Швецова Лариса

Швецова

член Вищої ради правосуддя

Селякова Наталія

партнер київського офісу Dentons

Боровик Андрій

заступник голови Секретаріату фінансової реструктуризації

Кацер Юрій

директор, керівник юридичного департаменту KPMG Law

Кузнєцова Наталія Семенівна

дійсний член (академік) НАПН України, віце-президент НАПрН України- керівник Київського…
МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів і адвокатів