У господарському процесі дуже рідко використовується такий вид доказу, як письмове опитування учасників справи, — Андрій Іванів

Доказування в господарському процесі та остання судова практика з цього питання — такою була тема лекції Андрія Іваніва, радника EQUITY. Він нагадав слухачам Legal High School сутність доказування, наголосивши, що це активна діяльність як предметного, так і процесуального змісту з метою підтвердження або спростування обставин, на які посилається сторона або інший учасник справи. При цьому засобами доказування можуть бути письмові, речові та електронні докази, висновки експертів і показання свідків. Відповідно до вимог статті 74 ГПК України обов’язок доказування покладається на сторону, яка посилається на певні вимоги або заперечення. Лектор наголосив, що суд може перекласти тягар доказування на іншу сторону у випадку, якщо учасник справи посилається на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події. У такому разі суд може зобов’язати такого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події.

Андрій Іванів особливо відзначив, що хоча зазвичай у господарському процесі суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, у випадку, коли суд має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконання обов’язків щодо доказів, суд може витребувати документи на підставі частини 4 статті 74 ГПК України. Такими документами можуть бути виписки з банківських установ та актів прийому-передачі, матеріали реєстраційних справ органів Мін’юсту тощо. Лектор звернув увагу слухачів Legal High School на те, що змінами у законодавстві 17 жовтня 2019 року у господарський процес запроваджено стандарт доказування «вірогідність доказів», який передбачає співставлення судом доказів, які надає позивач і відповідач. При цьому він послався на постанову ВС КГС, в якій зазначено, що стандарти доказування — це спеціальні правила, якими суд має керуватися при вирішенні справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою.

Аналізуючи вектори змін судової практики в аспекті доказування, лектор зауважив, що наразі вона лише формується у розрізі нових правил та стандартів доказування. Також він відзначив лояльність судів до порушення процесуального порядку, схильність до розвитку змагальності процесу, розширення звільнення від доказування та формування квазідоказів у вигляді дотичних правових доктрин.

Андрій Іванів нагадав слухачам Legal High School правила подачі доказів сторонами, а також порядок їх витребування судом. Окремо він роз’яснив аспекти практичного застосування такого доказу, як показання свідків, — як форму їх фіксації, так і вимоги до такої заяви. При цьому він наголосив, що свідки можуть бути викликані як за ініціативою суду, так і за ініціативою сторони, а особиста зацікавленість свідка у результаті розгляду справи не робить його показання недопустимим доказом. За словами лектора, у господарському процесі дуже рідко використовується такий вид доказу, як письмове опитування учасників справи, відтак, він дав рекомендації стосовно практичного застосування цього доказу.

Окремо розглядалося питання звільнення від доказування внаслідок преюдиційності обставин справи. Принагідно лектор вказав на визначення преюдиційних обставин та, посилаючись на постанову ВС КГС, наголосив, що преюдицію утворюють лише ті обставини, які безпосередньо досліджувалися і встановлювалися судом, що знайшло відображення у мотивувальній частині судового акта.

Даючи слухачам Legal High School рекомендації стосовно формування стратегії доказування, Андрій Іванів наголосив на дотриманні процесуального моменту та строків подання доказів, поданні доказів з обґрунтуванням поновлення строків, формуванні та розширенні засобів доказування, а також на дотриманні принципу вірогідності доказів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x
()
x
Кошик