«У контексті різниці між Правилами ІВА і Празькими правилами необхідно завчасно розраховувати, наскільки отримання документів від іншої сторони є критичним для вашої справи», — наголосив радник ЮФ Integrites Сергій Уваров

У рамках модуля Legal High School «Доведення в міжнародному арбітражі» радник ЮФ Integrites Сергій Уваров провів порівняльний аналіз Правил ІВА та Празькими правилами у контексті доведення.

За словами лектора, таке важливе питання, як доведення, в арбітражному законодавстві врегульоване дуже скупо. Наприклад, стаття 19 Типового закону ЮНСІТРАЛ регулює практично всю арбітражну процедуру. Що стосується доведення, то зазначена стаття передбачає, що повноваження, надані третейському суду, включають повноваження на визначення допустимості, належності, суттєвості та значущості будь-якого доказу. «І це невипадково, оскільки і автори Закону ЮНСІТРАЛ, і користувачі арбітражних послуг розглядають гнучкість і незарегульованість арбітражної процедури як важливу перевагу арбітражного провадження», — підкреслив Сергій Уваров.

Лектор звернув увагу на те, що характерною рисою більшості законів про арбітраж (і арбітражні регламенти) є дуже узагальнене регулювання питань подання доказів і їх оцінки арбітрами. Таким чином, забезпечується максимальна гнучкість арбітражу як механізму вирішення спорів — як для користувачів арбітражних послуг, так і для арбітрів. Відсутність жорсткого регулювання необхідна не тільки для забезпечення ефективності арбітражного розгляду для кожної конкретної справи, а й для забезпечення безпеки арбітражних рішень від недобросовісних спроб їх скасувати. При цьому замість жорсткого регулювання є норми «м’якого права» (soft law), якими арбітри і сторони можуть керуватися.

Зокрема, Правила ІВА, які були прийняті у 1989 році (останнє оновлення — 2010 рік), перш за все, регулюють процедурні питання подання доказів сторонами, а також те, як арбітри мають розпоряджатися своїми повноваженнями з отримання доказів для забезпечення ефективного розгляду. Їх основна мета — сформулювати компромісний звід правил, який буде прийнятний як для сторін із країн англосаксонського права, так і з країн континентального права. Ці правила достатньо докладні, надзвичайно гнучкі і залишають значний простір для керування процесом арбітрами.

У той же час, отримавши широке визнання, Правила ІВА є фактично безальтернативними. І хоча вони містять компроміс між англосаксонською і континентальною правовими традиціями, на думку деяких користувачів, вони все ж тяжіють до першої.

Празькі правила були прийняті у 2018 році. Їх сфера регулювання ширша, оскільки вони регулюють принципи ефективної організації арбітражного процесу, а не тільки питання доведення. Відверто декларують, що вони тяжіють до континентальної правової традиції і перш за все призначені для сторін, кожна з яких походить із країн континентального права, але при цьому можуть застосовуватися і в інших справах, в яких це доцільно. Їх ключова ідея — надання арбітрам можливості активніше вести арбітражний розгляд у більш інквізиційний формі. При цьому вони також є досить гнучкими.

За словами Сергія Уварова, відмінною рисою Правил ІВА і Празьких правил в аспекті документальних доказів і можливості їх витребування є те, що перші презюмують, що кожна сторона має таку можливість, причому як конкретні документи, так і категорії документів, а згідно з Празькими правилами сторона повинна отримати дозвіл трибуналу на витребування документів. «Таким чином, необхідно завчасно розраховувати, наскільки отримання документів від іншої сторони є критичним для вашої справи», — звернув увагу Сергій Уваров.

Що стосується показань свідків, то, за словами лектора, Празькі правила мають на меті обмежити їх використання (у справах, в яких для цього об’єктивно немає необхідності). Відповідно вони можуть бути не найкращим варіантом для справ, які значною мірою ґрунтуються на свідченнях свідків. Юридичному раднику необхідно ще на самому початку справи чітко розуміти стратегію у справі і докази, на яких вибудовуватиметься справа.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик