. Право на отримання майна боржника в натурі
14:00-15:00
Моісеєв Юрій, директор департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України
Тема заняття: Доступ кредиторів до інформації про фінансовий стан боржника. Забезпечення права
10:00-11:00
Хорунжий Юліан, старший партнер Ario Law Firm
Тема заняття: Вибір арбітражного керуючого. Підзвітність та взаємодія з комітетом кредиторів
11:15-12:15
Бурцева Ірина, партнер ЮК PRAVO GARANT, керівник практики реструктуризації та банкрутства
Тема заняття: Права та обов'язки арбітражного керуючого на різних стадіях провадження у справі про банкрутство
12:30-13:30
Вишньов Віктор, генеральний директор ДП «СЕТАМ»
Тема заняття: Інформаційна відкритість. Електронні інструменти для покращення ефективності процедур реалізації майна боржника
14:00-15:00
Поліщук Володимир, суддя господарського суду
Тема заняття: Повноваження суду на початкових стадіях провадження у справі про банкрутство. Підстави для відкриття та відмови у відкритті справи
15:15-16:15
В'язовченко Анатолій, голова Національної професійної спілки арбітражних керуючих України
Тема заняття: Забезпечення вимог і виконання зобов'язань
16:30-17:30
Данилова Мальвіна, суддя Господарського суду м. Києва
Тема заняття: Судовий контроль за діяльністю комітету кредиторів та арбітражного керуючого. Спонукання судом сторін до пошуку компромісу
10:00-11:00
Бірюков Олександр, науковий радник Юридичної групи LCF, д.ю.н.
Тема заняття: Підстави для банкрутства фізичної особи. Ініціювання питання перед судом. Юрисдикція
11:15-12:15
Бірюков Олександр, науковий радник Юридичної групи LCF, д.ю.н.
Тема заняття: Обставини, що виключають банкрутство фізичної особи, попри наявність боргу
12:30-13:30
В'язовченко Анатолій, голова Національної професійної спілки арбітражних керуючих України
Тема заняття: Обмеження щодо використання процедури неплатоспроможності до боржника — фізичної особи
14:00-15:00
Кізленко Вадим, адвокат ЮФ «Ілляшев та Партнери», арбітражний керуючий
Тема заняття: Забезпечення у справах про банкрутство фізичної особи
10:00-11:00
Моісеєв Юрій, директор департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України
Тема заняття: Правовий статус арбітражного керуючого у справах про банкрутство фізичної особи
11:15-12:15
Бурцева Ірина, партнер ЮК PRAVO GARANT, керівник практики реструктуризації та банкрутства
Тема заняття: Оплата роботи арбітражного керуючого. Особливості авансування витрат та виплати винагороди
12:30-13:30
Буняк Валерій, керуючий партнер BSB Partners, адвокат
Тема заняття: Питання доступу до особистих речей банкрута та персональних даних його та його близьких. Нюанси забезпечення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини у справах про банкрутство
10:00-11:00
Ніколаєв Ігор, юридичний радник Центру комерційного права, к.ю.н.
Тема заняття: Права арбітражного керуючого з управління майном боржника — фізичної особи. Встановлення та розшук активів
11:15-12:15
Лецкан Вячеслав, арбітражний керуючий, голова ради Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих «Асоціація антикризового менеджменту»
Тема заняття: Доступ до рахунків, заробітної плати та інших доходів боржника. Можливості контролювати видатки
12:30-13:30
Лецкан Вячеслав, арбітражний керуючий, голова ради Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих «Асоціація антикризового менеджменту»
Тема заняття: Розпорядження нерухомістю та корпоративними правами фізичної особи — боржника
10:00-11:00
Кренець Олександр, радник ЮФ EVRIS
Тема заняття: Кредитори фізичної особи: аудит та облік вимог. Забезпечені кредитори // Погашення заборгованості перед кредиторами. Списання боргів. Наслідки застосування процедур неплатоспроможності для фізичної особи
11:15-12:15
Донков Сергій, радник ЮФ Evris, член дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, віце-президент ВГО «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу»
Тема заняття: Черговість задоволення вимог кредиторів фізичної особи
12:30-13:30
Деяк Ярослав, начальник відділу претензійно-позовної роботи ДП «СЕТАМ»
Тема заняття: Особливості реалізації майна боржника — фізичної особи. Мінімізація ризиків подальшого оскарження
10:00-11:00
Бандуристий Руслан, арбітражний керуючий
Тема заняття: Вимоги до особи, яка претендує на отримання статусу арбітражного керуючого. Обмеження та сумісництво
11:15-12:15
Моісеєв Юрій, директор департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України
Тема заняття: Конкурсна комісія арбітражних керуючих. Функція Міністерства юстиції у процедурі допуску до професії
12:30-13:30
Ніколаєв Ігор, юридичний радник Центру комерційного права, к.ю.н.
Тема заняття: Функції, які може виконувати арбітражний керуючий. Головний і незалежний чи представник кредиторів?
13:45-14:45
Хорунжий Юліан, старший партнер Ario Law Firm
Тема заняття: Права та гарантії діяльності арбітражних керуючих
11:00-12:00
Сербін Ірина, партнер Ario Law Firm, арбітражний керуючий
Тема заняття: Case study: приклади максимально ефективних банкрутств
12:15-13:15
В'язовченко Анатолій, голова Національної професійної спілки арбітражних керуючих України
Тема заняття: Страхування професійної діяльності арбітражних керуючих. Ефективні програми. Страхові випадки
13:30-14:30
Бурцева Ірина, партнер ЮК PRAVO GARANT, керівник практики реструктуризації та банкрутства
Тема заняття: Секрети ефективного розшуку майна та активів боржника
10:00-11:00
Черепаха Віталій, президент ГО «Реєстраційна палата України», голова комітету Громадської ради при Міністерстві юстиції України
Тема заняття: Між трьох вогнів: органи, організації та особи, які контролюють діяльність арбітражного керуючого
11:15-12:15
Донков Сергій, радник ЮФ Evris, член дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, віце-президент ВГО «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу»
Тема заняття: Функція контролю СРО за діяльністю арбітражних керуючих та дотриманням ними професійної етики
12:30-13:30
Філатов Владислав, керівник експертної групи з банкрутства Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів Міністерства юстиції України
Тема заняття: Підстави та процедура притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності
10:00-11:00
Донков Сергій, радник ЮФ Evris, член дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, віце-президент ВГО «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу»
Тема заняття: Повноваження та функції саморегулівної організації арбітражних керуючих. Фінансове забезпечення діяльності
11:15-12:15
Бірюков Олександр, науковий радник Юридичної групи LCF, д.ю.н.
Тема заняття: Порядок створення саморегулівної організації арбітражних керуючих та функціонування інших органів арбітражного самоврядування. Вирішення спорів
12:30-13:00
Моісеєв Юрій, директор департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України
Тема заняття: Реєстр арбітражних керуючих. Технічні та юридичні питання
10:00-11:00
Тема заняття: Інструменти відновлення платоспроможності боржника без звернення до суду із заявою про банкрутство
11:15-12:15
Тема заняття: Аудит зобов’язань банкрута. Ефективна робота зі списання застарілих заборгованостей та штрафних санкцій. Досвід тих, хто вижив
12:30-13:30
Тема заняття: Особливості досудової санації державних підприємств
10:00-11:00
Тема заняття: Підготовка плану санації боржника: технічні питання та поради досвідчених арбітражних керуючих
11:15-12:15
Тема заняття: Судові ухвали, спрямовані на забезпечення виконання плану санації. Правила накладення арештів на майно та рахунки боржника
12:30-13:00
Тема заняття: Підстави та наслідки дострокового припинення санації боржника. Затвердження звіту керуючого санацією
10:00-11:00
Кізленко Вадим, адвокат ЮФ «Ілляшев та Партнери», арбітражний керуючий
Тема заняття: Черговість погашення заборгованості перед кредиторами у рамках процедури санації. Права кредиторів отримання задоволення своїх вимог іншим способом
11:15-12:15
Тема заняття: Особливості статусу забезпечених кредиторів у процедурах відновлення платоспроможності боржника
12:30-13:30
Тема заняття: Реальні справи, що завершилися відновленням платоспроможності боржника, — досвід професіоналів
10:00-11:00
Кізленко Вадим, адвокат ЮФ «Ілляшев та Партнери», арбітражний керуючий
Тема заняття: План реструктуризації боргів боржника: вимоги та обов’язкові умови. Порядок визначення обсягу боргу та черговість задоволення вимог
11:15-12:15
Тема заняття: Задоволення вимог, що не підлягають реструктуризації, боржником, щодо якого погоджено план реструктуризації. Забезпечення права вимоги третіх осіб
12:30-13:30
Бурцева Ірина, партнер ЮК PRAVO GARANT, керівник практики реструктуризації та банкрутства
Тема заняття: Керуючий реструктуризацією у процесі виконання плану реструктуризації
10:00-11:00
Тема заняття: Підстави для відмови у затвердженні плану реструктуризації судом. Судова практика щодо позитивного вирішення питання про затвердження плану реструктуризації
11:15-12:15
Тема заняття: Наслідки невиконання або порушення плану реструктуризації. Порядок повернення до розгляду справи про банкрутство у загальному порядку
12:30-13:30
Тема заняття: Оскарження рішень суду першої інстанції та його наслідки для реалізації процедур реструктуризації та санації боржників
10:00-11:00
Тема заняття: Ініціювання питання про банкрутство: підстави, порядок дій, оголошення тощо
11:15-12:15
Євстігнєєв Андрій, член Центральної виборчої комісії, к.ю.н., доцент кафедри екологічного права юридичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка
Тема заняття: Ухвала суду про відкриття справи про банкрутство. Вимоги. Судова практика оскарження
10:00-11:00
Тема заняття: Особливості банкрутства державних компаній. Участь Фонду державного майна у процедурах банкрутства
11:15-12:15
Тема заняття: Банкрутство банків: процедурні питання
12:30-13:30
Тема заняття: Наслідки подальшого визнання протиправними рішень НБУ, які стали підставою для банкрутства банка. Відшкодування шкоди
10:00-11:00
Тема заняття: Рішення суду у справах про банкрутство. Підстави для визнання боржника банкрутом
11:15-12:15
Євстігнєєв Андрій, член Центральної виборчої комісії, к.ю.н., доцент кафедри екологічного права юридичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка
Тема заняття: Оскарження рішень у справах про банкрутство. Підстави. Межі перегляду
12:30-13:30
Бурцева Ірина, партнер ЮК PRAVO GARANT, керівник практики реструктуризації та банкрутства
Тема заняття: Презумпція повноти дій арбітражного керуючого у практиці Верховного Суду
10:00-11:00
Тема заняття: Наслідки скасування рішення про визнання боржника банкрутом
11:15-12:15
Тема заняття: Case study: організація ліквідації боржника, визнаного банкрутом
12:30-13:30
Тема заняття: Відповідальність керівників, засновників та бенефіціарів за доведення суб’єкта господарювання до банкрутства. Позиція Верховного Суду
10:00-11:00
Тема заняття: Перші кроки після ухвалення рішення про банкрутство боржника
11:15-12:15
Тема заняття: Формування ліквідаційного балансу боржника. Секрети виявлення надійно схованого
12:30-13:30
Бурцева Ірина, партнер ЮК PRAVO GARANT, керівник практики реструктуризації та банкрутства
Тема заняття: Практика застосування наслідків нікчемності правочинів у справах про банкрутство. Оспорювання договорів, укладених проти інтересів боржника
10:00-11:00
Тема заняття: Майно та активи, за рахунок яких може бути погашено заборгованість перед кредиторами. Практика погашення боргів у натурі
11:15-12:15
Тема заняття: Розшук майна боржника, можливість залучення компетентних органів та суду
12:30-13:30
Тема заняття: Повернення майна вибулого проти волі або проти інтересів боржника. Перспективи у процедурі банкрутства
10:00-11:00
Тема заняття: Визначення пріоритетності вимог кількох забезпечених кредиторів. Судові спори щодо першочерговості погашення
11:15-12:15
Тема заняття: Поради арбітражного керуючого: як організувати ідентифікацію кредиторів-робітників та їхніх нащадків
12:30-13:30
Тема заняття: Case study: як провести ліквідацію, погасивши всі борги
10:00-11:00
Тема заняття: Організація аукціону з продажу майна боржника. Продаж виокремлених активів. Визначення ціни продажу
11:15-12:15
Тема заняття: Інформаційний супровід організації аукціонів. Інструменти для залучення широкого кола покупців
12:30-13:30
Тема заняття: Технічні рішення для прозорості процедури реалізації майна. Вибір майданчика та фіксація дій
10:00-11:00
Тема заняття: Судова практика оскарження результатів торгів з підстав дискримінаційних умов для учасників
11:15-12:15
Тема заняття: Позиція Верховного Суду щодо встановлення строків у процесі торгів: час на подання заявок, можливості пониження чи підвищення ціни на 1 грн тощо
12:30-13:30
Тема заняття: Відмова покупця від укладання угоди. Наслідки для ліквідаційної процедури
Партнери
Медіа-партнери
Місце проведення
БЦ Леонардо, м. Київ, вул. Володимирська, 52/17
Поділитися в соц. мережах
МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів і адвокатів