«Сторони повинні наводити не власну суб’єктивну думку, а конкретні факти, на які вони посилаються і на підставі яких роблять свої правові висновки», — наголосила заступник голови МКАС при ТПП України Людмила Винокурова

Про аспекти доказування за Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України слухачам Legal High School розповіла заступник голови МКАС при ТПП України Людмила Винокурова.

«Незважаючи на специфіку правової природи міжнародного комерційного арбітражу, необхідно обов’язково враховувати, що арбітраж, як і державні суди, в першу чергу захищає порушені або оспорені цивільні права, а саме — розглядаючи справу по суті», — підкреслила Людмила Винокурова.

Лектор наголосила, що перевагами арбітражного розгляду є оперативність і гнучкість процесу, а також можливість його адаптувати за домовленістю сторін для конкретного спору.

За словами пані Винокурової, актуальним залишається таке питання: що ж є важливішим — дотримання принципу змагальності або ж досягнення абсолютної істини і чи потрібно шукати «золоту середину». Лектор відзначила, що з цими питаннями пов’язана доктрина «несподіваного арбітражного рішення», яка використовується деякими зарубіжними судами, і певні її положення будуть корисними також для правової системи України. Таким питанням є розподіл тягаря доведення. Доктрина зводиться до того, що арбітражне рішення не повинно бути несподіваним для сторін.

Третейський розгляд є змагальною процедурою, тому в цілому залежить від доведення. Мета надання доказів, у першу чергу, сприяти арбітрам у прийнятті рішень як у питаннях факту, так і в питаннях права; ініціатива з надання доказів, безумовно, належить сторонам. «Але при цьому обов’язково необхідно враховувати, що сторони повинні наводити не власну суб’єктивну думку, а конкретні факти, на які вони посилаються і на підставі яких роблять свої правові висновки. Хоча, як свідчить практика, в позовних заявах і під час усного розгляду справи представники сторін вибудовують свої позиції захисту або нападу на підставі власних емоцій, а не на підставі тих фактів, які самі вказують. І одразу ж формується таке враження: якщо сторона переходить на емоції, то, напевно, у неї недостатньо фактів для нападу або захисту», — підкреслила Людмила Винокурова.

Перша проблема, що виникає в процесі доведення в арбітражі, за словами лектора, полягає в тому, що більшість джерел не описують процедуру доведення, перевага і повноваження по суті передаються арбітражу. Друга проблема — різні підходи (традиції) щодо процедури доказування, щодо статусу окремих доказів. А третя проблема стосується віднесення правового регулювання тих чи інших аспектів регулювання процедури до норм процесуального або норм матеріального права.

Також лектор звернула увагу на те, що з 1 січня 2018 року МКАС при ТПП України працює за новим Регламентом. При цьому триває робота над його удосконаленням, з урахуванням тенденцій, у світлі міжнародного комерційного арбітражу. Зокрема, оцінюється питання про впровадження гібридних процедур, окремих регламентів, які дозволять врегулювати специфіку певних категорій спорів.

 

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик