Сербін Ірина

Сербін

партнер Ario Law Firm, арбітражний керуючий

Ортинська Марія

керуюча партнерка IPStyle, патентна повірена України, адвокат

Порайко Андрій

партнер практики вирішення спорів ЮК EVERLEGAL, к.н.держ.упр.

Кот Олексій

д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заступник голови робочої групи з…

Єсауленко Вікторія

директор з маркетингу Asters
МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик