«Адвокат має бути розумнішим за закон і використовувати його обмеження для досягнення своїх інтересів», — наголосив Андрій Циганков

Про конфлікт інтересів у діяльності адвоката, а також нюанси його визначення та підстави для відповідальності йшлося під час лекції у Legal High School адвоката Андрія Циганкова. Він повідомив, що держава на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики визначила права і обмеження адвокатської діяльності. За його словами, майстерність адвоката полягає в тому, щоб ці обмеження покласти в основу захисту свого клієнта.

Конфлікт інтересів і є саме таким обмеженням. Національна асоціація адвокатів України та Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури достатньо серйозну увагу приділяють реалізації цього профільного закону і Правил адвокатської етики, вирішуючи питання конфлікту інтересів. Лектор навів рішення ВКДК від 4 жовтня 2019 року, в якому надано правове обґрунтування необхідності для адвоката враховувати принцип, коли його діяльність не повинна породжувати необхідність застосування до нього обмежень щодо виникнення конфлікту інтересів, і наводяться характерні приклади виникнення та відсутності конфлікту інтересів. Він порадив слухачам Legal High School ознайомитися з цим рішенням та застосовувати його положення для захисту як своїх інтересів, так і інтересів своїх клієнтів.

У частині 1 статті 4 профільного Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначено, що адвокат повинен здійснювати свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникати конфлікту інтересів. «Адвокат має бути розумнішим за закон і використовувати його обмеження для досягнення своїх інтересів», — наголосив Андрій Циганков.

На його думку, найбільш детально питання конфлікту інтересів викладене у статті 9 Правил адвокатської етики, відповідно до якої конфлікт інтересів є недопустимим та дається таке його визначення: під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

За словами лектора, основним особистим інтересом адвоката є досягнення максимального результату для свого клієнта шляхом застосування своїх знань та досвіду, а професійним — отримання максимально можливого результату для клієнта та відповідного гонорару. На його думку, має бути преюдиція професійних інтересів над особистими. Тому ще під час першої зустрічі з клієнтом адвокат повинен вирішити, чи не зачіпає його особисті інтереси справа клієнта.

Ще одним напрямом конфлікту інтересів є неможливість з боку адвоката в повній мірі реалізувати свої професійні права, наприклад, подавати апеляцію чи скаргу на дії прокурора, з яким він має особисті приязні стосунки. За умови таких підстав адвокат повинен відмовитися від укладання договору про надання правових послуг. При цьому лектор наголосив, що саме адвокат може визначати наявність чи відсутність у нього конфлікту інтересів, оскільки наявність такого конфлікту може призвести до необхідності повернення отриманого гонорару.

Андрій Циганков навів приклади типових конфліктів інтересів у різноманітних видах справ та зазначив, що адвокат певним чином може використати конфлікт інтересів для побудови стратегії захисту клієнта.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик