Адвокат уже своїм зовнішнім виглядом повинен викликати повагу до професії — Володимир Поліщук

Дотриманню Правил адвокатської етики за практикою дисциплінарних комісій була присвячена лекція «Адвокатська етика (через призму практики ВКДКА 2019–2020 років)» Володимира Поліщука, голови КДКА Київської області, у рамках Загального курсу підвищення кваліфікації адвоката Legal High School.

Лектор нагадав повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів та Вищої КДКА і зауважив, що Правила адвокатської етики мають важливе значення для діяльності адвокатів, а їх дотримання є передумовою належного надання правничої допомоги. При цьому ПАЕ поширюються на всіх адвокатів, їхніх помічників, стажистів та інших працівників у трудових відносинах з адвокатами, адвокатськими бюро та об’єднаннями, включно з адвокатами іноземних держав, включених у реєстр, адвокатами, дія свідоцтва котрих зупинена.

Володимир Поліщук відзначив основні принципи адвокатської діяльності за ПАЕ:

— свобода та незалежність під час здійснення адвокатської діяльності. Це означає відсутність впливу навіть з боку клієнта, якщо клієнт вимагає від адвоката вчинення протиправних дій;

— дотримання законності — адвокат не повинен надавати клієнтові порад, які сприятимуть вчиненню правопорушень. Він має роз’яснити важливість дотримання законності, а якщо клієнт наполягає на своєму алгоритмі дій — відмовитися від надання йому допомоги відповідно до Закону;

— пріоритет інтересу клієнта — клієнт повинен бути впевненим, що його інтереси в пріоритеті для адвоката. Відповідно діяти адвокат повинен і перед судом, щоб не шкодити інтересам клієнта;

— уникнення конфлікту інтересів — неприпустимість суперечності інтересів існуючих, колишніх клієнтів та інтересів самого адвоката;

— конфіденційність — є необхідною умовою і щонайважливіше передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких неможливо надати якісно правничу допомогу, будь-яка інформація отримана від клієнта є конфіденційною, навіть факт звернення особи за правовою допомогою;

— компетентність та добросовісність — готуватися до захисту чи надання іншої правової допомоги адвокат повинен незалежно від гонорару в конкретній справі, приділяти достатньо часу на підготовку відповідно до складності, оновлювати знання законодавства, включаючи практику судів. Обов’язково повідомити про потенційний результат клієнтові, і якщо він не влаштовує клієнта, погодити іншу змінену тактику захисту його інтересів. «Якщо адвокат гірше за прокурора знає справу, отже, адвокат неналежно готувався»,— підкреслив пан Поліщук;

— повага до адвокатської діяльності, за словами спікера, є вкрай важливим принципом для всієї професії. Вона повинна проявлятися у кожній дії особи, що наділена таким статусом, аби зміцнювати довіру суспільства до професії. У цьому контексті Володимир Поліщук нагадав про важливість чемного поводження, дотримання правил етикету, піклування про зовнішній вигляд і належну публічну поведінку. «Адвокат повинен поводитися так, щоб тільки одним зовнішнім виглядом викликати повагу і в опонента, і в суду», — прокоментував лектор.

Звісно, важливим принципом також є доброчесність адвоката, яка полягає в обов’язку діяти відповідно до закону, не вводити в оману ні суд, ні опонента, ні тим більше свого клієнта.

Переходячи до практичних випадків з дисциплінарної практики, які відображені в узагальненнях ВКДКА, Володимир Поліщук наголосив на кількох позиціях.

Так, у питаннях про відповідальність за несплату щорічних внесків на забезпечення функціонування адвокатського самоврядування важливе значення матимуть строки порушення, повторюваність та причини його вчинення. Так, якщо за прострочення до трьох місяців передбачено попередження, то більш тривале порушення може мати наслідком призупинення адвокатської діяльності на строк від 1 до 12 місяців. При цьому повторна несплата адвокатських внесків протягом року після зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю за таке порушення буде вважатися грубим порушенням ПАЕ, що підриває авторитет адвокатури, за що передбачений вид дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на адвокатську діяльність з виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України. Зокрема, у практиці ВКДКА був випадок, коли місцева КДКА за повторну несплату зупинила дію адвокатського свідоцтва на більш тривалий строк, а ВКДКА скасувала рішення, застосувавши найсуворіше з можливих покарань. При цьому виконання обов’язку щодо сплати внеску під час дисциплінарного провадження не звільняє від відповідальності, проте може бути враховане дисциплінарним органом. Разом із тим саме адвокат несе обов’язок своєчасно та у повній мірі сплачувати внесок відповідно до встановленого порядку. Інакше кажучи, передача грошей іншій особі для внесення на рахунок або очікування на проведення оплати роботодавцем не є підставою для звільнення від відповідальності.

За практикою ВКДКА, співпраця з правоохоронними органами, тобто конфіденційне співробітництво, є грубим порушенням ПАЕ, а подекуди грубим порушенням Правил адвокатської етики, яке підриває авторитет адвокатури. За грубе порушення Правил адвокатської етики передбачена дисциплінарна відповідальність у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на певний строк, а за грубе порушення ПАЕ, яке підриває авторитет адвокатури, — позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю. Володимир Поліщук навів приклади рішень КДКА та судів, які підтвердили правомірність подібних рішень дисциплінарних органів. Адвокат за жодних обставин не може діяти таким чином, щоб сприяти тому, аби правоохоронні органи могли порушити гарантії адвокатської діяльності, наголосив лектор.

Не менш цікавою є практика з питань конфлікту інтересів. Так, відповідно до сформованих позицій, якщо адвокат має намір примирити сторони, то він повинен отримати згоду на такі дії від обох сторін спору. Проте якщо якась із сторін не надала згоди або в ході переговорів не вдалося дійти компромісу, адвокат не може надалі представляти у цьому ж спорі жодну зі сторін.

Також буде вважатися конфліктом інтересів, якщо члени одного подружжя — адвокати будуть представляти різні сторони в одній справі. Натомість не буде такого порушення, якщо адвокат представлятиме у справі кількох осіб, чиї інтереси збігаються і не суперечать один одному.

На завершення Володимир Поліщук навів цікавий приклад, коли скаргу було подано на адвоката, який представляв у спорі контрагента юридичної особи — свого колишнього роботодавця. У цій справі адвоката не було притягнуто до відповідальності, оскільки він довів, що не використовував інформацію, яку отримав або міг отримати виключно як найманий працівник. Натомість усі дані, використані для справи, містилися у відкритих джерелах, і будь-хто міг їх отримати.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик