Тривале виконавче провадження дає підстави для відшкодування моральної шкоди — Вадим Барановський

Судова практика стягнення з виконавчої служби моральної шкоди, завданої невиконанням або неналежним виконанням судового рішення, — тема лекції Вадима Барановського, радника, керівника відділу стягнення заборгованості ЮФ EVERLEGAL. Він зазначив, що виконавче провадження наразі здійснюється без чітко визначених строків.

Лектор наголосив та тому, що є спеціальні підстави відповідальності за шкоду, завдану незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади. Особливості суб’єктного складу заподіяної шкоди він проілюстрував на підставі пункту 28 рішення ЄСПЛ від 11 грудня 2008 року у справі «Антонюк проти України». При цьому тривале виконавче провадження дає підстави для відшкодування моральної шкоди (пункт 100 рішення ЄСПЛ від 15 жовтня 2009 року у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» тощо).

За словами Вадима Барановського, постановою ВСУ від 19 червня 2018 року у справі №910/23967/16, пунктом 28 постанови пленуму ВССУ «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах» від 7 лютого 2014 року №6 підкреслено важливість визначення Держави Україна як належного відповідача та Державної казначейської служби України співвідповідачем як фактор унеможливлення ймовірної відмови у задоволенні позову.

Лектор наголосив на важливості наявності передбачених законом підстав для відшкодування позивачу заданої діями відповідача (органом державної виконавчої служби) моральної шкоди відповідно до пункту 5 постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року №4, необхідність встановлення факту наявності завданої моральної шкоди позивачу, яка полягала у моральних стражданнях у зв’язку з тривалим невиконанням судового рішення. Він проілюстрував цю тезу прикладами судової практики.

Вадим Барановський підкреслив, що визначення розміру відшкодування моральної шкоди відбувається на підставі пункту 9 постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року №4.

На прикладі рішення ЄСПЛ у справі «Станков проти Болгарії» від 12 липня 2007 року лектор проілюстрував важливість доказування характеру та обсягу заподіяних позивачеві моральних страждань.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик